LoO Sessio 50: Ohjelmoimme oman inkarnaatiomme

February 9, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Vedämme kokemusta puoleemme

“Etelä- tai negatiivinen napa on sellainen, joka vetää puoleensa. Se vetää itseensä ne asiat, jotka ovat magnetisoituneet siihen. Samoin mieli/keho/henki-kompleksissa. Kokemuksen sisäänvirtaus on etelänavan sisäänvirtaus. Voitte harkita tätä yksinkertaisena toteamuksena.” Ra 50.2

Olemme mieli/keho/henki-komplekseina käytännössä erilaisten pienempien ja hierarkisten energiakenttien kokoelmia. Kokonaisuutena muodostamme yhden suuremman magneettikentän.

Tämä magneettikenttä vetää kokemuksia puoleensa. Nämä kokemukset virtaavat meihin energiana ja manifestoituvat sinä immersiivisenä elokuvana, jota koemme.

“Ainoa täsmällinen osa tätä oikeellisuutta on, että punasäteen tai perustusenergiakeskuksella, ollen fyysisen kulkuneuvon alhaisin tai juurienergiakeskus, on ensimmäinen mahdollisuus reagoida mihin tahansa kokemukseen. Vain tällä tapaa voitte nähdä etelänavan fyysisen sijainnin samaksi kuin juurienergiakeskuksen. Jokaisessa osassa mieltä ja kehoa juurelle tai perustukselle annetaan mahdollisuus toimia ensin.” Ra 50.2

Kokemus siis virtaa meihin juuren kohdalta sisään ja ylöspäin. Tämä tapahtuu siten, että juurienergiakeskus on ensimmäinen säde, joka reagoi tähän kokemuksen virtaukseen. Tässä Ra siis tekee eron etelänavan ja punaisen energiakeskuksen välillä.

“Onko tämä mahdollisuus vain selviytymiselle? Tämä on reaktion juurimahdollisuus ja voidaan nähdä olevan sekä mielen että kehon perustoimintojen ominaisluonne. Löydätte tämän vaiston voimakkaimmaksi, ja kun tämä on tasapainotettu, paljon avautuu etsijälle. Silloin etelänapa lakkaa tukkimasta kokemuksellista dataa ja kehon ja mielen korkeammat energiakeskukset alkavat hyötyä mahdollisuuksista käyttää niihin vedettyä kokemusta.” Ra 50.2

Järjestelmämme reagoi energiakeskus kerrallaan sisääntulevaan kokemukseen eli eräänlaiseen datavirtaan. Jos jossain kohtaa systeemiä reaktio ei ole tasapainoinen, energia tukkiintuu, kunnes tasapaino saavutetaan. Tätä jatketaan näkökulma kerrallaan punaisesta violettiin.

Ohjelmoimme omaa inkarnaatiotamme

“Tämä on vain yksi ilmentymä ja ekstrapolointia voidaan tehdä toisiin olentoihin, jotka ovat tietoisia evoluution prosessista. Tämä olento valitsi, ennen inkarnaatiota, tavat joilla katalyyttiä saataisiin suurella todennäköisyydellä. Tämä olento halusi kokea prosessin ilmaista rakkautta ja valoa ilman odotuksia vastapalveluksesta. Tämä instrumentti ohjelmoi myös pyrkimykset toteuttaa hengellistä työtä ja lohduttaa itseään kumppanuudella tämän työn tekemisessä.” Ra 50.5

Aiemmissa sessioissa opimme, että kun olento on jossain vaiheessa aiempia inkarnaatioitaan kyennyt avaamaan vihreän energiakeskuksen. Olennon inkarnaatiot eivät enää ole satunnaisia, vaan olento tulee tietoiseksi evoluutiosta ja ryhtyy valitsemaan inkarnaatioita sen mukaan. Mitä se kussakin tilanteessa tarvitsee oppiakseen tarvittavia oppitunteja.

Tässä sessiossa kuulemme laajasti esimerkkinä käyttäen kanavointien instrumenttina toimineen Carlan esi-inkarnaationallisesta ohjelmoinnista.

“Sopimuksia tehtiin ennen inkarnaatiota: Ensiksi olennon niin sanottujen vanhempien ja sisarusten kanssa. Tämä tarjosi kokemuksellista katalyyttiä tilanteelle tarjota olemisen säteilyä ilman odotuksia vastapalveluksesta. Toinen ohjelma sisälsi sopimuksia useiden olentojen kanssa. Nämä sopimukset tarjosivat ja tulevat tarjoamaan teidän aika/avaruus- ja avaruus/aikajatkumoissa mahdollisuuksia kokemukselliselle katalyyteille työssä ja kumppanuudessa.” Ra 50.5

Unohduksen verhon takana olemme kaikki yhtä ja tahdomme toisillemme sitä mitä ne tahtovat ja tämä tahto on tuntea itsensä, Luojalle tuntea itsensä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi sovimme keskenämme ennen inkarnaatioita erilaisia juonia oppien saavuttamiseksi. Keskeisin sopimus kullekin inkarnoituvalle on se mihin perheeseen synnytään, sillä sen vaikutukset inkarnaation kulkuun ovat valtavat ja siihen ei pieni lapsi pysty juurikaan omilla toimillaan vaikuttamaan.

“On tapahtumia, jotka olivat osa ohjelmaa tälle olennolle vain sillä tapaa, että ne olivat mahdollisuus/todennäköisyyspyörteitä liittyen yhteiskunnalliseen kulttuuriin. Nämä tapahtumat sisältävät elämisen luonteen tai elintason, aloitetut parisuhteet teidän oikeudellisessa rakenteessa ja sosiaalisen ilmaston inkarnaation aikana. Inkarnaatio ymmärrettiin olevan sellainen, joka tapahtuisi sadonkorjuun aikaan.” Ra 50.5

Inkarnaatio-ohjelmointiin liittyy paljon sellaista, jotka muuttuvat kollektiivin käytöksen perusteella. Näissä asioissa on ennen inkarnaatiota tiedossa lähinnä yhteiskunnallinen, kulttuurillinen ja poliittinen ilmasto inkarnaation alkaessa sekä kaikki mahdollisuudet ja niiden todennäköisyydet potentiaalisesti etenevistä aikalinjoista.

“Nämä annetut, sanoisimmeko, pätevät miljooniin teidän ihmisiin, niihin evoluutiosta tietoisiin ja halukkaisiin aivan äärimmäisyyksissä saavuttaa rakkauden sydän ja ymmärrystä antava säteily. Riippumatta mitä ohjelmoidut oppitunnit ovat, ne liittyvät toisiin-itseihin, ei tapahtumiin. Ne liittyvät antamiseen, ei saamiseen, sillä rakkauden oppitunnit ovat tätä luonnetta sekä positiiviselle että negatiiviselle. Negatiivisesti sadonkorjattavat voidaan löytää tässä ajassa pyrkimässä jakamaan itserakkautta.” Ra 50.5

Kolmas tiheys on sosiaalisuuden kehitystaso, joten oppitunnit koskettavat omaa suhtautumistamme toisiin. Suuntauksena voimme valita joko ylemmän kutsun, universaalin ehdottoman rakkauden tai alemman kutsun, materiaalisen itsemme loputtomiin hamuavan itsekkyyden.

Ra muistuttaa vielä, että kaikki tässä ajassa eivät ohjelmoi omia inkarnaatioitaan, vaan mukana on niitä, joiden oppitunnit ovat vielä täysin satunnaisia, sillä nämä tietoisuudet eivät ole vielä tulleet tietoisiksi mielen, kehon ja hengen evoluutiosta.

Näillä olennoilla, itse asiassa kaikilla olennoilla on aina apua tarjolla, muodossa tai toisessa. Pitää vain osata pyytää.

Unohduksen verho opettaa ehdotonta rakkautta

“Antakaamme esimerkki miehestä, joka näkee kaikki pokerikädet. Hän sitten tietää pelin. On lastenleikkiä uhkapelata, sillä ei ole riskiä. Toiset kädet tiedetään. Mahdollisuudet tiedetään ja käsi pelataan oikein, mutta ilman kiinnostusta.” Ra 50.7 

Jos olemme yhtä Luojan kanssa. Jos todella tiedämme kaiken. Jos voimme luoda mitä vain ajatuksen voimalla. NIIN MIKSI IHMEESSÄ inkarnoidumme tänne. Unohdamme kaiken. Ilman tietoista muistikuvaa omasta todellisesta luonteestamme. Siis Miksi Ihmeessä Olemme Täällä. Syy on tämä: Se ei pelaa joka pelkää.

“Aika/avaruudessa ja aidon värin vihreä tiheydessä, kaikkien kädet ovat avoimia silmälle. Ajatukset, tunteet, ongelmat, kaikki nämä voidaan nähdä. Ei ole harhauttamista tai halua harhauttamiselle. Siten paljon voidaan saavuttaa harmoniassa, mutta mieli/keho/henki saavuttaa vain vähän polariteettia tästä kanssakäymisestä.” Ra 50.7

Neljäs tiheys tulee olemaan harmoninen tiheys, koska tietoisuuden tasomme nousee ja tulemme tietoisiksi toisten ihmisten ajatuksista, intentoista…siis näemme toisiamme myös ajatusten tasolla. Kolmannessa tiheydessä tilanne on kuitenkin toinen.

“Antakaa meidän tarkistaa tämä metafora ja monistaa se pisimmäksi pokeripeliksi mitä voitte kuvitella: elinikä. Kortit ovat rakkaus, vastenmielisyys, rajoite, onnettomuus, nautinto jne. Ne jaetaan ja uudelleen jaetaan ja uudelleen jaetaan jatkuvasti. Voitte tämän inkarnaation aikana alkaa – ja me painotamme alkaa – tuntemaan omat korttinne. Voitte alkaa löytämään rakkauden sisällänne. Voitte alkaa tasapainottamaan nautintonne, rajoitteenne jne. Kuitenkin teidän ainoa merkki toisten korteista on katsoa silmiin.” Ra 50.7

Emme pysty olemaan tietoisia kaikesta mikä meitä kussakin hetkessä koskettaa. Emme pysty millään tietämään mitä kortteja toisille on jaettu. Kolmas tiheys opettaa sokeaan rakkauteen, ehdottomaan rakkauteen.

“Ette voi muistaa omaa kättänne, heidän käsiään, ehkäpä edes pelin sääntöjä. Tämän pelin voi voittaa vain ne, jotka kadottavat korttinsa rakkauden sulattavassa vaikutuksessa; voi voittaa vain ne, jotka laskevat nautintonsa, rajoitteensa, kaikkensa pöydälle kuvapuoli ylöspäin ja sanovat sisäisesti: “Kaikki, kaikki te pelaajat, kaikki toiset-itset, mikä tahansa kätesi on, minä rakastan sinua.” Tämä on se peli: tuntea, hyväksyä, antaa anteeksi, tasapainottaa ja avata itsensä rakkaudessa. Tätä ei voi tehdä ilman unohtamista, koska sillä ei olisi mitään painoarvoa mieli/keho/henki-olemustotaliteetin elämässä.” Ra 50.7

Visualisointimeditaatio auttaa kollektiivia


Aiemmassa sessiossa kuulimme, että kehittyneet etsijät voivat nostaa omaa polarisaatiotaan ilman mitään ulkoista tekemistä. Tässä sessiossa kuulemme miten tämä käytännössä tapahtuu.

“Tämän työskentelyn keinot ovat sisällä. Avain on ensiksi hiljaisuus ja toiseksi ajatuksen keskittäminen. Siten visualisaatio, jota voidaan pitää tasaisesti sisäiselle silmälle useita teidän minuutteja, kuten mittaatte aikaa, osoittaa adeptin etenemisen ajatuksen keskittämisessä. Tätä ajatuksen keskittämistä sitten voidaan käyttää positiivisen adeptin toimesta työskentelyssä ryhmässä rituaalimaisissa visualisoinneissa positiivisen energian nostamiseksi tai negatiivisen adeptin toimesta henkilökohtaisen vallan lisäämiseksi.” Ra 50.8

Kun positiivinen adepti koskettaa älykästä äärettömyyttä sisällään tämä on kaikkein voimakkain yhteyksistä, sillä se on mieli/keho/henki-kompleksin mikrokosmoksen yhteys makrokosmokseen.

Tämä yhteys mahdollistaa vihersäteen energian manifestoitumisen meidän aikaan. Vihersäteessä ajatukset ovat olentoja.

Siten adeptit voivat ryhtyä eläviksi kanaviksi rakkaudelle ja valolle ja pystyvät kanavoimaan tätä säteilyä suoraan planetaariseen energiaverkkoon.

Jos tälläistä rituaalia harrastaa, niin Ran mielestä se kannattaa aina päättää maadoittamalla tämä energia ylistykseen ja kiitokseen ja tämän energian vapauttamiseen planeettaan.

Itsekäs ajattelee tekevänsä hyvää

“Negatiivisesti suuntautunut olento on sellainen, joka tuntee löytäneensä voiman antamaan merkitystä sen olemassaololle, tismalleen samalla tapaa kuin positiivinen polarisaatio tuntee. Tämä negatiivinen olento pyrkii tarjoamaan näitä ymmärryksiä toisille yleisesti prosessilla, jossa muodostetaan eliitti, opetuslapset ja opetetaan tarvetta ja oikeutusta toisten orjuuttamiselle omaksi parhaakseen. Nämä toiset-itset  käsitetään riippuvaisiksi itsestä ja itsen opastuksen ja viisauden tarpeessa.” Ra 50.6


Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia