LoO Sessio 4: Miten parannetaan/parannutaan?

September 11, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Miksi pyramidin muotoinen rakennus?

“Jos haluatte kuvitella kanssani niin sanotun pyramidimuodon sivun ja mentaalisesti kuvitella tämä kolmio leikattuna neljäksi kolmioksi, löydätte kolmion leikkauspisteen, joka on ensimmäisellä tasolla jokaisessa neljässä sivussa, muodostavan timantin tasossa, joka on horisontaalinen. Tämän tason keskikohta on tarkoituksenmukainen paikka äärettömistä ulottuvuuksista virtaavien energioiden ja mieli/keho/henki-kompleksien yhteenpunoutuneiden energiakenttien risteykseksi. Se suunniteltiin siten, että initioitava pystyisi mielen avulla havaitsemaan ja sitten kanavoimaan tätä, sanokaamme, porttia älykkääseen äärettömyyteen. Tämä, siten, oli toinen syy tämän tietyn muodon suunnittelulle.” Ra 4.3

Initioitava asettuu keskiviivalle pyramidissa, lainauksessa kuvattuun moniuloitteiseen energioiden risteykseen. Suuri pyramidi tarvittiin, jotta tähän risteyskohtaan mahtuisi koko initioitu ihminen sekä myös tarvittaessa parannettava ihminen.

Gizan pyramidi voisi teoriassa toimia vielä, mutta on kuin “piano epävireessä”, koska kunto huono ja planeetan energiavirrat ovat vähän muuttuneet. Teoriassa tälläsen voisi vielä rakentaa, mutta suuremmin kyse on taas parantajista ja heidän itsekurista. Ra toteaakin, että pyramidien aika on ohi, ei ole tarvetta ja parantaminen onnistuu ilmankin.

Miten ihmisiä parannetaan?

On vain yksi terveys, mutta monia tapoja ongelmille.

“Ykseyden laki, vaikkakin nimen rajoitusten toisella puolen, kuten te kutsutte värähteleviä äänikomplekseja, voidaan arvioida toteamalla, että kaikki asiat ovat yhtä, että ei ole polariteettia, ei oikeaa eikä väärää, ei ristiriitoja, mutta vain identiteetti. Kaikki on yhtä, ja tämä yksi on rakkaus/valo, valo/rakkaus, Ääretön Luoja. Yksi primäärisistä vääristymistä Ykseydein laissa on parantaminen. Parantaminen tapahtuu, kun mieli/keho/henki-kompleksi ymmärtää, syvällä sisimmässään, Ykseyden lain; eli että ei ole epäharmoniaa, ei epätäydellisyyttä; että kaikki on valmista ja eheää ja täydellistä. Siten, älykäs äärettömyys tämän mieli/keho/henki-kompleksin sisällä järjestää uudelleen kehon, mielen tai hengen illuusion Ykseyden lain mukaisesti yhtenäiseen muotoon. Parantaja toimii energisoijana tai katalyyttinä tälle täysin yksilölliselle prosessille.” Ra 4.20

Parantuminen on sitä, kun yksilö tajuaa illuusion luonteen. Parantaja on aina vain energisoija tai katalyytti. Parantumisen prosessi on aina itsenäinen. Vapaata tahtoa kunnioittaen parantamista, eli energisointia tai katalysointia, on syytä harjoittaa vain pyydettäessä ja silloinkin harkitusti. Parantaminen on aina suuri vastuu/velvollisuus.

Ran mukaan on kahdenlaisia parantajia.

Ensinnäkin niitä, joilla on vääristymä antaa tietoa Ykseyden laista. He pyrkivät palvelemaan ja ovat valmiita kouluttautumaan ajatuksessa, sanassa ja teossa. He pystyvät paremmin mukavammin ylläpitämään vääristymää palvelemaan parantamisessa.

Toiseksi samanlaisia kuin ensimmäinen ryhmä, mutta ilman vääristymää Ykseyden lakia kohtaan mielessä, kehossa tai hengessä, mutta silti ovat avanneet kanavan samaan kykyyn, elli pystyvät ilman treeniä parantamaan. Näistä Ra sanoo, että jos “elämä ei ole sama kuin työ voivat törmätä vaikeuksiin imeä älykkään äärettömyyden energiaa ja voivat tulla harhautuneiksi aiheuttaen epäharmoniaa itsessään ja muissa ja siten voivat joutua lopettamaan.”

Parantajaksi tuleminen on kolmeosainen prosessi.

Ensiksi mielen tulee tuntea itsensä. Tämä on vaikein osa parantamisessa. Jos mieli tuntee itsensä, tärkein osa parantamista on tapahtunut, sillä tietoisuus on Ykseyden lain mikrokosmos.

Toiseksi keho tulee tuntea. Tässä ajassa nämä ymmärrykset liittyvät rakkauden ja viisauden tasapainoon kehon käytössä luonnollisissa toiminnoissaan. Kuvittele keho. Kuvittele tiheämmät näkökohdat kehosta. Siirry siitä erittäin hienoon tietoon energian poluista, jotka pyörivät ja aiheuttavat kehon energisoitumisen. Ymmärrä, että kaikki kehon luonnolliset toiminnot sisältävät näkökantoja tiheästä hienoon, ja pystytään muuntamaan sakramentaaliseksi.

Kolmanneksi hengen tulee yhdistää nämä kaksi. Kuvittele magneetin toiminnot. Sillä on kaksi napaa. Yksi kurottaa ylöspäin. Yksi menee alaspäin. Hengen funktio on yhdistää mieli/keho-energian ylöspäin kurottava kaipuu yhteen alaspäin valuvan ja virtaavan äärettömän älykkyyden kanssa.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia