LoO Sessio 46: Valinta: hyväksy kaikki tai kontrolloi elämää

December 27, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Kolmannen tiheyden keskeisin tavoite on ymmärtää miten tietoinen mieli suhtautuu alitajuiseen: Hyväksyykö se sen, vai kontrolloiko se sitä.

Valinta: hyväksy kaikki tai kontrolloi elämää

“Tämä katalyytti, ja kaikki katalyytti, on suunniteltu tarjotakseen kokemusta. Tätä kokemusta teidän tiheydessä voidaan rakastaa ja hyväksyä tai sitä voidaan kontrolloida. Nämä ovat ne kaksi polkua. Kun kumpaakaan polkua ei valita, katalyytti epäonnistuu sen suunnitelmassa ja olento jatkaa, kunnes katalyytti iskee taas, joka aiheuttaa sille muodostuvan taipumuksen kohti hyväksyntää ja rakkautta tai erillisyyttä ja kontrollia. Ei ole puutetta avaruus/ajasta, jossa tämä katalyytti voi toimia.” Ra 46.16

Katalyytti tarkoittaa kirjaimellisesti asiaa, joka aikaansaa muutosta. Tässä yhteydessä sillä tarkoitetaan henkistä muutosta, henkistä kasvua.

Tässä käytetään esimerkkinä vihaa. Positiivisesti polarisoituva olento havaitsee vihan. Jos tätä katalyyttiä käytetään mentaalisesti, kyseinen olento siunaa ja rakastaa tätä vihaa itsessään. Sitten se tehostaa tätä vihaa tietoisesti pelkästään mielessään, kunnes koko tämän punasäteen energian hulluus havaitaan ei hulluutena itsessään, vaan energiana, joka riippuu käytetyn energian satunnaisuudesta johtuvasta henkisestä entropiasta

Positiivinen orientaatio tarjoaa tahdon ja uskon jatkaa tätä mentaalisesti voimakasta kokemusta vihan ymmärtämisestä, hyväksymisestä ja integroimisesta mieli/keho/henki-kompleksiin. Vihan kohteena ollut toinen ihminen siten muunnetaan hyväksymisen ja ymmärryksen kohteeksi käyttäen samaa suurta energiaa, jolla viha alkoi.

Negatiivinen olento käyttää tätä samaa vihaa tietoisesti siten, että se ei hyväksy energian satunnaisuutta, vaan käyttäen tahtoa ja uskoa kanavoi tämän energian käytännöllisiin asioihin, joilla se pystyy lisäämään kontrollia itseensä tai johonkin muuhun asiaan.

“Kaikki mielikompleksin vääristymät, joita voitte kutsua tunteellisiksi, jotka ovat itsessään epäjärjestyneitä, ollakseen hyödyllisiä negatiivisen orientaation olennolle tarvitsevat tulla tukahdetuiksi ja sitten tuoduksi pinnalle organisoidulla tavalla. Siten voitte löytää esimerkiksi negatiivisesti polarisoituneita olentoja kontrolloimassa ja tukahduttamassa sellaisia kehokompleksin perustarpeita kuten seksuaalisen himon, jotta kyseisessä harjoituksessa tahtoa voidaan käyttää pakottaakseen itseä toiselle suuremmalla tehokkuudella, kun seksuaalinen käytös sallitaan.” Ra 46.12

Positiivisella polulla katalyyttien käsittelyssä avain on hyväksyntä ja negatiivisella polulla kontrolli. Polariteettien väliin jää potentiaali, että tätä satunnaista energiaa ei käytetä, ja se sitten aiheuttaa kehollisia muutoksia, kuten syöpää.


Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia