LoO Sessio 33: Kaikki elämänkokemus on oppimateriaalia

September 17, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

“Parhaan ymmärrryksemme mukaan on täysin totta, että mieli/keho/henki-kompleksin orientaatio tai polarisaatio on syy olennon luomille havainnoille. Siten kohtaus voidaan havainnoida teidän ruokakaupassa. Olento itseä edellä voi olla ilman riittäviä varoja. Yksi olento voi sitten käyttää tämän mahdollisuuden varastaakseen. Toinen voi käyttää tämän tilaisuuden tunteakseen itsensä epäonnistuneeksi. Toinen voi välinpitämättömästi poistaa vähiten tarpeelliset tavarat, maksaa mistä se pystyy  ja jatkaa päiväänsä. Yksi itsensä takana, havainnoiden, voi tuntea myötätuntoa, voi tuntea tulleensa loukatuksi joutuessaan seistä köyhän vieressä, voi tuntea anteliaisuutta, voi tuntea välinpitämättömyyttä.” Ra 33.8

Kaikki elämänkokemus on oppimateriaalia

“Inkarnoituva olento, joka on tullut tietoiseksi inkarnoitumisprosessista ja siten ohjelmoi sen oman kokemuksen, voi valita katalyytin määrän, tai muotoillaksemme tämän eri tavalla, toteutettavien oppituntien määrän kokeakseen ja oppiakseen yhdessä inkarnaatiossa. Tämä ei tarkoita, että kaikki on ennalta määrättyä, vaan enemminkin, että on näkymättömiä suuntaviivoja muovaamassa tapahtumia, jotka toimivat tämän ohjelmoinnin mukaisesti. Siten jos yksi mahdollisuus ohitetaan, toinen ilmestyy kunnes, sanoisimmeko, elämänkokemuksen oppilas ymmärtää oppitunnin olevan tarjolla ja ryhtyy sitä oppimaan.” Ra 33.6

Kuten aiemmissa sessiossa jo opimme, yli puolet Maapallolle inkarnoituvista valitsee inkarnaationsa ja sen sisältämät kokemukset. Toisin sanoen ohjelmoimme itsellemme erilaisia oppitunteja sielumme tarpeiden mukaisesti.

Jokaisessa tapauksessa olento voi ohjelmoidessaan valita näiden oppituntien määrän ja intensiteetin. Esimerkiksi neljännen tiheyden olento saattaa haluta viedä oman hyväksymisen äärimmilleen. Silloin tämänkaltainen erittäin positiivisesti orientoitunut olento saattaa ohjelmoida itselleen vaikeita tilanteita testatakseen omaa kykyä pidättäytyä puolustautuvasta toiminnasta jopa fyysiseen kuolemaan asti kuten tunnemme Jeesuksen tarinassa.

Kun Ra puhuu oppitunneista, he käyttävät termiä katalyytti tai katalyyttinen kokemus. Luonnontieteessä katalyytti-termiä käytetään asiasta, joka aiheuttaa muutosta ja se pätee tässäkin: katalyytti aiheuttaa metafyysistä kehitystä.

Potentiaalisesti kaikki mikä tulee aistiemme läpi voi olla katalyyttiä. Kolmannessa tiheydessä keskeisin katalyyttisten kokemusten lähde on itsen suhde toiseen. Muita lähteitä on itse ja Luojan universumi muutoin.

Itse katalyyttinä sisältää

Toisesta katalyyttinä Ra toteaa seuraavaa

“Voisimme puhua äärettömyyksiin tai voisimme yksinkertaisesti todeta, että millä tahansa vuorovaikutuksella itsen ja toisen välillä on se potentiaali katalyytille mikä on olemassa itsen ja toisen potentiaalien erossa, tämä hillittynä ja turvattuna jatkuvalla faktalla Luojasta itsenä ja toisena. “ Ra 33.17

Kolmannen tiheyden loppumisen ajankohta tarjoaa kasvavan määrän katalyyttejä nyt inkarnoituneille. Tämä johtuu pääasiassa vaikean sadonkorjuun aiheuttamista planetaarisista katastrofeista, jotka ovat Ran mukaan satunnaisia katalyyttejä.

Tietoisesti valittujen katalyyttien määrän kasvu taas johtuu ns. Inkarnaatioiden senioriteettisysteemistä, eli siitä, että tähän ajankohtaan on päässyt inkarnoitumaan suuremmalla todennäköisyydellä, jos on kehittyneempi ja on mahdollisuus olla sadonkorjattavana. Tämä pätee sekä positiivisen että negatiivisen polun olentoihin, mikä näkyy rajuna kahtiajakona näinä aikoina.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia