LoO Sessio 43: Elämä ylemmissä tiheyksissä

November 22, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Tärkeintä on tasapaino, ei yksittäisten energiakeskusten maksimaalinen voimistaminen.

“Siten haurain olento voi olla enemmän tasapainossa kuin yksilö, jolla on äärimmäinen energia ja aktiivisuus muiden palvelemisessa, johtuen tarkkuudesta, jolla tahto keskitetään kokemuksen käyttöön itsensä tuntemisessa. Tiheydet teidän oman tuolla puolen antavat ​​minimaalisesti tasapainotetulle yksilölle paljon aika/avaruutta ja avaruus/aikaa, joilla jatkaa näiden sisäisten tasapainojen jalostamista.” Ra 43.8


Mitä karjan silpomiset ovat?

“Kyselijä: En tiedä onko sillä mitään merkitystä, mutta se vain tuli juuri mieleeni, että karjan silpomisissa (cattle mutilations) poistetut osat ovat samat jokaisella kerralla, ja pohdin liittyisikö tämä energiakeskuksiin...ja miksi ne ovat tärkeitä, jos näin olisi?
Olen Ra. Tämä on periaattessa oikein, jos voitte ymmärtää, että on yhteys energiakeskusten ja eri ajatusmuotojen välillä. Siten massatietoisuuden pelot aiheuttavat ilmapiirin keskittymiselle poistaa kehonosia, jotka symbolisoivat huolenaiheen tai pelon osa-alueita massatietoisuudessa.” Ra 43.5

Karjan silpomisilla viitataan tapauksiin, jossa lehmiä ja toki muitakin eläimiä on kuollut, yleensä verettömästi, jollain erikoisella tapaa. Yhdysvalloissa esimerkiksi liittovaltion poliisi FBI on tutkinut näitä tapauksia, kuitenkin ilman mitään lopullista järkevää selitystä. Tässä sessiossa Ra tarjoaa meille taas rajun, esoteerisen näkökulman asiaan.

Ra siis väittää, että nämä eläinten kuolemat aiheuttaa tiivistyvät pelot kollektiivitietoisuudessamme, siis kollektiivisessa mielessämme. Erilaiset ajatusmuoto-olennot, thought-form entities, saavat ravintonsa pelosta. Siten he kykenevät aiheuttamaan täsmällistä vahinkoa symbolisten järjestelmien mukaisesti.

Lisäksi Ra mainitsee, että on toisen tiheyden olentoja, jotka tarvitsevat ravinnokseen verta. Heidän mukaansa nämä olennot elävät Maan pinnalla, eivätkä siis astraalitasoilla, kuten ajatusmuoto-olennot. Kaikki nämä ovat Orion-ryhmään liittyviä olentoja.

Ra kuitenkin muistuttaa meitä, että heidän mielestään tämä informaatio ei ole millään tapaa tärkeää.

Elämä ylemmissä tiheyksissä

“Fyysisen kivun käyttö on minimaalista, liittyen ainoastaan neljännen tiheyden inkarnaation loppuun. Tätä fyysistä kipua ei pidettäisi tarpeeksi vakavana hoidettavaksi, sanoisimmeko, kolmannessa tiheydessä. Mentaalisen ja henkisen kivun katalyytit ovat käytössä neljännessä tiheydessä.” Ra 43.9

Ra väittää, että keskimäärin yksi inkarnaatio neljännessä tiheydessä kestää noin 90 000 vuotta ja että koemme vastaavasti useita inkarnaatioita. Kierto elämästä toiseen kestää siihen saakka, kunnes sadonkorjuukelpoisuus saavutetaan, joka on täysin funktio sosiaalisen muistikompleksin valmiudesta edetä kollektiivisesti. Kuitenkin kestäen arviolta maksimissaan noin 30 miljoonaa vuotta.

Neljännessä tiheydessä emme koe enää fyysistä kipua niin rajusti kuin tässä kolmannen tiheyden tasossa. Inkarnaation loppupuolella koettavaa kipua Ra kuvailee uupumukseksi. Katalyyttinä, eli kehitystä aiheuttavina kipuina siirrymme täysin mielelliseen ja henkiseen kipuun.

Ran mukaan neljännen tiheyden kehomme muistuttaa nykyistä kolmannen tiehyden kehoa, mutta on kemiallisesti hyvin erilainen, eli käytettävät alkuaineet ovat eri. Tämän kehon ruokkimiseksi syömme edelleen ruokaa. Ruokailun funktio on kuitenkin hyvin erilainen: se opettaa meille kärsivällisyyttä, sillä tahto palvella muita on niin kova, että vaatii kärsivällisyyttä pitää taukoa syödäkseen.

“Neljännen tiheyden olento haluaa palvella ja ruoka-aineiden valmistaminen on erittäin yksinkertaista johtuen kasvaneesta yhteydestä olennon ja elävän ruoka-aineen välillä. Siten tämä ei ole merkittävä katalyytti, vaan pikemminkin yksinkertainen ennakkoehto avaruus/aikakokemukselle. Sisältyvä katalyytti on välttämättömyys ruoka-aineiden nielemiselle. Neljännen tiheyden olennot eivät pidä tätä tärkeänä, ja siten se avustaa kärsivällisyyden opetus/oppimisessa.” Ra 43.18

Vielä viidennessäkin tiheydessä syömme ruokaa, mutta tällä tasolla ruoka valmistetaan ajatuksen voimalla. Tätä ruokaa Ra kuvailee nektariksi tai ambrosiaksi eli jumalten ruoaksi tai kultavalkoisen hehkun valoliemeksi.

Avaruus/aikajatkumon tarkoitus on tarjota kussakin tiheydessä tarpeellisia katalyyttejä. Yksi ennakkoehto avaruus/aikajatkumolle on jonkinlainen kehokompleksi. Kehokompleksi tarvitsee aina jotain polttoaineekseen. Siksi syömme vielä kehittyneinäkin olentoina.

Kolmannessa tiheydessä syöminen on itsensä ravitsemista ja tarjoaa samalla mahdollisuuksia oppia muiden palvelemista. Neljännessä tiheydessä syöminen on itsensä ravitsemista ja tarjoaa mahdollisuuden oppia kärsivällisyyttä. Viidennessä tiheydessä syöminen on itsensä ravitsemista ja mahdollisuuden kerääntyä yhteen jonkin fyysisen aktiviteetin äärelle, eikä enää siis tarjoa varsinaista oppia. Vielä kuudennessakin tiheydessä syömme, Ran mukaan valoa, ja tätä on mahdotonta kuvailla meille millään merkityksellisellä tavalla.

Neljännessä tiheydessä kehitymme kollektiivina, muodostaen sosiaalisen muistikompleksin, ja meidät sadonkorjataan kun kollektiiivi on siihen valmis. Viidennessä tiheydesä voimme jatkaa kehittymistä joko sosiaalisena muistikompleksina tai vaihtoehtoisesti yksittäisinä mieli/keho/henki-komplekseina, ja tällä tapaa valmistua kuudenteen tiheyteen, sillä viides eli viisauden tiheys on erittäin vapaa tiheys, kun taas neljäs myötätunnon tiheys liittyy aina toisiin. Taas kuudennessa tiheydessä sadonkorjuu on taas tiukasti sosiaalisen muistikompleksin, sillä kyseisessä tiheydessä viisaus sekoitetaan myötätuntoon, eli valo rakkauteen.

Uuden ajan kirkko?

“Itsensä ympäröiminen metsäisään tunnelmaan, sivuun häiriötekijöistä, vain tälle asialle omistettuun työskentelyn paikkaan, jossa te ja teidän yhteistyökumppanit sovitte asettaa sivuun kaikki muut tavoitteet paitsi Yhden Luojan meditatiivisen etsimisen, ei ole, sanoisimmeko, vehkeilyä, vaan Isän luomakunnan hyödyntämistä toisen tiheyden rakkaudessa, ja toisten rakkaudessa ja tuessa.” Ra 43.31


Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia