LoO Sessio 48: Neljännen ja viidennen tiheyden kehitys

February 9, 2022

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

“Kuten olemme todenneet, jokaisella todellisten värien tiheyksillä on seitsemän energiakeskusta ja jokainen olento sisältää kaiken tämän potentiaalissa. Ollessaan keltasäteessä violettisäteen älykkään äärettömyyden aktivointi on passi seuraavaan kokemuksen oktaaviin. On adepteja, jotka ovat lävistäneet monia, monia energiakeskuksista ja useita todellisista väreistä. Tämä täytyy tehdä suurella huolellisuudella ollessaan fyysisessä kehossa sillä kuten olemme todenneet kun puhutaan vaaroista yhdistää puna/oranssi/kelta-piirit todelliseen väriin sininen potentiaali mieli/keho/henki-kompleksin epäjärjestymiselle on suuri. Kuitenkin olento, joka lävistää älykkään äärettömyyden, on periaatteessa kykeneväinen kävelemään universumissa esteettömin askelin.” Ra 48.10


Metafyysinen kehitys neljännessä ja viidennessä tiheydessä

“On vain vähän työtä tietoisuudessa neljännessä ja viidennessä tiheydessä verrattuna kolmannessa tiheydessä tehtävään työhön. Työ, joka suoritetaan positiivisessa neljännessä tiheydessä, on se työ, jolla positiivinen sosiaalinen muistikompleksi läpi hitaiden tasojen harmonisesti integroi itsensä ja liikkuu eteenpäin auttamaan niitä vähemmän positiivisesti orientoituneita, jotka pyytävät heidän apua. Siten heidän palvelus on heidän työnsä ja tällä dynamiikalla yhteiskunnallisen itsen ja toisen itsen välillä, joka on rakkauden objekti, suuremmat ja suuremmat ymmärryksen tai myötätunnon voimakkuudet saavutetaan. Tämä voimakkuus jatkaa, kunnes sopiva valon voimakkuus voidaan vastaanottaa. Tämä on neljännen tiheyden sadonkorjuu.” Ra 48.6

Positiivisella polulla neljäs tiheys on kollektiivin ja yksilöiden välisen rakkauden, ymmärryksen ja myötätunnon kasvattamista. Tätä rakkautta kasvatetaan auttamalla muita omassa kollektiivissa ja myöhemmin myös kollektiivin ulkopuolella saavuttamaan vastaava ymmärryksen ja myötätunnon taso. Rakkautta kasvatetaan niin pitkälle, kunnes rakkaus kykenee tasapainottamaan viidenteen tiheyteen tarvittavan valon määrän.

Ran mukaan positiivisessa neljännessä tiheydessä on pieniä määriä henkistä ja mentaalista katalyyttiä. Nämä liittyvät sosiaalisen muistikompleksin muodostumisen aikaiseen harmonisoitumiseen. Tämä harmonisoituminen aiheuttaa katalyyttiä ja työtä yksilölle. Mutta kuitenkin suurin työ on kollektiivisen itsen ja suhteessa kollektiiviin vähemmän polarisoituneen yksilön välillä.

Negatiivisessa neljännessä tiheydessä työtä tehdään, kun yksilöt taistelevat nokkimisjärjestyksestä hierarkiassa ennen sosiaalisen muistikompleksin muodostumista ja myös sen jälkeen. Mahdollisuuksia polarisointiin on kuten aiemminkin eli kontrolloimalla toisia. Myös negatiivisella polulla kollektiivi auttaa vähemmän negatiivisesti polarisoituneita, siis vähemmän kontrolloivia olemaan tässä parempia. Tätä työtä tehdään kollektiivin sisällä ja myös ulkopuolelle.

Positiivisessa viidennessä tiheydessä intensiteettiä kasvatetaan opiskelemalla ykseyttä kuudennen tiheyden opettajien johdolla, tullen viisaammiksi ja viisaammiksi. Työ jaetaan usein kahtia: lähettämällä valoa luomakuntaan ja lähettämällä yksilöitä valon instrumenteiksi vaeltajina.

Negatiivisessa viidennessä tiheydessä itsekkyys on Ran mukaan kasvanut äärimmäisen intensiiviseksi ja itse on kutistunut siten, että opettajien kanssa käytävät dialogit ovat vain viisauden voimistamista. Negatiiviset olennot eivät usein uskalla lähteä vaeltajiksi, sillä he pelkäävät unohtavansa ja menettävänsä kovan työn tulokset. Samoin Orionilla on vain vähän viidennen tiheyden jäseniä, sillä itsekkyys on niin kova, että he eivtä näe mitään järkeä olla muiden kanssa tekemisissä.

Evoluutio ylemmissä energiakeskuksissa

“Inkarnaatioon sisääntulo vaatii indigosäteen tai eetterikehon investoinnin tai aktivoinnin, sillä tämä on muodontekijä. Nuorilla tai fyysisesti pienillä mieli/keho/henki-komplekseilla on seitsemän energiakeskusta potentiaalissa ennen syntymäprosessia. On myös analogioita aika/avaruudessa näille energiakeskuksille vastaten seitsemää energiakeskusta jokaisessa seitsemästä todellisen värin tiheydestä. Siten mikrokosmoksessa on kaikki kokemus, joka on valmisteltu. On kuin vauva sisältäisi universumin.” Ra 48.7

Ennen inkarnaatiota olennot asustelevat kullekin yksilölle sopivassa paikassa aika/avaruudessa, siis metafyysisillä tasoilla. Tämän paikan sijainti eli värähtelytaajuus eli väri riippuu olennon tarpeista. Esimerkiksi vaeltajat, joilla on vihreä, sininen tai indigo ydin, lepäilevät odottamassa niillä tasoilla.

“Jokaisella mieli/keho/henki-kompleksilla on oma aktivoinnin kaavansa ja sen omat heräämisen rytmit. Sadonkorjuun kannalta tärkeä asia on harmoninen tasapaino mieli/keho/henki-kompleksin eri energiakeskusten välillä. Tämä on syytä huomioida suhteellisen tärkeänä asiana.” Ra 48.7

Sadonkorjuun näkökulmasta keskeistä on kyetä avaamaan vihreä energiakeskus ja pysymään tällä tasolla harmonisesti tasapainossa. Kehittyneemmän olennon aktivoinnin kaavat aina oletettavasti liikkuvat melko nopeasti vihersäteeseen, joka on ponnahduslauta primääriseen siniseen. Usein vaeltajat keskittyvätkin ylempien energiakeskusten kanssa työskentelyyn.

Ra toteaa kuitenkin, että jotkut hyvin kehittyneet olennot, jotka päättävät omista inkarnaatioistaan täysin itse, saattavat valita itselleen liian intensiivisiä kokemuksia, mikä saattaa johtaa siihen, että haluttuja oppeja ei opita.

Vihersäteen aktivoimisen jälkeen Ran mukaan on aina jonkin verran haasteita lävistää sininen energiakeskus, sillä se vaatii sitä mistä meillä on suurta puutetta, eli rehellisyyttä. Sinisäde on vapaan kommunikaation säde itsen ja muiden kanssa.

Sinisäteen jälkeen indigosäteen kanssa työskentely on älykkään energian vapaata jakamista ja lopulta tämän lävistämisen jälkeen violettisäde on yhteyttä älykkääseen äärettömyyteen.. Tämä voi manifestoitua arkielämän aktiviteettien ja luomuksien pyhän luonteen aistimisena.

Normaalissa tilanteessa heti kehokompleksin kuoleman ja erityisesti tämän asian ymmärtämisen jälkeen tietoisuus palaa indigosäteen muodontekijäkehoon ja lepää siinä kunnes seuraava sijaintipäätös tehdään. Kuitenkin nyt sadonkorjuussa olento muuntaa sen indigokehon violettisäteen manifestaatioon, jotta olennon sadonkorjattavuus saadaan selville. Tämän jälkeen olento palaa taas indigokehoon ja normaali polku jatkuu, eli olento siirtyy sopivaan paikkaan tarvittavan parantumisen ja oppien saavuttamiseksi ja seuraavan inkarnaation määrittelemiseksi.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia