LoO Sessio 36: Yliminä on sinä tulevaisuudesta

October 13, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Mieli/keho/henkikompleksitotaliteetti ja yliminä

“On ulottuvuus, jossa ajalla ei ole vaikutusta. Tässä ulottuvuudessa mieli/keho/henki sen iäisessä nykyhetken tanssissa voidaan nähdä kokonaisuudessaan ja ennen kuin mieli/keho/henki-kompleksi, joka sitten tulee osaksi sosiaalista muistikompleksia, on tahtonsa mukaisesti imeytynyt Yhden Luojan kaikkeuteen, olento tuntee itsensä kokonaisuudessaan.” Ra 36.1

Olemme mieli/keho/henki-komplekseja eli kokemuksia kerääviä osia Luojasta matkalla ensimmäisestä tiheydestä seitsemänteen ja takaisin osaksi Luojaa. Tämä matka taitetaan iäisen nykyhetken tanssissa. Hämmentävästi tämän tanssin ulkopuolella, ajan tuolla puolen, olemme jo kokonaisuudessaan olemassa mieli/keho/henki-kompleksi totaliteettina eli kokonaisuutena.

Mieli/keho/henki-kompleksitotaliteetti on utuinen kokoelma kaikesta mitä voi tapahtua pidettynä ymmärrryksessä; yliminä sen sijaan on projektio tai manifestaatio mieli/keho/henki-kompleksitotaliteetista, joka voi sitten kommunikoida mieli/keho/hengen kanssa uudestisyntymisen syklin dekarnaatiovaiheen aikana tai voi kommunikoida inkarnaation aikana, jos asianmukaiset väylät tai kanavat mielen juurien läpi on avattu.” Ra 36.10

Mieli/keho/henki-kompleksi totaliteetti toimii resurssina yliminälle, eli Higher Selfille. Yliminä taas on resurssi, jolla tarkastellaan kolmannen tiheyden kokemusten tisleitä eli tiivistymiä ja ohjelmoidaan jatkokokemuksia. Sama logiikka pätee myös neljänteen, viidenteen ja kuudenteen tiheyteen, jonka puolivälissä ryhdymme yliminäpalvelukseen. Mieli/keho/henki-kompleksi totaliteetti taas tulee tietoisuuteen seitsemännen tiheyden aikana.

“Yliminä, kuten kutsutte sitä, siis se minä, jolla on olennon kertyneiden kokemusten kokonaisymmärrys, auttaa olentoa saavuttamaan kunnollisesti oppimatta jääneiden kokemusten parantumisen ja avustaa, kuten olette ilmaisseet, jatkoelämänkokemusten ohjelmoinnissa, kuten voitte kutsua sitä.” Ra 36.2

Mieli/keho/henki-kompleksi totaliteetti on se, jolta Yliminä-näkökulma itsestä voi pyytää apua, aivan kuten mieli/keho/henki-kompleksi pyytää apua Yliminältä. Kun on tilanne päällä fysikaalisessa avaruus/aikajatkumossa, Yliminällä on pääsy olennon keräämien kokemusten kokonaisuuteen ja hyvä ymmärrys kyseisessä tiheydessä opittavista opeista.

Mieli/keho/henki-kompleksi totaliteetti on kuin tuulessa elävä hiekkadyyni, ja on joiltain osin kokoelma saman olennon vaihtoehtoisia kehityskulkuja. Tällä informaatiolla yliminä voi projektoida todennäköisyys/mahdollisuus pyörteitä auttaakseen paremmin tulevaisuuden elämän ohjelmoinnissa. Mitä tasapainotetummaksi olento tulee, sitä vähemmän todennäköisyys/mahdollisuus pyörteiden vaihtoehtoja täytyy tutkia.

“Ehkäpä yksinkertaisin esimerkki tästä ilmeisestä kahden minän olemassaolon samanaikaisuudesta, jotka ovat todellisuudessa yksi minä samassa aika/avaruudessa, on tämä: Ylisielu, kuten kutsutte sitä, tai Yliminä, vaikuttaa olevan olemassa samanaikaisesti autettavan mieli/keho/henki-kompleksin kanssa. Tämä ei ole itse asiassa samanaikaista, sillä Yliminä liikkuu mieli/keho/henki-kompleksiin tarvittaessa olennon kehityksen paikasta, jota voitaisiin pitää tämän olennon tulevaisuutena.” Ra 36.5

Todellinen samanaikaisuus on saatavilla vain kun kaikkien asioiden nähdään tapahtuvan samaan aikaan. Meidän avaruus/aikajatkumon näkökulmasta kuitenkin Yliminä operoi meidän tulevaisuudesta, samanaikaisesti tämän ajan kanssa.

Ajatus siitä, että olennon eri osaset elämässä eriluonteisia kokemuksia samanaikaisesti ei ole Ran mukaan täsmällisesti oikein johtuen meidän ymmärryksestä, että tämä tarkoittaisi näiden rinnakkaistodellisuuksien tapahtuvan aidolla samanaikaisuudella, mikä ei ole Ran mukaan totta.

“Tapaus on universumista universumiin ja rinnakkaiset olemassaolot voidaan sitten ohjelmoida Yliminän toimesta, mieli/keho/henki-kompleksi totaliteetilta tarjolla olevan informaation mukaisesti liittyen todennäköisyys/mahdollisuuspyörteisiin missä tahansa pisteessä.” Ra 36.4

Yliminä-aspekti on tietoinen opituista opeista kuudenteen tiheyteen asti. Se ymmärtää melko hyvin kehitysnopeuden. Valinnat, jotka pitää tehdä Yliminän saavuttamiseksi ovat kuitenkin mieli/keho/henki-kompleksin itsensä tekemiä.

“Siten yliminä on kuin kartta, jossa määränpää tiedetään; tiet tunnetaan erittäin hyvin, nämä tiet ollen älykkään äärettömyyden suunnittelemia älykkään energian hyödyntämisen kautta. Kuitenkin, yliminä-näkökulma voi ohjelmoida vain oppitunteja ja tiettyjä altistavia rajoituksia, jos se haluaa. Loppu on täysin jokaisen olennon vapaan tahdon mukaista. On täydellinen tasapaino tunnetun ja tuntemattoman välillä.” Ra 36.7

Yliminä on aina kuudennen tiheyden olento, joka lähestyy seitsemättä tiheyttä. Sillä on myös jonkinlainen valokeho. Kun seitsemänteen tiheyteen on siirrytty, mieli/keho/henki-kompleksi tulee niin syvästi mieli/keho/henki-kompleksi totaliteetiksi, että se alkaa keräämään henkistä massaa ja lähestymään oktaavitiheyttä. Tässä kohtaa takaisinkatsominen lakkaa.

Intensiivinen polarisoituminen ei välttämättä tarkoita tiheämpää yhteyttä Yliminään, vaan jokainen elämänkokemus on uniikki. Kuitenkin, polarisaatio helposti lisää tahtoa tehdä näin.

Negatiivisen polun yliminä

“Ei ole [negatiivisia] olentoja, jotka ovat saavuttaneet ylisielumanifestaation, joka on myöhäisen kuudennen tiheyden mieli/keho/henki-kompleksitotaliteetin kunnia/velvollisuus, kuten määrittelisitte sen teidän ajanmittauksessa. Näillä negatiivisesti suuntautuneilla mieli/keho/henki-komplekseilla on ongelma, jota meidän ymmärryksen mukaan ei ole koskaan ratkaistu, sillä viidennen tiheyden valmistumisen jälkeen viisaus on saatavilla, mutta siihen täytyy vastata samansuuruisella määrällä rakkautta. Tämä rakkaus/valo on erittäin, erittäin vaikea saavuttaa ykseydessä seuraten negatiivista polkua ja kuudennen tiheyden alkuosan aikana negatiivisen suuntauksen yhteiskunnalliset kompleksit valitsevat vapauttaa potentiaalin ja harppaavat positiiviseen kuudenteen tiheyteen.” Ra 36.12

Siten yliminä on kaikilla olennoilla positiivinen olento. Kuitenkin jokaisen yksilön vapaa tahto on tärkein asia. Joten kaikki ohjeistus yliminältä voidaan nähdä positiivisen tai negatiivisen polariteetin kautta riippuen kyseisen yksilön valinnasta.

On hyvä kuitenkin huomioida, että negatiivinen polku on erillisyyden polku. Ensimmäinen osa erillisyyttä on erillisyys itsestä. Siten negatiivisen polun olento ei juurikaan hae tukea yliminältä.

Ran kanavointi

“Tämän instrumentin suojaamiseksi tämä on tarpeen pienimpänä mahdollisena ryhmänkokona ja myös kaikkein tehokkain numero johtuen erityislaatuisesta harmoniasta tässä ryhmässä. Muissa ryhmissä lukumäärä voisi olla suurempi, mutta me olemme havainneet tässä kontaktissa, että tehokkain tuki annetaan mieli/keho/henki-yksilöiden toimesta läsnä tässä ajassa.” Ra 36.21


Ra väittää, että tätä kanavointikokonaisuutta tekevät yksilöt ovat eläneet useita elämiä yhdessä ja että kyseisen kolmen yksilön välinen harmonia on niin pitkällä, että heidän yliminänsä ja yliminien sosiaaliset muistikompleksitkin tekevät harmonisesti yhteistyötä. Tämänkaltainen ryhmä on ollut tarpeen sellaisen kommunikaation takaamiseksi, johon esimerkiksi negatiiviset olennot eivät pääse väliin sekoittamaan mukaan negatiivista informaatiota ainakaan suuremmassa määrin. Tästä syystä on syytä suhtautua äärimmäisen skeptisesti esimerkiksi yksittäisiin yksilöihin, jotka netissä väittävät kanavoivansa Rata, sillä jos tämä materiaali on totuudenmukaista, se on ehdottomasti kirkkaimpia julkisesti saatavilla olevia materiaalikokonaisuuksia todellisuuden luonteesta ja siten negatiivisilla olennoilla olisi suuri insentiivi hämmentää pakkaa.


Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia