LoO Sessio 37: Don Elkins, Carla Rueckert ja Jim McCarty ovat kanavoinnin maestroja

October 13, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

“I am Ra. I greet you in the love and in the light of the One Infinite Creator. I communicate now.”


Telepaattisessa yhteydessä ei näe toista. Siksi Ran vastaukset alkavat aina “Olen Ra”.

Ra-kanavointiryhmän erityislaatuisuus

“Ensinnäkin tämän ryhmän valinta tehdä jotain työtä muiden palvelemiseksi oli intensiivistä luonnetta. Jokainen läsnäoleva uhrasi paljon ilman konkreettista hyötyä. Jokainen voi etsiä sydämestään uhrauksen tyyppiä tietäen, että materiaaliset uhraukset ovat pienimmät; intensiivinen sitoutuminen sekoittua harmoniseksi ryhmäksi uhrauksen huipulla. Näissä olosuhteissa löysimme teidän värähtelyn. Tarkkailimme teidän värähtelyä. Sellaista ei nähdä usein. Emme toivo paisuttaa ylpeyttänne, mutta emme aio tinkiä tarvittavista olosuhteista meidän nimenomaiselle kontaktille. Siten te olette vastaanottaneet ja me mielellämme tartumme kunniaan/velvollisuuteen jatkaa konseptien lähetyksien tarjoamista, jotka ovat parhaan kykymme mukaan tarkkoja luonteessaan ja maadoitettu pyrkimykseen yhtenäistää monia niistä asioista, jotka huolestuttavat teitä.” Ra 37.3

Toisten olentojen kanavointi on käytännössä telepaattisen yhteyden muodostamista. Kanavoitava olento siis lähettää ajatuksiaan sellaisessa muodossa, että kanava pystyy muuntamaan ne suoraan sanoiksi ilman, että kanavan oma analyyttinen mieli tulee väliin.

Kanavointi on aina altis häiriöille esimerkiksi ajatusenergian muuntamisessa sanoiksi. Vaikuttavissa kontakteissa kanava on lisäksi haavoittuvainen negatiivisten olentojen vaikutukselle, ja esimerkiksi Ra-materiaalia kanavoitaessa ryhmää häiritään jatkuvasti. On siis todennäköistä, että Ra-materiaalit sisältävät monestakin syystä vääristymiä, joten oma harkinta on aina tarpeen.

Pitkin Ra-materiaalia käy selväksi, että ainakin Ran mukaan heidän kontaktinsa vaati erityisolosuhteet ja tämä olosuhde oli kolmen totuuden etsimisen polulle selkeästi rakkauden suuntaan uhrautuneen henkilön harmoniselle yhteensulautumiselle erikoisessa rakkaussuhteessa. Lisäksi, kuten dokumentaatiovalokuvissakin näemme, myös tilan harmonisointiin nähtiin paljon vaivaa. Siksi haluan alleviivaten sanoa varoituksen sanana jokaiselle totuuden polun kulkijalle, että kaikkeen väitetysti positiivisilta olennoilta tulevaan informaatioon kannattaa suhtautua kriittisesti, sillä kun oikeasti ymmärtää Don Elkinsin, Carla Rueckertin ja Jim McCartyn tekemän työn, tuntuu äärimmäsen epätodennäköseltä, että yksittäinen henkilö epäharmonisissa olosuhteissa Youtubeen Rata edelleen kanavoisi, vaan todennäköisemmin kyse on negatiivisesta olennosta, joka jollain motiivilla haluaa sotkea Ran varsinaisten kanavointien puhtaaseen metafysiikkaan pyrkivän maineen turhanpäiväisellä “ohimenevällä” ajankohtaisella informaatiolla.

“On melko tarkasti oikein, että tämän kontaktin taso ja puhtaus riippuu haetun informaation tasosta ja puhtaudesta. Siten jatkuvat pyynnöt tietylle informaatiolle tästä nimenomaisesta lähteestä on vahingollista teidän tarkoituksenne substanssille.” Ra 37.4

Viimeinen vinkki “uusia” Ra-kanavointeja seuraaville on kieli, joita kyseisissä kanavoinneissa käytetään.

“Lisäksi, kun skannasimme teidän mieltä ymmärtääksemme teidän tilanteenne liittyen joihinkin konekirjoitettuihin versioihin meidän sanoistamme, löysimme, että teitä on kritisoitu datan siirtämiseksi käytetyn kielen rakenteesta. Johtuen suuntautumisestamme suhteessa dataan, jopa kaikkein tarkimmin vastattu kysymys sanoitettaisiin ryhmämme toimesta tavalla, joka maksimoisi vastauksen vivahteiden tarkkuuden. Tämä, kuitenkin, toimii vastaan sitä mitä kritiikkinne toivoo selkeän proosan muodossa.” Ra 37.4


Yliminä

“Tämän konseptin yksinkertaistaminen on tarkoituksemme. Yliminä on myöhäiselle kuudennen tiheyden mieli/keho/henki-kompleksille annettu manifestaatio lahjana sen tulevaisuuden itseltä. Seitsemännen tiheyden puolivälin viimeinen teko ennen kääntymistä kohti Luojan kaikkeutta ja henkisen massan saavuttamista on antaa tämä resurssi kuudennen tiheyden itselle, liikkuen ajan virrassa kuten te mittaatte aikaa. Tällä itsellä, myöhäisen kuudennen tiheyden mieli/keho/henki-kompleksilla on sitten kunnia/velvollisuus – käyttää sekä sen täydellisen elämisen pankin kokemuksia tai koettujen ajatusten ja tekojen muistia – ja käyttää mieli/keho/henki-kompleksitotaliteetin resurssia jätettynä jälkeen eräänlaisena äärettömän kompleksina ajatusmuotona.  Tällä tapaa voitte nähdä teidän itsenne, teidän yliminän tai ylisielun ja teidän mieli/keho/henki-kompleksitotaliteetin kolmena pisteenä ympyrällä. Ainoa ero on teidän aika/avaruusjatkumossa. Kaikki ovat sama olento.” Ra 37.6


Seitsemäs tiheys on porttitaso, jossa toinen jalka on jo osana Ääretöntä Luojaa, siis palanneen takaisin erillisyydestä äärettömyyteen. Seitsemännessä tiheydessä itse toimii mieli/keho/henki-kompleksitotaliteettina, meidän näkökulmasta eräänlaisena äärettömän monimutkaisena täyden ymmärryksen ajatusmuotona.

Viimeisenä tekonaan tämä seitsemännen tiheyden itse lahjoittaa kuudennen tiheyden itselleen lahjana yliminän eräänlaisena manifestaationa. Tämän lahjan avulla kuudennen tiheyden itse ryhtyy sitten palvelemaan kolmannen, neljännen ja viidennen tiheyden omia inkarnaatioitaan eli avustamaan informaatiolla, kun apua pyydetään.

Itse, eli esimerkiksi sinä nyt, on matkalla läpi kokemusten, oppien ja kasvaen. Yliminään tutustuminen on helppoa: ei tarvitse kuin pyytää apua. Ilman pyyntöä apua ei saa.

“Kaikki on hyvin. Jätämme teidät nyt Yhden Äärettömän Luojan rakkaudessa ja valossa. Menkää siis iloiten Yhden Äärettömän Luojan voimassa ja rauhassa. Adonai.”


Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia