LoO Sessio 44: Orionin psyykkiset hyökkäykset

December 27, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Orionin psyykkiset hyökkäykset

“Olemme olleet yllättyneitä, että olemme kyenneet ylläpitämään yhteyttä säännöllisesti tämän kaikkein intensiivisimmän negatiivisesti vaikuttuneen häiriön aikana. Seksuaaliset energiasiirrot ovat joissain sessioissa antaneet tälle instrumentille lisävireysresursseja, joista ammentaa. Kuitenkin tämä ei ole niin tässä sessiossa, ja siten instrumentin tahto ajaa sen kehollista kompleksia. Tällä instrumentilla ei ole yhtään tuomitsemista tämän palveluksen suhteen. Tahdon kyky, vaikka tunnistetaankin kaikkein keskeisimmäksi ja arvokkaimmaksi, voi tässä soveltamisessa aiheuttaa vakavia vääristymiä tämän instrumentin kehollisessa kompleksissa. Saammeko huomauttaa, että marttyyrius ei ole välttämättä avuksi.” Ra 44.1


Lähestyessämme kanavointisessioiden puoliväliä käy metakeskusteluissa ilmi, että ryhmä on jatkuvasti erilaisten Orion-ryhmän negatiivisten vaikutusten alaisena.

Tilanne äityy niin pitkälle, että näissä sessioissa 44 ja 45 ei ole sisällöllisesti muuta kuin näiden hyökkäyksien ymmärtämistä. Nämä sessiot oli jopa poistettu alkuperäisestä kirjapainoksesta johtuen niiden sisältävän lähinnä henkilökohtaisia asioita.

Don Elkinsin korvissa kuuluu kummia

Session aikana Don Elkins kyselee oudoista äänistä, joita hän kuuli kyseisen kanavointisession alussa. Hän kuuli vasemmassa korvassaan oudon soinnin, jonka Ra kertoo olevan signaali negatiivisesta lähteestä.

Tästä jatkaen Ra kertoo mahdollisista korvilla kuultavista positiivisista signaaleista.

“Kahta tyyppiä on posiitiivista signaalia. Ensinnäkin oikean korvan sijainnissa signaali osoittaa merkin, että sinulle annetaan jokin sanaton viesti tarkoittaen “Kuuntele. Ota huomioon.” Toinen positiivinen signaali on pään yläpuolella ääni, joka on tasapainotettu ajatuksen vahvistus.” Ra 44.4

Tästä loogisesti Don Elkins kysyy liittyykö vasen puoli itsensä palvelemisen polkuun ja oikea puoli toisten palvelemisen polkuun. Tämä ei ole Ran mukaan totta, vaan että kyse on suhteista, omalla tavallaan työkaluista, jotka ovat kunkin yksilön intention mukaisia.

Don Elkins vastaanotti myös muunlaisia negatiivisia signaaleja, lähinnä ajatusmuotojen, sanamuotojen ja visioiden muodossa. Kysyttäessä miksi hän näitä vastaanottaa, Ra toteaa lakonisesti.

“Etkö sinä ole kaikki asiat?” Ra 44.6

Negatiivisten vaikutusten mitätöinti

Don Elkins kertoo koko kanavointiryhmän vastaanottaneen negatiivisia signaaleja myös nukkuessa esimerkiksi unien muodossa. Vaikutusten mitätöimiseksi Ra antaa omat ohjeensa.

“On erilaisia menetelmiä. Tarjoamme kaikkein käytettävimmän tai yksinkertaisimman. Vaikean kontaktin jakaminen toisten tähän työskentelyyn liittyvien kanssa ja rakkaudessa meditointi näillä kuvien lähettäjille ja valossa itselle ja toisille on kaikkein käytettävin tapa mitätöidä näiden tapahtumien vaikutukset. Näiden kokemusten väheksyminen käyttäen älyä tai tahdon voimaa kutsuu vaikutusten pitkittymisen. Paljon parempi sitten on jakaa sellaiset kokemukset luottamuksessa ja yhdistää sydämet ja sielut rakkaudessa ja valossa myötätunnolla lähettäjälle ja suojauksella itselle.” Ra 44.10

Lopuksi

“Ei ole virheitä. Ole levossa, ystäväni. Jokainen teistä on mitä tunnollisin. Kaikki on hyvin.” Ra 44.17


Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia