LoO Sessio 39: Metafyysisen sähkön luonne

October 28, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Mikä “the Nine” on?

“Yhdeksikkö (the Nine) kuvailee itseään “Yhdeksäksi Jumalan päämieheksi”. Voitteko kertoa minulle mitä he tarkoittavat tällä?
Olen Ra. Tämä on myös verhottu toteamus. Yritys tehdään osoittaakseen, että yhdeksän, jotka istuvat Valtuustossa (the Council), ovat niitä, jotka edustavat Luojaa, Yhtä Luojaa, aivan kuten voisi olla yhdeksän silminnäkijää oikeussalissa todistamssa yhdelle syytetylle. Sanalla päämies (principal) on myös tämä merkitys. Kirjurin halun voidaan nähdä suuressa osassa tätä materiaalia vaikuttaneen esitystapaan aivan kuten tämän ryhmän kyvyt ja mieltymykset määrittävät tämän kontaktin luonteen. Ero piilee siinä tosiasiassa, että me olemme sellaisia kuin olemme. Siten voimme joko puhua kuten tahdomme tai olla puhumatta ollenkaan. Tämä vaatii erittäin, sanoisimmeko, viritetyn ryhmän.” Ra 39.9

Tämän session materiaalit liittyvät Henry Puharichin kirjaan the Nine, joka sisältää kanavoitua materiaalia saman nimiseksi esittäytyvältä ryhmältä. Kuten Ra tässä toteaa, niin kyseisen kanavoinnin osalta kirjuri on itse vaikuttanut suuresti kanavoidun informaation esittämiseen. Ra väittää, että kirjuri halusi esittää asiat tietyllä tapaa, koska hän oli kiinnostunut arvoituksista ja yhtälöistä. Yhtenä esimerkkinä kirjan seuraava väite “CH on periaate, joka on tiedon ja lain paljastava periaate”. Tämä on Ran mukaan verhottu yksinkertainen toteamis siitä, että:

“Niin verhottu periaate tässä toteamuksessa on vain yksinkertainen periaate vakiosta tai Luojasta ja ohimenevästä tai inkarnoituneesta olennosta ja niiden kahden välillä olevasta kaipuusta, yksi toiselle, rakkaudessa ja valossa keskellä vapaan tahdon vääristymiä toimimassa illuusioon sidottuun olentoon.” Ra 39.6

Metafyysisen ja fyysisen sähkön luonne

Henry Puharichin kirjassa The Nine eli yhdeksän on toteamus: “Jos saamme seitsemän kertaa ihmiskehon sähköisen ekvivalentin, se johtaisi seitsemikköön sähkön massasta”. Ra toteaa, että tämän selittäminen on kielemme kykyjen tuolla puolen, mutta he yrittävät silti.

“Kuten olette tietoisia, jokaisen logoksen perustamien luomakuntien alussa on luotu täydelliset potentiaalit, sekä sähköiset, siinä mielessä kuin se jota kutsutte Larsoniksi [tarkoitti], ja metafyysiset. Tämä metafyysinen sähkö on, sanoisimmeko, yhtä tärkeä tämän toteamuksen ymmärryksessä kuin on sähkön konsepti.” Ra 39.4

On siis Logoksen luoma luomakunta ja kaikki olemassaolevat potentiaalit heti alusta asti. Nämä potentiaalit voidaan jakaa fyysisiin sähkön potentiaaleihin ja metafyyisisiin metafyyissen sähkön potentiaaleihin.

“Tämä konsepti, kuten olette tietoisia, käsittelee potentioitua energiaa. Sanotaan, että elektronilla ei ole massaa, vain kenttä. Toiset väittävät massan olevan äärettömän pieni määre. Molemmat ovat oikein. Potentioidun energian todellinen massa on kentän voimakkuus. Tämä on tosi myös metafyysisesti.” Ra 39.4

Sähkö on potentioitua energiaa, siis se syntyy sähkövarauksesta, potentiaalista. Sähkön oletetaan syntyvän elektronien liikkeestä. Elektroni taas on perushiukkanen, siis käytännössä Ran aiempien oppien mukaisesti alunperin rakkautta, joka synnyttää fotonin, eli valoa, joka on muuntunut edelleen kiertymän ja värähtelyn osalta. Ra väittää, että tämän energian massa on kentän voimakkuuden kokoinen.

“Kuitenkin, teidän nykyisessä ymmärryksen fysikaalisessa systeemissä on hyödyllistä elektronin massanumero tehdäkseen työtä, jolla voitte löytää ratkaisuja muihin kysymyksiin fysikaalisesta universumista. Tällä tapaa voitte kätevästi harkita jokaisella olemisen tiheydellä olevan suurempi ja suurempi henkinen massa. Massa kasvaa, sanoisimmeko, merkittävästi, mutta ei suuresti ennen yhdyskäytävätiheyttä. Tässä tiheydessä summaus, takaisinkatsominen – lyhyesti, kaikki polariteetin hyödylliset funktiot on käytetty. Siten yksilön metafyysisen sähkön luonne kasvaa suuremmaksi ja suuremmaksi henkisessä massassa.” Ra 39.4

Kun kasvamme tiheyksissä, metafyysisen kenttämme voima kasvaa. Ja jos kentän voima on yhtä suuri kuin energian massa, niin myös massamme kasvaa. Lopulta seitsemännessä tiheydessä, kun polariteetin eli työn tekemisen eli kokemusten luomisen kaikki hyöty on käytetty, kaikki on koettu ja opittu. Tällöin henkinen massa kasvaa suuresti, kunnes voima on yksi Luojan kanssa.

“Analogiana voi tarkastella Albertina tunnetun työtä, joka väittää massan kasvavan äärettömyyteen kun tämä massa lähestyy valonnopeutta. Siten seitsemännen tiheyden olento, valmistunut olento, Luoja joka tuntee Itsensä, kerää massaa ja tiivistyy Yhteen Luojaan taas kerran.” Ra 39.4

Ran mukaan tämä kaava on oikein, jossa M on henkinen massa:

Mᵢ = (m₀C²) / √(1 - v² / c²)


Seitsemän energiakeskusta

Kunkin kehitystason keskeisiä käännekohtia; siis jokainen tiheys toisen jälkeen voidaan nähdä olevan seuraavasti: Ensinnäkin, niin sanotun punasäteen perusenergia. Tämä säde voidaan ymmärtää olevan perus voimistava säde jokaisessa tiheydessä. Se ei tule koskaan alistumaan henkisessä evoluutiossa vähemmän tärkeäksi tai tuotteliaaksi, sillä se on perustussäde. Seuraava perustussäde on keltainen. Tämä on suuri astinlautasäde. Tässä säteessä mieli/keho potentioituu sen täydellisimpään tasapainoon. “ Ra 39.10

Punasäde on kaikkein tärkein energiakeskus. Sillä se on pohja kaikelle tulevalle. Jos se ei ole kunnossa, se vaikuttaa myös ylempiin keskuksiin.

Kolme ensimmäistä energiakeskusta ovat mielen ja kehon työtä. Vaikka kehittyminen on henkistä, henki uinuu vielä pimeydessä.

“Voimakas punainen/oranssi/keltainen-kolmikko ponnauttaa olennon vihreän keskisäteeseen. Tämä on taas perussäde,  mutta ei ensisijainen säde. Tämä on henkisen työn resurssi. Kun vihersäde on aktivoitu löydämme kolmannen ensisijaisen säteen pystyvän aloittamaan potentioitumisen. Tämä on ensimmäinen aidosti henkinen säde siinä mielessä, että kaikki siirrot ovat integroitua mieli/keho/henki luonnetta. Sinisäde asettaa jokaisessa tiheydessä hengen oppimis/opetukset mieli/keho-kompleksiin, elävöittäen kokonaisuuden, kommunikoiden toisille tätä olemisen kokonaisuutta.” Ra 39.10

Vihreän säteen aktivoituminen aloittaa hengen työn. Sitä Ra kuvailee henkisen työn resurssiksi. Kuitenkin vasta sinisäde on Ran mukaan ensimmäinen aidosti henkinen säde, jossa kaikki energiansiirrot sisältävät luonteessaan myös henkikompleksin integroimisen.

“Indigosäde, vaikkakin kallisarvoinen, on se säde, jota työstetään vain adeptin toimesta, kuten kutsuisitte sitä. Se on portti älykkääseen äärettömyyteen tuoden älykästä energiaa läpi. Tämä on energiakeskus, jota työstetään niissä opetuksissa, joita pidetään sisäisinä, piilotettuina ja okkultistisina, sillä tämä säde on se, jossa on ääretön määrä mahdollisuuksia. Kuten olette tietoisia, ne jotka parantavat, opettavat ja työskentelevät Luojalle millä tahansa tapaa, joka voidaan nähdä sekä säteilevänä että tasapainotettuna, ovat niitä aktiviteetteja, jotka ovat indigosäteestä.” Ra 39.10

Indigosäteen työskentely tarkoittaa luojan äärettömän energiapotentiaalin kanavointia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tämä on todellista hengen työtä, joka vaatii pitkän henkisen taipaleen pohjalleen. Sillä älykkään energian voiman tasapainoinen pitkäaikainen käyttäminen vaatii alempien impulssien hiljentämistä, siis tasapainoista alempien energiakeskusten käyttöä. Tämä hengen työ on aina kutsumusta, jokaiselle uniikki Luojan suunnitelma.

“Kuten olette tietoisia, violettisäde on vakio ja ei sisälly keskusteluun sädeaktivoinnin funktioista siinä mielessä, että se on merkki, rekisteri, identiteetti, olennon todellinen värähtely.” Ra 39.10

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia