LoO Sessio 5: Miten keho ja mieli tunnetaan?

September 11, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

“Parantaja ei tee työtä esimerkillään. Työ on olemassa itsessään ja itsestään. Parantaja on vain katalyytti, kuten tällä instrumentilla on tarvittava katalyysi tarjota kanava meidän sanoille, silti esimerkillä tai minkäänlaisella harjoittelulla ei voida ajatella tätä työskentelyä. Parantaminen/työskentely on yhtenevä siinä että se on jonkin älykkään äärettömyyden vääristymän kanavoinnin muoto.” Ra 5.2

Mielen tunteminen

Esivaatimus 

Yksilön on kyettävä pitämään oma mielensä vakaasti hiljaisena kun sitä itseltään vaatii. Mieli tulee avata kuin ovi ja hiljaisuus on avain.

Ensimmäinen askel

Mielensä tuntemiseksi on tutkittava itseään. Ulottuvuutesi polariteetti täytyy sisäistää. Esim: Mistä löydät mielessäsi kärsivällisyyttä, tulee sinun tietoisesti löytää vastaava kärsimättömyys, ja päinvastoin. Jokaisella ajatuksella on antiteesi. Pitää löytää ne asiat, jotka hyväksyy, ja ne asiat, joita ei hyväksy itesssään. Ja tasapainottaa jokikinen positiivinen ja negatiivinen lataus vertaisellaan. Mieli sisältää kaikki asiat, joten sinun tulee löytää tämä täydellisyys itsessäsi.

Toinen askel

Tämä täydellisyys itsessään omassa tietoisuudessaan tulee hyväksyä. Fyysisessä tietoisuudessa olevalle polarisoituneelle olennolle ei ole mahdollista valita määreitään, mikä rakentaa rooleja, jotka aiheuttavat tukoksia ja sekavuutta jo valmiiksi vääristyneessä mielikompleksissa. Jokainen hyväksyntä lieventää osaa monista vääristymistä, joita arvostelu aiheuttaa.

Kolmas askel

Toistaa ensimmäistä, mutta katse ulospäin olentoihin joita yksilö tapaa. Jokaisessa yksilössä on täydellisyys. Kyky ymmärtää jokainen tasapainotus on tarpeen. Esim: Kun näet kärsivällisyyttä, olet vastuussa peilatessasi omasta mielen ymmärryksistä kärsivällisyys/kärsimättömyys tasapainoa. Todellisuudessa suurin osa mielen kokoonpanoista on monipuolisia ja omien tai muiden polariteettien ymmärtäminen on hienovaraista työtä.

Neljäs askel

Toistaa toista askelta, eli täydellisyys muissa tulee hyväksyä.

Viides askel

Oven takana on hierarkinen rakennelma. Kuin maantiede tai geometria, jossa on sisäisiä suhteita ja säännönmukaisuuksia. Tavoitteena on tutkia maantieteellisiä ja geometrisiä suhteita mielen, toisen yksilön mielen, massamielen ja ääröttämän mielen osalta.

Kehon tunteminen

On tarpeen tuntea keho hyvin. Käytännössä käytetään mieltä ymmärtämään miten tunteet, tuntemukset ja taipumukset vaikuttavat eri osiin kehoa. On tärkeää sekä ymmärtää keholliset polariteetit ja hyväksyä ne. Kehon osalta siis toistetaan kemikaalisen/fyysisen manifestaation osalta sama työ kuin mielessä

Keho on mielen luomus. Sillä on omat taipumuksensa. Biologinen taipumus täytyy ensin kokonaisuudessaan ymmärtää ja sitten antaa vastakkaiselle taipumukselle mahdollisuus toteuttaa itsensä ymmärryksessä. Sitten prosessi hyväksyä keho tasapainotettuna ja polarisoituna yksilönä voidaan saavuttaa.

Tämän jälkeen sama ymmärrys tulee laajentaa muiden vastaan tulevien yksilöiden kehoihin

Esimerkki: Jokainen biologinen uros on naaras, jokainen biologinen naaras on uros. Melkein jokaisessa tapauksessa, jossa yritätte ymmärtää omaa tai toisen kehoa, huomaatte, että hienovarainen arvostelukyky on tarpeen, jotta voi täysin ymmärtää mukana olevat polariteetit.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia