LoO Sessio 35: Suurmiesten metafysiikkaa

October 19, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

“On syytä huomioida, että keskustellessa niistä, jotka ovat hyvin tunnettuja teidän kansojen keskuudessa, on mahdollisuus nähdä informaation liittyvän spesifisti yhteen olentoon, kun tosiasiassa kokemuksen suuri suunnittelu on melko samanlainen jokaiselle olennolle. Tämä mielessä voimme puhua kokemuksellisista voimista, jotka tarjosivat katalyyttiä yksilölle. Lisäksi on syytä huomioida, että näiden hiljattain teidän tasoilla inkarnoituneiden olentojen tapauksessa suuri määrä vääristymiä on voinut tapahtua olennon ajatusten ja käytöksen väärän tiedon ja väärän tulkinnan osalta.” Ra 35.1

Frank D. Roosevelt

“Se, joka tunnetaan Franklinina, kehittyi todella nopeasti punaisen, oranssin, keltaisen ja vihreän läpi ja ryhtyi työskentelemään sinisäteen energiakeskuksessa nuorena ja kokemattomana, kuten sanoisitte. Tämä nopea kasvu johtui, ensinnäkin aiemmista saavutuksista näiden säteiden aktivoinnissa, toiseksi suhteellisesta mukavuudesta ja vapaa-ajasta sen varhaisen olemassaolon aikana, kolmanneksi johtuen olennon voimakkaasta halusta kehittyä. Tämä olento pariutui olennon kanssa, jonka sinisäteen värähtelyt olivat suurempaa voimakkuutta verrattuna sen omiin, siten hankkien katalyyttiä lisäkasvulle siinä osa-alueessa, jonka piti kestää koko inkarnaation läpi.” Ra 35.1


Kun olento tulee kolmannen tiheyden inkarnaatioon, jokainen sen energiakeskuksista on potentiaalissa, ja ne tulee aktivoida itsen toimesta käyttäen kokemusta. Yhdysvaltojen 32. Presidentin Franklin D. Rooseveltin osalta Ra väittää, että tämä aktivoituminen tapahtui melko nopeasti johtuen aiemmista inkarnaatiosta ja tämän inkarnaation lapsuus ja nuoruusvaiheista.

Ran mukaan Rooseveltilla oli vaikeuksia jatkuvan vihersäteen aktiviteetin kanssa johtuen liiallisesta energiankäytöstä toisiin ihmisiin suuntautuviin aktiviteetteihin liittyen vallan hankkimisen vääristymään. Tämä otti veronsa vaikutuksena fyysiseen ruumiiseen, aiheuttaen liikkumattomuutta osassa kehoa. Tämä polion aiheuttama osittainen halvaus tarjosi hänelle mahdollisuuden keskittyä taas kerran vallan universaaleihin tai idealistisiin näkökulmiin, eli toisia loukkaamattomaan vallankäyttöön. Siten Roosevelt oli aluksi menettänyt hieman positiivista polariteettia oranssi ja keltasäteen energioiden liiallisen käytön takia viher- ja sinisäteiden kustannuksella, ja hankkinut polariteetin takaisin kivuliaan fyysisen kehon rajoituksen aiheuttaman katalyytin kautta.

Toisen maailmansodan aikana Roosevelt jatkoi viher ja sinisäteissä värähtelyä. Hänen opettajallaan eli hänen vaimollaan kerrotaan olleen suuri vaikutus tähän.

Ra toteaa, että Rooseveltin inkarnaation suuntaviivat ja tarkoitukset oli tarkasti asetettu mieli/keho/henki-kompleksitotaliteetin toimesta. Jos hän olisi välttänyt liiallista kilpailullisuudesta nauttimista tai takertumista liittyen sen ammattiin poliitikkona, hänelle ei olisi ollut tarvetta tälle fyysiselle rajoitukselle. Kuitenkin halu palvella ja kasvaa oli vahva Rooseveltin inkarnaation ohjelmoinnissa ja kun pyrkimys kohti valtaa aiheutti metafyyisen evoluution mahdollisuuksien hupenemista, piti tämä fyysinen rajoitus aktivoida.

Adolf Hitler

“Tässä näemme esimerkin sellaisesta, joka pyrkiessään aktivoimaan korkeimpia energiakeskuksia ilman vihersäteen avainta, kumosi itse itsensä sekä positiivisen että negatiivisen polarisaation osalta. Tämä olento oli pohjimmiltaan negatiivinen. Kuitenkin sen hämmennys oli sellainen, että persoonallisuus hajosi, siten jättäen mieli/keho/henki-kompleksin sadonkorjaamattomaan kuntoon ja suuresti parantumisen tarpeeseen.” Ra 35.4

Hitleristä puhuttaessa Ra toteaa suurta haastetta liittyen suureen hämmennykseen sekä olennon itsensä elämässä että yleiseen mielipiteeseen hänestä.

Ra väittää, että Hitler seurasi negatiivisen polarisoitumisen polkua, joka rakentuu ajatukselle eliitistä ja orjuutetuista, tämä ollen Hitlerin mielestä hyvä pohja sosiaaliselle järjestäytymiselle. Kuitenkin Hitlerin väitetään ajautuneen tietoisesta polarisoitumisesta sellaiseksi mitä voisi kutsua hämärän maailmaksi, jossa unet tulivat fyysisen todellisuuden tapahtumien tilalle. Hitler onkin esimerkkitapaus siitä, kun olento pyrkii polarisoitumaan nopeammin kuin kokemuksia voidaan integroida, niin syntyy niin sanottua hulluutta. Voimmekin kaikki oppia Hitleristä malttia, kärsivällisyyttä ja varovaisuutta metafyysiseen evoluutioon. Ra toteaa, että itsensä tunteminen, siis mieli/keho/henki-kompleksin syntetisoiminen ja integroiminen, on tukeva perustus tukevalla maaperällä.

Hitler ei siis onnistunut polarisoimaan itsään negatiivisen polun sadonkorjuukuntoon, mutta Ran mukaan tähän pystyivät ainakin Hermann Göring ja Heinrich Himmler.

Abraham Lincoln

“Sillä, joka tunnetaan Abrahamina, oli äärimmäisiä vaikeuksia monella tapaa ja johtuen fysikaalisesta, mentaalisesta ja henkisestä kivusta, oli väsynyt elämään, kuitenkin ilman suuntautumista itsetuhoisuuteen. Teidän ajassanne 1853 tähän olentoon otti yhteyttä unessa neljännen tiheyden olento. Tämä olento oli huolissaan valon ja pimeyden voimien välisestä taistelusta, jota oli taisteltu monia teidän vuosia neljännessä tiheydessä. Tämä olento hyväksyi kunnian/velvollisuuden tehdä loppuun Abrahamina tunnetun karmiset kaavat ja Abrahamina tunnettu ymmärsi, että tämä olento tulisi yrittämään niitä asioita, joita Abrahamina tunnettu halusi tehdä, mutta koki olevansa kykenemätön tekemään. Siten vaihtokauppa tehtiin.” Ra 35.8

Tämän vaihtokaupan seurauksena Abraham vietiin lykkäyksen tasolle sen fyysisen kulkuneuvon kuolemaan asti. Tämä järjestely on samankaltainen, jota Ra käyttää kanavoidessaan informaatiota Carla Rueckertin läpi.

Neljännen tiheyden olento, joka otti nelikymppisen poliitikon ja juristin ruumiin, näki planetaaristen energioiden olleen kriittisessä pisteessä. Kun vapautena tunnettu konsepti oli saanut hyväksyntää ihmisten keskuudessa. Olento näki aluillaan olleen demokraattisen vapauden olevan vaarassa tulla kumotuksi kasvavan orjuuden uskomuksen ja käytön kautta. Ra toteaa orjuuden olevan melko vakava negatiivinen konsepti meidän tiheydessä. Olento siten ryhtyi valon taisteluun parantaakseen tämän orjuuden repeämän vapauden konseptista.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia