LoO Sessio 41: Miten elämä sai alkunsa?

November 22, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

“Kyselijä: Voitteko kertoa minulle eron avaruus/ajan ja aika/avaruuden välillä? 
Olen Ra. Käyttäen teidän sanoja, ero on se näkyvän ja näkymättömän tai fysikaalisen ja metafyysisen välillä. Käyttäen matemaattisia ilmaisuja, kuten käyttää se jota kutsutte Larsoniksi, ero on s/t [eli s per t] ja t/s [eli t per s].” Ra 41.20

Auringon metafyysinen luonne

“Tämä on kysymys, johon ei helposti vastata teidän kielellänne, sillä auringolla on useita puolia suhteessa älykkääseen äärettömyyteen, älykkääseen energiaan ja jokaisen tiheyteen jokaisella planeetalla, kuten kutsutte näitä palloja. Lisäksi nämä erot ulottuvat metafyysiseen tai aika/avaruusosaan teidän luomakunnasta.” Ra 41.4

Lähtiessämme laajentamaan ymmärrystämme Auringosta pelkkänä kaasupallona on syytä ensin todeta, että Ra väittää auringon olevan tietoinen ja autonominen kanssa-Luoja, sub-Logos, joka on määrittänyt kaiken aurinkokuntamme piirissä tapahtuvan fyysisen ja metafyysisen kehityksen galaktiselta Logokselta saaduissa raameissa.

“Suhteessa älykkääseen äärettömyyteen, aurinkokappale on tasavertaisesti kaikkien äärettömän luomakunnan osasten kanssa osa tätä äärettömyyttä. Suhteessa potentioituun älykkääseen äärettömyyteen, joka käyttää älykästä energiaa, se on,  sanoisimmeko, jälkeläinen logokselle, jolla on paljon suurempi määrä sub-logoksia. Suhde on hierarkinen siinä, että sub-logos käyttää älykästä energiaa logoksen asettamilla tavoilla ja käyttää sen vapaata tahtoa kanssa-luodakseen, sanoisimmeko, tiheyksien täydet vivahteet, kuten koette niitä.” Ra 41.4

Fyysisesti aurinko on kaasupallo, joka fuusion kautta aiheuttaa energiavirran, kuten analogisesti voimme ymmärtää valkoisen valon sisältävän kaikki värit, voimme ymmärtää tämän energiavirran sisältävän kaikkien tiheyksien kokemukset ja se, mitä kukin olento kokee, riippuu sen tiheydestä, eli kyvystä käsitellä eri tiheyksisiä energioita.

“Suhteessa tiheyksiin, aurinkokappaleen voidaan fysikaalisesti, kuten sanoisitte, nähdä olevan suuri kaasuisten alkuaineiden kappale käyden läpi fuusion prosesseja ja säteillen lämpöä ja valoa. Metafyysisesti aurinko saavuttaa merkityksen neljännestä seitsemännteen tiheyteen suhteessa olentojen kasvavaan kykyyn näissä tiheyksissä ymmärtää elävä luomakunta ja tämän aurinkokappaleen kanssa-olevaisuus-, tai toinen-minäluonne. Siten kuudenteen tiheyteen mennessä auringossa voidaan vierailla ja asua niiden toimesta, jotka oleskelevat aika/avaruudessa tai voidaan jopa osittain luoda hetkestä hetkeen kuudennen tiheyden olentojen prosesseilla niiden evoluutiossa.” Ra 41.4

Kuudennessa tiheydessä jotkut olennot, joiden lisääntymiskeino on fuusio, voivat valita suorittaa tämä osa kokemuksesta osana aurinkokappaleen olemusta. Siten voimme ajatella osan auringosta saatavasta valosta olevan jälkeläisiä kuudennen tiheyden rakkauden lisääntymistoiminnan tuloksena. Kuudennen tiheyden olennot käyttävät tätä mekanismia ollakseen lähemmin kanssa-luojia yhden äärettömän luojan kanssa.

Miten elämä sai alkunsa?

“Kuitenkin, on hyvä huomioida, että logoksella on suunnitelma kaikista oktaavin tiheyksistä potentiaalissa valmiina ennen siirtymistä avaruus/aikajatkumoon ensimmäisessä tiheydessä. Siten energiakeskukset ovat olemassa ennen kuin ne manifestoituvat.” Ra 41.8

Ensimmäinen tiheys muodostuu energiakeskuksena, joka on pyörre. Tämä pyörre aiheuttaa valon, eli ensiksi fotonin ja myöhemmin muiden perushiukkasten, pyörivät liikkeet.

Yksinkertaisin manifestoitunut asia on valon perushiukkanen fotoni. Suhteessa energiakeskuksiin se voidaan nähdä kaikkien energiakenttien keskus tai perustus.

Kun ensimmäinen tiheys muodostuu, meillä on fotoneita ja siitä kehittyneitä, kiertymien ja värähtelytaajuuksien osalta erilaisia perushiukkasia. Nämä energiakentät liikkuvat eri tavoin, jotka me tunnemme tulena, ilmana, maana ja vetenä.

“Ensimmäinen tai punasäteen tiheys, vaikkakin vetää puoleensa kasvua, ei ole asianmukaisessa värähtelyssä niille olosuhteille, jotka edistävät mitä voitte kutsua tietoisuuden kipinäksi. Kun värähtelevät energiat liikkuvat punaisesta oranssiin värähtely-ympäristö on sellainen, että se stimuloi niitä kemiallisia yhdisteitä, jotka äskettäin olivat olleet elottomia, yhdistymään sellaisella tapaa, että rakkaus ja valo aloittavat kasvun toiminnon.“ Ra 41.10

Ympäristön värähtelytason siirtymä vähintään oranssisäteen tasolle aiheuttaa siis elottomien kemiallisten yhdisteiden pyrkimyksen kohti yhdistymistä ja siten kasvua. Näin syntyy alkuun yksisoluisia olentoja, kuten Ran käyttämänä esimerkkinä polymorfiset panssarisiimaeliöt, polymorphous dinoflagellate. Tässä kehityksessä ei ole mitään sattumanvaraista, vaan se on täysin Logoksen suunnitelman mukainen, eli luoja vetää kiertyvää valoa aina ylöspäin. Elämä syntyy siis niistä kemiallisista yhdisteistä, joita vain sattuu olemaan saatavilla.

Jokaisella olennolla, oli se sitten kivi, yksisoluinen tai ihminen, on kaikki energiakeskukset, mutta vain osa aktivoituna. Kivellä on aktivoituna vain punasäteen keskus ja yksisoluisella on aktivoituna sen lisäksi oranssisäteen keskus. Matkan varrella kuitenkin energiakeskusten merkitys muuttuu aina hieman.

“Aito väri on tismalleen sama. Kuitenkin, toisen tiheyden alun tietoisuus on alkukantainen ja oranssisäteen käyttö rajoittunut itsensä ilmaisemiseen tavalla, joka voidaan nähdä olevan liikkumista ja selviytymistä. Kolmannessa tiheydessä, tässä ajassa, niillä, jotka takertuvat oranssisäteeseen, on paljon monimutkaisempi vääristymien järjestelmä, jonka läpi oranssisäde manifestoituu.” Ra 41.14

Keltasäteen avautuminen alkaa eläimillä ja kasveilla, jotka pitävät tarpeellisena lisääntyä kaksineuvoisesti tai muulla tapaa päätyvät riippumaan muista selviytymiseksi ja kasvuksi. Näin avautuu hiljalleen keltasäteen sosiaalinen ulottuvuus.

Energiakeskusten kirkkauksien voimistaminen

“Jokaisella energiakeskuksella on laaja spektri pyörimisnopeuksia tai kuten voitte nähdä selkeämmin suhteessa väriin, erilaisia kirkkauksia. Mitä voimakkaammin olennon tahto keskittyy ja tarkentaa jokaista energiakeskusta, sitä kirkkaampi tai aktiivisemmin pyörivä jokainen energiakeskus on. Ei ole tarpeen energiakeskuksille aktivoitua järjestyksessä itsetietoisen olennon tapauksessa. Siten olennoilla voi olla äärimmäisen kirkkaita energiakeskuksia ollen samalla melko epätasapainossa niiden violettisädenäkökulmassa johtuen huomionpuutteesta olennon kokemuksen kokonaisuuteen.” Ra 41.19

Jokainen energiakeskus siis pyörii kyseisessä värin värähtelytaajuudesssa erilaisilla nopeuksilla, joka on analoginen kyseisen värin kirkkauteen. Tämä energiakeskuksen kirkkaus riippuu täysin siitä, kuinka paljon siihen on laitettu työtä. Tämä työ on elämä itse.

“Avain tasapainoon voidaan sitten nähdä olevan olennon tutkimattomissa, spontaaneissa ja rehellisissä reaktioissa kokemuksiin, siten käyttäen kokemusta äärimmilleen, sitten soveltaen tasapainoharjoituksia ja saavuttaen oikeanlaisen asenteen energiakeskusmanifestaation kaikkein puhdistetuimmalle spektrille violettisäteessä. Tästä syystä energiakeskusten kirkkautta tai pyörimisnopeutta ei pidetä tärkeämpänä kuin olennon tasapainotusnäkökulmaa tai violettisäteen manifestaatiota suhteessa sadonkorjuukelpoisuuteen; sillä ne olennot, jotka ovat epätasapainossa, erityisesti ensisijaisissa säteissä, eivät kykene ylläpitämään älykkään äärettömyyden rakkauden ja valon vaikutusta riittävässä laajuudessa sadonkorjuuseen.” Ra 41.19

Energiakehon tasapaino on siis yksittäisten keskusten kirkkautta tärkeämpää siinä miten paljon olento kykenee käsittelemään energiaa. Energiataso taas määrittää kyseisen olennon kehityksen tason, ja tässä ajassamme sen, onko kyseinen olento valmis sadonkorjattavaksi seuraavaan tietoisuuden evoluution tiheyteen.

Kolmannen tiheyden pääväri, siis keskeisin värähtelyn ja kokemuksen taso, on keltainen. Keltainen energiakeskus on taso, jossa käsittelemme ryhmäenergioita, erilaisia sosiaalisia ja yhteiskunnallisia asioita. Kuitenkin, kuten olemme oppineet, kukin tiheys on aina kyseinen väri sekä pyrkimys seuraavaan. Tällöin vihreällä päävärillä on suuri vaikutus kolmanteen tiheyteen.

Ra väittää, että tämä vihreä säteen vaikutus on siirtänyt monien positiivisen polun kulkijoiden huomion takaisin itseen eli oranssisäteeseen eikä toiseen eli vihersäteeseen. Käytännössä heidän mukaansa tämä näkyy siinä, että monet jotka tuntevat vihersäteen värähtelyt reagoivat hylkäämällä yhteiskunnalliset ja sosiaaliset aktiviteetit, siis hylkäämällä keltasäteen kehityksen. Tämä johtaa Ran mukaan erilaisiin oranssisäteen manifestaatioihin ajassamme.

Aiemmissa sessioissa olemme kuulleet Ran puhuvan puna, kelta ja sinisäteistä ensisijaisina säteinä. Tällä kertaa kuulemme mitä tämä tarkoittaa.

“Punainen, keltainen ja sininen ovat ensisijaisia, koska ne ilmaisevat ensisijaisen luonteen toimintaa. Punasäde on perustus; oranssisäde on liikettä kohti keltasädettä, joka on itsetietoisuuden ja kanssakäymisen säde. Vihersäde on liikettä läpi erilaisten energianvaihdon kokemusten liittyen myötätuntoon ja kaiken anteeksiantavaan rakkauteen kohti sinisädettä, joka on ensimmäinen itsensä säteilemisen säde riippumatta muiden toimista. Vihersäteen olento on tehoton kohdatessaan toisten tukoksia. Sinisäteen olento on kanssa-Luoja. Tämä voi ehkäpä yksinkertaisesti olla aiempien toimintojen oikaisu, mutta jos harkitsette logoksen toimintaa Äärettömän Luojan edustajana toimeenpanna Luojan tuntemista Luojan toimesta voitte ehkäpä nähdä askeleet, joilla tämä voidaan saavuttaa.” Ra 41.25


Paasto analogiana mielen ja hengen puhdistukselle

“Tätä, kuten kaikkia parannustekniikoita, täytyy käyttää tietoisen olennon toimesta; tämä siis olento tietoisena, että ylimääräisen ja ei-toivotun materiaalin poistaminen kehokompleksista on analogia ylimääräisen ja ei-toivotun materiaalin poistamiselle mielestä tai hengestä. Siten harjoitus tai ei-toivotun osion kieltäminen tarkoituksenmukaisena osana itseä viedään läpi mielen puun alas läpi rungon alitajuisille tasoille, jossa yhteys tehdään ja siten keho, mieli ja henki, sitten samanaikaisesti, ilmaisevat ylimääräisen tai ei-toivotun henkisen tai mentaalisen materiaalin kieltämistä osana olentoa.” Ra 41.21

Ra siis väittää, että paastosta voi tehdä tietoisella työskentelyllä myös henkisen harjoituksen, jossa analogisena kehon tyhjentymiselle tyhjennämme myös mieltä ja henkeä ei-halutusta. Tällä prosessilla asiat poistuvat, kuitenkin ymmärtäen ja kunnioittaen sammalla, että poistuva materiaali on osa suurta itseä.

Tämänkaltaista materiaalia voi ajatella tietoisena katalyytin ohjelmointina, sillä tällä prosessilla itse viestii itselle muutoksen tarpeesta. Ran mukaan tämänkaltaista puhdistusprosessia voi ohjelmoida itseen myös ilman paastoa käyttäen jotain muuta kehollista aktiviteettia analogiana mielen ja hengen muutokselle.

Ran matka läpi tiheyksien

“Tämä kysymys ei vaadi pitkää vastausta, sillä me, jotka koimme värähtelytiheydet sillä planetaarisella pallolla, jota te kutsutte Venukseksi, olimme onnekkaita kyetessämme liikkumaan harmoniassa planetaaristen värähtelyjen mukana harmonisella valmistumisella toiseen, kolmanteen ja neljänteen tiheyteen, ja suuresti kiihdytetyn neljännen tiheyden kokemuksen läpi. Vietimme paljon aika/avaruutta, jos tahdotte, viidennessä tiheydessä tasapainottaen neljännessä tiheydessä saavutettua intensiivistä myötätuntoa. Valmistuminen oli taas harmoninen ja meidän sosiaalinen muistikompleksi, josta oli tullut lujimmin sementoitu neljännessä tiheydessä, säilyi erittäin vahvana ja avuliaana. Meidän kuudennen tiheyden työ oli myös kiihdytetty johtuen meidän sosiaalisen muistikompleksin harmoniasta siten, että me pystyimme lähtemään liikkeelle Konfederaation jäseninä kohti vieläkin nopeampaa seitsemännen tiheyden lähestymistä. Meidän harmonia, kuitenkin, on ollut tuskallinen naiiviuden lähde liittyen planeettanne kanssa työskentelyyn.” Ra 41.26


Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia