LoO Sessio 40: Syövän parantuminen ajatuksen voimalla

October 28, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Valon matka oktaavista oktaaviin

“Kyselijä: Aloittaen Logoksesta, tai sub-Logoksesta, meidän Auringosta, meillä on valkoista valoa säteilemässä tästä. Tämä rakentuu taajuuksista vaihdellen punaisesta violettiin. Oletan, että tämä valkoinen valo, tämä sitten sisältää kokemukset läpi kaikkien tiheyksien, ja kun menemme kahdeksanteen tiheyteen, menemme mustaan aukkoon, joka tulee esiin toisella puolella toisena Logoksena tai aurinkona ja aloittaa toisen kokemuksen oktaavin. Voitteko kommentoida tätä osaa toteamuksestani? Olen Ra. Voimme kommentoida tätä toteamusta tiettyyn pisteeseen asti. Konsepti sub-Logoksen valkoisen valon prismaisesta eriytymisestä ja myöhemmin, viimeisessä kappaleessa, tullen taas imeytetyksi on pohjimmiltaan oikein. ” Ra 40.1

Auringostamme tuleva valkoinen näkyvä valo on täydellistä siinä, että se sisältää kaikki värit spektrinä punaisesta violettiin. Fysiikan näkökulmasta valoa voi ajatella joko sähkömagneettisena aaltoliikkeenä tai fotonivalohiukkasina. Näkyvä valo tietysti on vain yksi kapea kaista siitä valtavasta eri energiahiukkasten tai aaltojen spektristä, jota aurinko meidän suuntaan lähettää.

Tämä energiavirta sisältää kaikki kokemukset läpi kaikkien tiheyksien. Tämä energiavirta on matkamme tässä oktaavissa. Kun tämä virta on kulenut koko matkansa, se palaa mustan aukon kautta takaisin Luojaan ja aloittaa myöhemmin matkansa toisena logoksena.

“Kuitenkin, mukana on hienovaraisuuksia, jotka ovat enemmän kuin vain semanttisia. Valkoisella valolla, joka säteilee ja muodostaa artikuloidun sub-Logoksen, on sen alku siinä mitä voidaan metafyysisesti nähdä pimeytenä. Valo tulee tähän pimeyteen ja muuntaa sen, aiheuttaen kaaoksen organisoitumisen ja tulemisen heijastavaksi tai säteileväksi. Toisinpäin, mustan aukon mustuus, metafyysisesti puhuen, on valkoisen valon keskittymä ollen järjestelmällisesti imeytymässä taas takaisin Yhteen Luojaan.” Ra 40.1

Ensin on pimeys, johon valo tulee, luoden kaoottiseen energiaan järjestystä, siten luoden kokemuksia. Lopulta valo kasautuu siihen, jonka tunnemme mustana aukkona. Kuten tiedämme fysiikasta, niin mustan aukon mustuus johtuu siitä, että siitä valo ei karkaa. Musta aukko on siis tosiasiassa äärettömän täynnä valoa.

“Lopulta tämä imeytyminen Yhteen Luojaan jatkuu, kunnes kaikki luomakuntien äärettömyys on saavuttanut riittävän henkisen massan, jotta kaikki muodostaa taas kerran suuren keskusauringon, jos niin kuvittelisitte, älykkäästä äärettömyydestä odottaen potentioitumista vapaan tahdon toimesta. Siten oktaavin transitio on prosessi, jonka voidaan nähdä astuvan käsittämättömän luonteen ajattomuuteen. Tämän mittaamisen yrittäminen teidän aikamääreillä olisi hyödytöntä. Siksi mustan aukon lopullisen henkisen painovoiman lähteen läpi liikkumisen konsepti ja tuleminen välittömästi seuraavaan oktaaviin sivuuttaa alakonseptin tai tämän prosessin luonnollisen seurauksen osan, joka on ajattomuus.” Ra 40.1

Kokemus kasautuu ajan tuolle puolen, ajattomuuteen. Tämä valo kasautuu muodostaen uuden keskusauringon, uuden Logoksen, uuden kokemuksen oktaavin.

Ra myös väittää, että tämä prosessi henkisen massan kasautumisesta mustiin aukkoihin ja valkoisiin kääpiötähtiin on vastaus tiedemiestemme kysymykseen siitä. Miksi spiraaligalaksiemme valomäärä on 7 kertaa vähemmän kuin mitä massaa lasketaan olevan. Tämä on osa luomakunnan syklin prosessia.

Fotonin värähtelytason kasvu tiheyksien edetessä

Ra väittää, että tässä oktaavissa tietoisuutemme kehittyy läpi seitsemän tiheyden, ja että meillä on seitsemän energiakeskusta, jotka aktivoituvat yksi kerrallaan. Tämän pohjalta Don Elkins kysyy voisiko valon perushiukkasella eli fotonilla olla suhde kunkin energiakeskukset väriin siinä tiheydessä, ja että siten tämä perushiukkasen värähtely kasvaisi matkatessamme tiheyksissä.

“Tämä on enemmän oikein kuin mitä esititte. Ensinnäkin olette oikeassa esittäessänne kvantin, jos haluatte, jokaisen tiheyden luonteena ja edelleen oikeassa olettaessanne, että näillä kvanteilla voidaan nähdä olevan värähtelyluonnetta suhteutettuna väriin, kuten te ymmärrätte tämän sanan. Kuitenkin, on myös oikein, kuten olette epäilleet, mutta ette kysyneet, että jokainen tiheys on kyseisen tiheyden säteen metafyysistä ominaiskompleksia. Siten ensimmäisessä tiheydessä punasäde on perustus kaikelle tulevalle. Toisessa tiheydessä oranssisäde on yksilön liikkumista ja kasvua, tämä säde pyrkien kohti keltasäteen sosiaalisen sekä yksilöllisen luonteen itsetietoisia manifestaatioita; kolmas tiheys ollen vastaava, ja niin edelleen, jokainen tiheys ollen ensisijaisesti sen oma säde plus seuraavan säteen vetovoimat vetäen sitä eteenpäin evoluutiossa ja jossain määrin värittäen tai varjostaen kyseisen tiheyden pääväriä.” Ra 40.3

Metafyysinen evoluutio voidaan nähdä matkana, jossa aktivoimme energiakeskuksia yksi kerrallaan punaisesta violettiin. Sama evoluutio voidaan nähdä myös matkana ensimmäisestä seitsemänteen tiheyteen. Luodessamme metafyysistä ja fyysistä illuusiota tämän kehityksen materiaaliksi luomme valoa, eli ensiksi fotoneita, jotka myös kehittyvät muiksi perushiukkasiksi. Siirtyessämme tiheyksissä eteenpäin eli aktivoidessamme energiakeskuksiamme tämän valon perushiukkasen värähtelytaajuus nousee portaittain suhteellisen lyhyessä ajassa.

Ra väittää, että värillä on värähtelyominaisuuksia sekä fyysisessä avaruus/ajassa ja metafyysisessä aika/avaruudessa. Tästä syystä hän toteaa, ettemme pysty tällä hetkellä mittaamaan kunkin tiheyden aitoa väriä, joiden välillä kvanttihyppy tapahtuu.

Jälleen kerran Ra painottaa, että ei ole tarpeen maksimaalisesti avata kaikkia energiakeskuksia. Vaan tärkeintä on, kun tarpeelliset energiakeskukset on minimaalisesti aktivoitu, keskittyä auki olevien keskusten väliseen tasapainoon.

“Kuitenkin, täysin aktivoitu olento on harvinainen. Paljon huomiota on asetettu yksilöiden harmonioille ja tasapainoille. Valmistuakseen tiheyksien välillä on tarpeen ensisijaisille energiakeskuksille toimia sellaisella tavalla,, että voi kommunikoida älykkään äärettömyyden kanssa sekä arvostaa ja paistatella tässä valossa sen kaikessa puhtaudessa. Kuitenkin, jokaisen energiakeskuksen täysi aktivoiminen on vain muutamien taito, sillä jokaisella keskuksella on vaihteleva rotaationopeus tai aktiviteetti. Tärkeä tehtävä havainto, kun kaikki tarpeelliset keskukset on aktivoitu pienimmällä mahdollisella tasolla, on harmonia ja tasapaino näiden keskusten välillä.” Ra 40.4

Siirtymä tiheyksien välillä

Ra väittää, että transitio toisesta kolmanteen tiheyteen Maapallolla kesti 1,5 sukupolvea, eli n. 1350 vuotta. Kuitenkin, nyt meneillään olevan siirtymän neljänteen tiheyteen osalta he eivät osaa tarkkaa arviota vielä antaa.

“Tämä on vaikea arvioida johtuen tämän transition epätavallisista anomalioista. Tässä avaruus/aikaristeyksessä on olemassa olentoja inkarnoituneena, jotka ovat aloittaneet neljännen tiheyden työn. Kuitenkin planetaarisen tietoisuuden kolmannen tiheyden ilmasto hidastaa prosessia. Tässä nimenomaisessa risteyksessä mahdollisuus/todennäköisyyspyörteet näyttävät siirtymäajaksi jotain 100 ja 700 vuoden väliltä. Tämä ei voi olla tarkka johtuen teidän kansojen ailahtelevuudesta tässä avaruus/ajassa.” Ra 40.8

1980-luvun alussa tilanne oli siis tämänkaltainen ja on toki muuttunut. Kuitenkin, oletettavasti on selvää, että transition pituus on jokatapauksessa melko pitkä yksilön elämän näkökulmasta.

Kanavointeja tehdessä Ra väittää fotonin värähtelytaajuuden nouseen jo neljännen tiheyden tasolle. Tämä siirtymä alkoi heidän mukaansa jo 1930-luvulla ja oli edennyt päätepisteeseen kanavointeihin mennessä. Kuitenkin siten, että tämän vihreän maaston päällä oli vielä tiukasti planetaarisen tietoisuuden oranssisäteen peitto.

Ra väittää, että jo 1980-luvulla tämän kvanttihypyn takia ajatuksista on alkanut tulemaan nopeammin asioita. Esimerkkinä tästä he käyttävät vihan ajatuksien muodostavan syöpää.

Syöpä voidaan parantaa ajatuksen voimalla

“Neljäs tiheys on paljastetun informaation tiheys. Itset eivät ole piilossa itselle tai toisille. Epätasapainot tai vääristymät, jotka ovat tuhoavaa luonnetta, näkyvät siten selkeämmillä tavoilla, mieli/keho/henki-kompleksin kulkuneuvo siten toimien opetusresurssina itsensä paljastamiseen. Nämä sairaudet, kuten syöpä, ovat vastaavasti erittäin myöntyväisiä itsensä parantamiselle, kun tuhoavan vaikutuksen mekanismi on ymmärretty yksilön toimesta.” Ra 40.12

Ra väittää siis, että olemme fotonien perusvärähtelytaajuuden mukaisesti paistatelleet neljännessä tiheydessä jo puoli vuosisataan. Lisäksi he väittävät, että neljäs tiheys on läpinäkyvyyden tiheys, mikä näyttäytyy esimerkiksi siten, että piilossa olevat tuhoavat ajatukset kuten viha tulevat pintaan esimerkiksi sairauksina kuten syöpinä.

“Kyselijä: Sitten te sanotte, että syöpä on parhaiten...on melko helposti parannettavissa mielen voimalla ja on hyvä opetustyökalu, koska se voidaan melko helposti parantaa ajatuksen voimalla ja kun olento antaa anteeksi toiselle, jolle hän on vihainen, syöpä tulee olemaan...tulee katoamaan. Onko tämä oikein?
Olen Ra. Tämä on osittain oikein. Toinen osa parantamista liittyy anteeksiantoon itselle ja merkittävästi suurempaan kunnioitukseen itseä kohtaan. Tämä voidaan kätevästi ilmaista pitämällä huolta ruokavalioasioista. Tämä on melko usein osa parantumis- ja anteeksiantoprosessia. Teidän peruslähtökohta on oikein.” Ra 40.13

Ruokavalion osalta Ra toteaa, että siihen liittyen tärkeintä ei ole sisältö, vaan nähdä se enemmänkin linkkinä kehon ja mielen tai hengen välillä. Siten tärkeintä ruokavaliossa on itsensä kunnioitus ja huolenpito. Tästä lähtökohdasta Ra toteaa, että itselleen voi antaa kunnioitusta kasviksilla, hedelmillä, viljoilla ja yksilön aineenvaihdunnasta riippuen eläintuotteilla. Lisäksi paastoamista voi harjoittaa ajatellen sen olevan samanaikaisesti tapa puhdistaa itse myrkyllisestä ajatusmuodosta tai tunnekompleksista, samalla kun keho puhdistuu turhasta materiaalista.

Lopuksi Ra vielä toteaa, että mielenterveysongelmein kasvu johtuu nimenomaan neljännen tiheyden värähtelystä, kun itse ei ole vielä valmis kohtaamaan itseä ensimmäistä kertaa.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia