LoO Sessio 47: Materiaan takertuminen luo kummituksia

December 27, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Kristallisoitunut olento on kuin kristallisoitunut kivi, joka on rakentunut säännöllisesti järjestäytyneistä molekyyleistä. Kristallisoituneella kivellä ja olennolla on samoja ominaisuuksia. Ne eivät pirstoudu tai rikkoudu. Ne ovat erittäin vahvoja ilman suurempaa vaivaa ja ne taittavat valoa kauniiksi säteilyksi tuoden iloa monille.

Viidennen tiheyden sadonkorjuu

Aiemmin olemme oppineet, että sadonkorjautuakseen neljänteen tiheyteen. Vaaditaan positiivisella polulla 50 % polarisaatiota altruismiin ja negatiivisella polulla 95 % polarisaatiota itsekkyyteen.

“Näitä värähtelytasoja ei tule ymmärtää samalla tavalla positiivisessa ja negatiivisessa orientaatiossa. Ne tulee ymmärtää sisältäen voiman hyväksyä ja työskennellä älykkään äärettömyyden kanssa tietyssä määrin tai tietyllä intensiteetillä. Johtuen siitä tosiasiasta, että primäärinen väri, sanoisimmeko, tai sininen energia puuttuu negatiivisesti orientoituneesta voiman järjestelmästä, vihreän/sinisen värähtelyenergiat eivät sisälly negatiivisen neljännen tai viidennen värähtelytasojen värähtelyaikatauluihin tai -kaavoihin. Taas toisaalta positiivisella, sanoisimmeko, on koko todellisten värien aika/avaruusvärähtelykaavojen spektri ja siten sisältää erilaisen värähtelyn kaavan tai aikataulun. Kukin on kykenevä tekemään neljännen tiheyden työtä. Tämä on sadonkorjuun kriteeri.” Ra 47.3

Jokainen sadonkorjuu tapahtuu siis siten, että olennon tulee olla valmis työskentelemään seuraavan tiheyden energioiden kanssa. Neljänteen tiheyteen siirryttäessä tämä tarkoittaa kykyä työskennellä älykkään äärettömyyden kanssa tietyllä intensiteetillä.

Positiivisella polulla tämä tapahtuu hyväksymällä kolmen ensimmäisen energiakeskuksen energiat ja antamalla energian virrata vihreään energiakeskukseen, mikä aukaisee yhteyden älykkääseen äärettömyyteen.

Negatiivisella polulla tämä tapahtuu kontrolloimalla kolmen ensimmäisen energiakeskuksen energioita ja raketoimalla energian suoraan indigokeskukseen, mikä vastaavasti aloittaa älykkään energian työskentelyn avaamalla portin  älykkääseen äärettömyyteen.

Kehittyessämme neljännessä tiheydessä polarisaatiomme kasvaa, kun Ran mukaan käytössämme on visuaalisia apuvälineitä, jotka automaattisesti auttavat polarisaatiossa, samalla vähentäen katalyytin nopeaa vaikutusta, mikä tarkoittaa, että neljännessä tiheydessä kehittyäksemme tarvitsemme paljon enemmän avaruus/aikaa. Kohti neljännen tiheyden loppua positiivinen polarisaatio lähestyy 98 % intentiossaan.

Kuitenkin, viidenteen tiheyteen valmistuakseen tarvitaan ymmärrystä, ei polarisaatiota.

“Saavuttaakseen tämän valmistumisen olennon täytyy kyetä ymmärtämään teot, liikkeet ja tanssi. Ei ole kuvaavaa prosenttilukua, joka mittaa tätä ymmärrystä. Se on havainnon tehokkuuden mitta. Sitä voidaan mitata valolla. Kyky rakastaa, hyväksyä ja käyttää tietyn intensiteetin valoa siten luo vaatimukset sekä positiiviselle että negatiiviselle sadonkorjuulle neljännestä viidenteen.” Ra 47.6

Seitsemän kehotyyppiä

“Meillä on numero seitsemän toistettuna makrokosmoksesta mikrokosmokseen rakenteessa ja kokemuksessa. Siten olisi vain odotettavissa, että olisi seitsemän peruskehoa, joista voisimme ehkäpä olla kaikkein kirkkaimpia toteamalla ne punasäteen kehoiksi jne. Kuitenkin olemme tietoisia, että toivotte sovittaa nämä mainitsemanne kehot värisäteisiin. Tämä tulee olemaan hämmentävää, sillä eri opettajat ovat tarjonneet heidän opetus/oppimisymmärrystä eri ilmaisuilla. Siten yksi voi nimetä hienovaraisen kehon yhdeksi asiaksi ja toinen löytää eri nimen.” Ra 47.8

Esoteerisen ja henkisen kirjallisuutemme historia on täynnä arvokasta informaatiota erilaisista metafyysisistä ilmiöistä. Haasteena on kuitenkin se, että sanasto menee helposti sekaisin, emmekä voi olla varmoja mitä kussakin opetuksessa milläkin sanalla tarkoitetaan. Siksi henkilökohtaisesti pidän valtavasti Ran tarjoamasta hyvin selkeästä värähtelytasoihin eli väreihin perustuvasta järjestelmästä. Tässä käymme tältä pohjalta läpi seitsemän perus kehotyyppiä.

Punasäteen keho on meidän kemiallinen keho. Kuitenkin, se ei ole keho, joka meillä on vaatetuksena fyysisesti. Punasäteen keho on kehon rakentamaton materiaali, alkuainekeho ilman muotoa.. Tämä perus muotoilematon materiaalikeho on tärkeä ymmärtää, sillä on parantumistapoja, joita voidaan käyttää vain ymmärtämällä fyysisessä kehossa läsnä olevat alkuaineet.

Oranssisäteen keho on fyysinen kehokompleksi. Tämä kehokompleksi ei vieläkään ole keho, jota nyt asutamme, vaan enemmänkin keho, joka muodostuu ilman itsetietoisuutta, keho kohdussa ennen henki/mieli-kompleksin liittämistä. Tämä keho voi elää ilman mieli ja henkikomplekseja, kuitenkin harvoin tekee niin.

Keltasäteen keho on se fyysinen kulkuneuvo, jota asutamme tässä ajassa ja jossa koemme katalyyttiä. Tällä keholla on mieli/keho/henki-ominaisuudet ja on yhtäläinen fyysisen illuusiomme kanssa.

Vihersäteen keho on keho, joka voidaan nähdä henkisessä sessiossa, kun mitä kutsumme ektoplasmaksi tulee esiin. Vihersäteen keho on kevyempi keho, joka on enemmän täynnä elämää. Joidenkin opetusten mukaan tätä on kutsuttu astraalikehoksi, mutta myös eetterikehoksi, vaikka tämä on Ran mukaan harhaanjohtavaa.

Sinisäteen kehoa eli valokehoa voidaan Ran mukaan kutsua devachanic kehoksi, devaaniseksi kehoksi. Tälle keholle on monia muita nimiä esimerkiksi sutra-kirjoituksissa, sillä Ran mukaan on monia, jotka ovat erilaisia sinisäteen kehoja tutkineet.

Indigosäteen keho on se, mitä Ra valitsee kutsua eetterikehoksi, porttikehoksi, sillä tässä kehossa muoto on ainetta ja voimme nähdä tämän kehon valona, joka voi muokata itseään niin kuin se haluaa.

Violettisäteen keho voidaan parhaiten ymmärtää Buddha-kehona tai kehona, joka on täydellinen.

Jokaisella näistä kehoista on vaikutus mieli/keho/henki-kompleksiimme elämässämme. Vaikutukset ovat monimuotoisia ja monimutkaisia.

“Ehkäpä yksi ehdotus, joka voidaan esittää, on tämä: Indigosäteen kehoa voidaan käyttää parantajan toimesta kun parantaja tulee kykeneväiseksi asettamaan tietoisuutensa tähän eetteriseen tilaan. Violettisäteen tai Buddha-keho on vastaavaa tehokkuutta parantajalle, sillä sen sisällä on kokonaisuuden tunne, joka on äärimmäisen lähellä ykseyttä kaiken olemassaolevan kanssa. Nämä kehot ovat osa jokaista olentoa ja niiden oikea käyttö ja ymmärrys on, vaikkakin todella edistyksellistä kolmannen tiheyden sadonkorjuun näkökulmasta, tästä huolimatta hyödyllistä adeptille.” Ra 47.8

Yllättävä kuolema luo kummituksia

“Ensimmäinen keho, joka aktivoi itsensä kuolemassa, on “muodontekijä” tai indigosäteen keho. Tämä keho säilyy – olette kutsuneet sitä “ka:ksi” – kunnes eetteriys on lävistetty ja ymmärrys on saavutettu mieli/keho/henki-totaliteetin toimesta. Kun tämä on saavutettu, jos asianmukainen aktivoitava keho on vihersäde, niin tämä tapahtuu.” Ra 47.11

Jos kuoleman sattuessa keltasäteen mieli/keho/hengen tahto on voimakkaampi kuin tämä universaali impulssi kohti etenemistä ja seuraavaa elämää. Eli jos tahto on kohdistettu edelleen edelliseen kokemukseen, olennosta jää jäljelle keltasäteen kuori, vaikkakin ei enää täysin aktivoitu, mutta ei voi täysin epäaktivoituakaan, ennen kuin tämä tahto vapautetaan. Siten tämä kuori jää jumiin, mikä tapahtuu usein, kun kuolema on yllättävä tai kun jää suuri huoli jostain asiasta tai toisesta ihmisestä. Näin syntyy kummitukset.

“Normaali menettely, olettaen harmonisen siirtymän keltasäteen kehollisesta manifestaatiosta, on mieli- ja henkikomplekseille levätä eetteri- tai indigokehossa, kunnes olento aloittaa valmistautumisen kokemukseen inkarnoituneessa paikassa, jossa on manifestaatio muodostumassa eetterienergian muovaavan aktivoimisen ja manifestoimisen kautta. Tämä indigokeho, ollen älykästä energiaa, kykenee tarjoamaan vastakuolleelle, kuten sanoittaisitte sen, sieluperspektiivin ja paikan, josta tarkastella vastikään manifestoitua kokemusta.” Ra 47.15
Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia