LoO Sessio 34: Mitä karma on?

September 17, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Älykäs äärettömyys on tietoinen kaikki mitä on. Jokaisen olennon kokemus älykkäästä äärettömyydestä on uniikki. Havainnot vaihtelevat rajattomasta ilosta vahvaan muiden palvelukselle omistautumiseen inkarnoituneessa tilassa. Olento, joka saavuttaa älykkään äärettömyyden useimmiten kokee tämän kokemuksen sanoinkuvaamattomana syvyytenä. Usein syntyy tahto kommunikoida tai auttaa muita tämän kokemuksen pohjalta.

Mitä karma on?

“Meidän ymmärrys karmasta on se mitä voidaan kutsua inertiaksi. Ne teot, jotka laitetaan liikkeelle, jatkavat tasapainotuksen tapojen käyttöä kunnes on aika jolloin toteutetaan kontrolloiva tai korkeampi periaate, jonka voitte ajatella jarruttamisena tai pysäyttämisenä. Tätä toiminnan inertian pysäytystä voidaan kutsua anteeksiannoksi. Nämä kaksi konseptia ovat erottamattomat.” Ra 34.4

Kuten arkikokemuksella ymmärrämme, maailma pyrkii aina tasapainoon. Vastaavat periaatteet pätevät ylemmissäkin ulottuvuuksissa, esimerkiksi tunteiden tasolla. Kun jotain laittaa liikkeelle, sen vastavoima palaa meille tasapainottamaan tilanteen. Usein reaktio tähän tasapainottamiseen on lisätä liikettä kyseiseen heiluriin. Tämä heiluri on karma.

Ra väittää, että tämän jatkuvuuden pysäyttämiseen on yksi keino: anteeksianto. Siis karmasta eroon päästäkseen on syytä vain antaa itselle ja muille anteeksi.

“Kuitenkin, sekä itse ja kaikki mukana olevat toiset, voivat, minä tahansa hetkenä ymmärryksen prosessin aikana, hyväksynnällä ja anteeksiannolla parantaa nämä kaavat. Tämä on totta missä tahansa kohtaa inkarnaatiokaavassa. Siten se, joka on laittanut teon liikkeelle, voi antaa itselleen anteeksi ja olla koskaan tekemättä sitä virhettä. Myös tämä jarruttaa tai pysäyttää mitä te kutsutte karmaksi.” Ra 34.5

Itseaiheutetut oppimiskokemukset

Kuten edellisellä kerralla opimme, katalyytti on asia, joka saa aikaan muutoksen. Tämän tietoisuuden kehityksen tason metafyysinen katalyytti tarkoittaa tapahtumaa, joka saa aikaan tietoisuutemme kehittymistä. Kaikki mikä kulkee aistiemme läpi on potentiaalista katalyyttiä. Eli oppimateriaalia, joka auttaa polarisoitumaan joko negatiiviseen tai positiiviseen.

Katalyytin lähteet voidaan jakaa olentoon itseen, toisiin olentoihin ja universumiin muutoin. Tänään käsittelemme tarkemmin itseä katalyytin lähteinä ja sen eri osa-alueita.

Ensimmäinen tässä on manifestoimaton itse, siis olento itse ilman toisia.

“Olemme havainneet teidän kiinnostuksen kivun katalyyttiin. Tämä kokemus on kaikkein yleisin teidän olentojen keskuudessa. Kipu voi olla fysikaalisessa kompleksissa. Yleisemmin se on mentaalista tai tunteellista kompleksia. Joissain harvoissa tapauksissa kipu on henkistä kompleksiluonteessaan. Tämä aiheuttaa potentiaalin oppimiselle. Opittavat oppitunnit vaihtelevat. Melkein aina nämä oppitunnit sisältävät kärsivällisyyttä, sietokykyä ja kykyä kevyeen kosketukseen.” Ra 34.6

Kaikki kokemus on potentiaalista katalyyttiä. Siten kaikki kipu on potentiaalista katalyyttiä, siis materiaalia oppimiskokemuksille. Kipu voi olla fyysistä, mentaalista, tunteellista tai henkistä.

Rakastetun ihmisen kuolema tai jonkin asian menetys johtaa usein emotionaaliseen kipuun ja Ran mukaan harmillisen usein tämä potentiaalisesti positiivinen katalyytti johtaa vastakkaiseen lopputulokseen eli esimerkiksi katkeruuteen, kärsimättömyyteen tai happamuuteen. Näissä tapauksissa tarjotaan lisää katalyyttejä manifestoimattomalle itselle oppia löytämään itsensä täydellisenä Luojana sisältäen kaiken mitä on ja täynnä iloa.

Fyysiset sairaudet ovat myös usein katalyyttejä, joskus satunnaisia ja toisinaan ennakkoon päätettyjä. Esimerkiksi geneettiset sairaudet, kuten synnynnäiset viat voivat olla oman yliminän ohjelmoimia rajoituksia, joiden tavoitteena on opettaa jokin keskeinen kokemus. Myös tartuntataudit voivat olla tarkoituksenmukaisia.

“Nämä niin sanotut tarttuvat taudit ovat niitä toisen tiheyden olentoja, jotka tarjoavat mahdollisuuden tämän tyyppiselle katalyytille. Jos tätä katalyyttiä ei tarvita, niin näillä toisen tiheyden olennoilla, kuten kutsuisitte niitä, ei ole vaikutusta. Jokaisessa näistä yleistyksistä voitte ystävällisesti huomioida, että on anomalioita, joten emme voi puhua jokaisesta tilanteesta, vaan ainoastaan yleiseen asioiden kulkuun kuten koette niitä.” Ra 34.7

Toinen osa-alue itsen aiheuttamista katalyyteistä on itsen suhde yhteiskunnalliseen minuuteen

“Manifestoimaton itse voi löytää sen oppitunneiksi niitä, jotka kehittävät mitä tahansa mieli/keho/henki-kompleksin energian sisääntulon keskusta. Yhteiskunnallisen ja itsen kanssakäyminen useimmiten keskittyy toiseen ja kolmanteen energiakeskukseen. Siten ne, jotka ovat aktiivisimpia pyrkiessään korjata tai muokata yhteiskuntaa, työskentelevät tunteista olla henkilökohtaisesti oikeassa  tai omaavansa vastauksia, jotka laittavat valtarakenteen oikeampaan muotoon. Tämä voidaan nähdä olevan täysi matka negatiivisesta positiiviseen orientaatioon. Kumpikin aktivoi näitä energiasädekeskuksia.” Ra 34.9

Itsen aiheuttama katalyytti voi olla siis pyrkimys muokata sosiaalisia rakenteitamme, polarisoituen joko negatiiviseen tai positiiviseen. Se, että nämä oppitunnit ovat itsen aiheuttamia, on huomio siihen, että ne tuntuvat kokemuksessa sisäsyntyisiltä.. Kuten muissakin katalyyteissä, näiden pyrkimysten tarkoitus on opettaa, tässä tapauksessa sosiaalisiin rakenteisiin liittyvää.

Ra toteaa, että on muutamia, joiden halut auttaa yhteiskuntaa ovat vihersäteen tasoa tai jopa ylempien keskusten tasoa. Näitä olentoja on kuitenkin harvassa johtuen vihersäteen ymmärryksestä, että olisi tärkeämpää tarjota universaalia rakkautta  vapaasti verrattuna ihmisryhmien tai poliittisten rakenteiden periaatteisiin tai uudelleen järjestämisiin.

“Albert [Schweitzerina] tunnettu meni sille outoon ja barbaariseen yhteiskuntaan, jotta se voisi parantua. Tämä olento kykeni mobilisoimaan suuria määriä energiaa ja mitä te kutsutte rahaksi. Tämä olento käytti paljon vihersäteen energiaa sekä parantajana että instrumentin, jonka te tunnette urkuina, rakastajana. Tämän olennon keltasäde oli kirkas ja kristallisoitunut tarvittavista ponnisteluista hankkia varoja levittääkseen sen pyrkimyksiä. Kuitenkin, viher- ja sinisäteet olivat jyrkästi loistavaa luonnetta myöskin. Korkeammat tasot, kuten voitte kutsua niitä, ollen aktivoituna, alemmat, kuten voitte kutsua niitä, energiapisteet pysyvät, tasapainotetussa olennossa, melko, melko kirkkaina. Toinen esimerkki on olento Martin [Luther King]. Tämä olento käsitteli suurissa määrin melko negatiivisia oranssi- ja keltasäteen värähtelykaavoja. Kuitenkin tämä olento pystyi pitämään vihersäteen energian auki ja johtuen hänen koettelemusten vakavuudesta, jos mistään, tämä olento voidaan nähdä polarisoituneen enemmän kohti positiivista johtuen hänen uskollisuudesta muiden palvelemiseen suuren katalyytin edessä.” Ra 34.10

Kolmas osa-alue itsen aiheuttamista katalyyteistä on itsen suhde erilaisiin vempeleisiin, leluihin ja muihin keksintöihin

“Tässä nimenomaisessa tapauksessa me taas keskitymme suurimmaksi osaksi oranssi- ja keltasäteen energiakeskuksiin. Negatiivisessa mielessä monet vempaimista teidän kansojenne keskuudessa, siis mitä te kutsutte teidän kommunikaatiolaitteiksi ja muiksi häiriötekijöiksi, kuten vähemmän kilpailulliset pelit, voidaan nähdä sisältävän vääristymän pitää mieli/keho/henki-kompleksi epäaktivoituna siten että kelta- ja oranssisäteen aktiviteetti heikentyy reilusti siten varovasti vähentäen mahdollisuutta myöhemmin tulevalle vihersäteen aktivoitumiselle.” Ra 34.12

Ei ole kovinkaan villi väite todeta, että monet meidän teknologioista, erityisesti tietokoneet, älypuhelimet ja televisiot, passivoivat meitä. Konkreettisesti tämä tarkoittaa kelta- ja oranssisäteen aktiviteetin heikentymistä, mikä hidastaa metafyysistä evoluutiota.

Mutta myös nämä vempaimet sekä muutkin voidaan nähdä myös työkaluina, joilla olento tutkii sen fysikaalisia, mentaalisia ja jopa henkisiä komplekseja. Siten Ra toteaa, että esimerkiksi joukkueurheilussa ja liikennemuodoissamme on mahdollisuuksia tutkia vallan tunnetta.

Televisiosta kysyttäessä Ra toteaa

“Unohtamatta monien vihersäteen yrityksiä kommunikoida informaatiota totuudesta ja kauneudesta tämän median läpi auttaakseen, meidän täytyy ehdottaa, että tämän vempaimen summavaikutus on häiriötekijä ja uni.” Ra 34.13

Neljäs osa-alue itsen aiheuttamista katalyyteistä on itsen suhde sotaan ja huhuihin sodasta.

“Voitte nähdä tämän suhteessa teidän vempaimiin. Tämä sodan ja itsen suhde on kypsyvän olennon perustavaa laatua oleva näkemys. On suuri mahdollisuus kiihdyttää mihin tahansa suuntaan halutaan. Yksi voi polarisoitua negatiivisesti olettaen sotaisia asenteita mistä tahansa syystä. Yksi voi löytää itsensä sotatilanteesta ja polarisoitua jokseenkin kohti positiivista aktivoimalla oranssi, keltainen ja sitten vihreä sankariteoilla, jos voitte kutsua niitä täksi, joita tehdään muiden mieli/keho/henki-kompleksien säilyttämiseksi. Viimeiseksi yksi voi polarisoitua todella voimakkaasti neljännessä säteessä ilmaisemalla universaalin rakkauden periaatetta kaiken sotaisuuden tekojen vääristymiin osallistumisen kustannuksella. Tällä tapaa olento voi tulla tietoiseksi olennoksi todella lyhyessä pätkässä teidän aika/avaruutta. Tämä voidaan nähdä olevan mitä te kutsuisitte traumaattiseksi etenemiseksi.” Ra 34.14

Sotaisuus voi olla sosiaalisten ryhmien välistä, suuren mittakaavan tappamista tai vain vaikkapa naapureiden välistä riidanhaluista agressiivista käytöstä. Negatiivisella polulla polarisoituva pyrkii aina olemaan sodassa kaikkien kanssa, kaiken ollen kilpailua. Positiivisella polulla polarisoituva pyrkii lopettamaan sotaisuuden, riidanhaluisuuden kaikessa. Positiivsella olennolla ei ole vihamiehiä tai vihollisia, vaan sille kaikki on veljiä ja siskoja.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia