LoO Sessio 49: Kundaliini on energiavirtojen kohtauspaikka

February 9, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Kokemus on punoutuvien energiakenttien tanssia

“On oikein, että on korrelaatio teidän luonteen olennon ja planetaaristen kappaleiden energiakenttien välillä, sillä kaikki materiaali on rakentunut tällä magneettikentän dynaamisella jännitteellä. Voimalinjat molemmissa tapauksissa voidaan nähdä kuin palmikoitujen hiusten yhteenkudotut kierteet. Siten positiivinen ja negatiivinen kiertelee ja punoutuu yhteen muodostaen geometrisiä suhteita molempien planeettojen ja henkilöiden energiakentissä, kuten kutsuisitte mieli/keho/henki-kompleksia.” Ra 49.5

Olemme mieli/keho/henki-komplekseja. Kukin osa-alue eli mieli, keho ja henki ovat kukin komplekseja eli kokoelmia yksittäisistä energiakentistä. Olemme siis monimutkaisia erilaisten yksittäisten värähtelevien energiasäikeiden kokoelmia. Nämä enegiakentät rakentuvat hierarkisesti sisäkkäin, luoden aina uuden energiakentän suurempaan kokonaisuuteen. Nämä energiakentät yhdessä rakentavat illuusiomme mielestä, kehosta ja hengestä ja kokonaisuudessaan olemme yksi isompi energiakenttä.

Asian visualisoimiseksi voi ajatella vaikka Maapalloa, sillä sen voimakkaan energiakentän tunnemme hyvin. Maapallon energiakentässä on magneettiset pohjois ja etelänapa. Vastaavasti meillä mieli/keho/henki-komplekseilla on kaksi napaa.

“Negatiivinen napa on etelänapa tai alempi napa. Pohjois- tai ylempi napa on positiivinen. Näiden kiertyvien energioiden risteykset muodostavat ensisijaiset primääriset, toissijaiset sekundääriset ja kolmannen asteen tertiääriset energiakeskukset. Tunnette fysikaalisen, mentaalisen ja henkisen kehokompleksin primääriset energiakeskukset. Ristikkäin punoutuvien positiivisen ja negatiivisen keskuksen orientaatioiden sekundääriset pisteet pyörivät usean keskuksen ympärillä. Keltasäteen keskuksella voidaan nähdä olevan sekundäärinen energiakeskus kyynärpäässä, polvessa ja hienovaraisissa kehoissa pienellä välimatkalla fyysisestä kehosta pisteissä kuvaillen timantteja olennon napa-alueen ympärillä kehoa ympäröiden.” Ra 49.5

Magneettikenttään sisääntulevat energiat siis risteävät eri kohdissa ja nämä risteykset luovat energiakeskuksia, energioiden keskittymiä. Ensisijaiset eli primääriset risteykset tunnemme jo hyvin, sillä ne ovat ne energiakeskukset, joista kuulemme lähes joka sessiossa.

Sen sijaan sekundääriset ja tertiääriset energiakeskukset ovat jääneet vaille huomiota. Ne ovat pisteitä, joissa samat energiat kohtaavat toisen tai kolmannen kerran.

“Jokaista enegiakeskusta voidaan tutkia sekundääristen keskusten näkökulmasta. Jotkut teidän kansat työskentelevät näiden energiakeskusten kanssa ja kutsutte tätä akupunktioksi. Kuitenkin, on syytä huomioida, että useimmiten on poikkeamia näiden energiakeskusten sijainneissa siten, että tämän käytännön tieteellinen tarkkuus on asetettava kyseenalaiseksi. Kuten useimmat tieteelliset pyrkimykset tarkkuuteen, se epäonnistuu ottaa huomioon jokaisen luomuksen uniikit piirteet.” Ra 49.5

Akupunktio on siis praktiikka, jossa pyritään parantamaan yksilön energiakeskusten tukoksia tai epätasapainoa kohdistamalla energiaa sekundäärisiin energiakeskuksiin. Ran vinkkien mukaisesti akupunktion onnistuminen vaatinee tekijältään herkkyyttä löytää kyseiselle yksilölle oikeat energiakeskusten sijainnit. Geneeriset, kirjasta opitut sijainnit ovat vain suuntaa-antavia.

“Tärkein konsepti ymmärtää energiakentästä on se, että alempi tai negatiivinen napa vetää universaalia energiaa itseensä kosmoksesta. Siitä se liikkuu ylöspäin tapaamaan ja reagoimaan positiivisen kiertyvän energian kanssa, joka liikkuu alaspäin olennon sisältä. Olennon sädeaktiviteettitason mitta on sijainti, jossa etelänavan ulkoinen energia on tavannut sisäisen kiertyvän positiivisen energian kanssa.” Ra 49.5

Energiakenttämme negatiivinen eli etelänapa vetää puoleensa energiaa ulkoisesta makrokosmoksesta. Tämä energia on kaikki mitä meille tapahtuu, siis vedämme itse elämää puoleemme. Tätä energiaa Ra kutsuu ulkoiseksi energiaksi, outer energy.

Energiakenttämme positiivinen eli pohjoisnapa vetää puoleensa energiaa sisäisestä mikrokosmoksesta. Tämä energia on itse Luoja, joka kohtaa oman Luomakuntansa. Tätä energiaa Ra kutsuu sisäiseksi energiaksi, inner energy.

Se, missä energiakeskuksessa nämä kaksi energiaa kohtaavat, määrittää kyseisen olennon kehityksen tason ja sen kokeman kokemuksen.

“Kun olento kasvaa polarisoidummaksi tämä sijainti liikkuu ylöspäin. Tätä ilmiötä on kutsuttu teidän kansojen toimesta kundaliniksi. Kuitenkin, sitä voidaan paremmin ajatella kosmisen ja sisäisen värähtely-ymmärryksen kohtaamispaikkana, sanoisimmeko. Pyrkiä nostamaan tätä tapaamisen sijaintia ilman magnetismin metafyysisten periaatteiden ymmärtämistä, johon tämä perustuu, on suuren epätasapainon kutsumista.” Ra 49.5

Kundalininikäärme kurottaa kohti Luojaa

“Metafora kiertyneestä käärmeestä kutsuttuna ylöspäin on valtavan tarkoituksemukainen harkittavaksi teidän kansojen toimesta. Tämä on se mitä te pyritte etsimään. Kuten olemme todenneet, on suuria väärinkäsityksiä liittyen tähän metaforaan ja sen tavoitteeseen pyrkimisen luonteeseen. Meidän täytyy yleistää ja pyytää, että sisäistäisitte sen faktan, että tämä itse asiassa tekee vähemmän hyödylliseksi sen mitä jaamme. Kuitenkin jokainen olento on uniikki ja yleistykset ovat meidän tapa toimia, kun viestimme teidän mahdollisen mielenylennyksen tueksi.” Ra 49.6

Mielikuva kundalinista nousevana energiana, alhaaltapäin nousevana käärmeenä voi toimia toisille ja toisille ei. Periaatteen tasolla se on oikea, sillä henkinen kasvu on nimenomaan pyrkimystä nostaa kahden energian tapaamispistettä ylöspäin. Käytännössä kundalini käsite helposti kuitenkin ohittaa sen, että on olemassa myös ylhäältä laskeutuva sisäinen energia.

“Meillä on kahdenlaista energiaa. Me pyrimme siten olentoina missä tahansa tämän oktaavin aidossa värissä liikuttaa sisäisen ja ulkoisen luonteen tapaamispaikkaa edemmäs ja edemmäs pitkin tai ylöspäin pitkin energiakeskuksia. Kaksi menetelmää lähestyä tätä järkevällä tavalla on ensiksi istuttaa itseen ne kokemukset, jotka olento on vetänyt puoleensa etelänavan kautta. Jokainen kokemus täytyy havaita, kokea, tasapainottaa, hyväksyä ja istuttaa yksilöön. Kun olento kasvaa itsensä hyväksymisessä ja tietoisuudessa katalyyteistä, näiden kokemusten mukavan istuttamisen sijainti nousee uuteen aidonvärin olentoon. Kokemus, mikä ikinä se onkaan, istutetaan punasäteeseen ja ymmärretään sen selviytymissisällöstä ja niin edelleen.” Ra 49.6

Kun haluamme nostaa kundalinia eli sisäisen ja ulkoisen energian kohtaamispaikkaa agenda on jo ennalta tuttu.

Vedämme etelänavalta puoleemme kokemuksia, siis kaikkea elämää jota koemme. Mitä ikinä manifestoituukaan, punasäteen selviytymisestä keltasäteen sosiaalisuuteen, tavoitteenamme on kokea, ymmärtää ja hyväksyä nämä kokemukset, siis käsitellä katalyyttiä.

Kun tällä tapaa energiakeskus kerrallaan aktivoituu, kirkastuu ja kristallisoituu, alamme kokemaan enemmän seuraavien, ylempien keskusten kokemuksia ja matka jatkuu.

“Jokainen kokemus järjestyksessä ymmärretään kasvavan ja etsivän mieli/keho/henki-kompleksin toimesta ensiksi suhteessa selviytymiseen, sitten suhteessa henkilökohtaiseen identiteettiin, sitten suhteessa sosiaalisiin suhteisiin, sitten suhteessa universaaliin rakkauteen, sitten suhteessa miten kokemus voi synnyttää vapaata viestintää, sitten suhteessa miten kokemus voi linkittyä universaaleihin energioihin, ja lopulta suhteessa jokaisen kokemuksen sakramentaaliseen luonteeseen.” Ra 49.6

Oppituntiemme sisältö riippuu siitä minkälaisia oppeja olemme itsellemme ohjelmoineet ennen inkarnaatiota esimerkiksi suoraan luomalla tiettyjä vääristymiä tai myös mitä vääristymiä tai tukoksia syntyy erityisesti lapsuuden ja nuoruuden aikana. Usein tietoinen henkinen kasvu alkaa selviytymisen, identiteetin ja sosiaalisten suhteiden teemoilla.

Kun energia virtaa alemmissa energiakeskuksissa vapaasti voimme aloittaa ylempien oppituntien oppimisen. Siis: mitä on universaali, ehdoton rakkaus, mitä on säteillä omaa itseään vapaasti, miten universaalit energiat luovat kokemuksia ja mikä tämän kaiken pyhä tarkoitus on?

“Samaan aikaan Luoja on sisälläsi. Pohjoisnavalla kruunu on jo päässä ja olento potentiaalisesti jumala. Tämä energia tuodaan olemukseen tämän energian nöyrällä ja luottavalla hyväksymisellä meditaatiolla ja kontemploimalla itseä ja Luojaa.” Ra 49.6

Kundalinienergian nosto, siis kahden energiavirran kohtauspisteen noston kruununa on nostaa kohtauspiste violettiin enegiakeskukseen. Tämä odottaa jokaisella olennolla ja asialla potentiaalissa. Tällöin olento on yhtä Luojan kanssa.

Kuitenkin on hyvä muistaa, että tässä ajassa tärkeintä on keskittyä auttamaan mahdollisimman monia sadonkorjuuseen.

“Missä nämä energiat kohtaavat on se mihin käärme on saavuttanut korkeutensa. Kun tämä suoristunut energia lähestyy universaalia rakkautta ja säteilevää olemusta, olento on tilassa, jossa olennon sadonkorjattavuus on lähellä.” Ra 49.6

Meditaation eri muodot 

“Kyselijä: Voitteko, voitteko suositella meditaatiotekniikkaa?
Olen Ra. Emme.” Ra 49.7

Ei ole yhtä oikeaa tapaa meditoida. Tekniikka ei ole tärkeää, vaan intentio etsijä Luojaa. Kuitenkin Ra kommentoi kahta meditaatiotekniikkaa erikseen kysyttäessä.

Ensiksi passiivinen meditaatio, jossa tyhjennetään mieli mentaalisesta sekamelskasta, joka on meidän planeetalla yleistä. Tämä on hyödyllinen niille, joiden intentio on saavuttaa sisäinen hiljaisuus pohjana, josta kuunnella Luojaa. Tämä on Ran mukaan hyödyllinen työkalu.

Visualisointi on adeptin työkalu. Ne, jotka oppivat pitämään visuaalisia kuvia mielessään, kehittävät sisäistä keskittymisvoimaan, joka voi auttaa olentoa kasvattamaan omaa polarisaatiotaan ilman ulkoista tekemistä vaikuttamalla meditoimalla planetaariseen tietoisuuteen. Visualisointi on oma polkunsa niille, joita kutsuu palvelus keskittyä planetaarisen värähtelyn nostamiseen.

Kontemplaatio on meditatiivisessa tilassa tapahtuvaa erilaisten inspiroivien kuvien tai tekstien pohdiskelua. Tätä Ra kuvaa äärimmäisen hyödylliseksi meidän keskuudessa.

Lisäksi Ra suosittelee rukoilua eli tahdon kyvyn harjoittamista potentiaalisesti hyödylliseksi. Rukoilun hyödyllisyys riippuu täysin rukoilijan intentiosta.Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia