LoO Sessio 32: Vaeltajien seksuaalinen energiansiirto

September 17, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Yksi rakastaa kesää, aurinkoa ja lämpöä. Toinen rakastaa talvea, pimeyttä ja kylmyyttä. Onko toinen näistä parempi kuin toinen?

Negatiivisen polun seksuaalinen energiansiirto

“Negatiivinen polku, kuten olette kutsuneet sitä, käyttää yhdistelmää keltaista ja oranssia sädettä sen polarisoitumisen kaavoissa. Nämä säteet, käytettynä omistautuneella tavalla, tuovat yhteyden älykkääseen äärettömyyteen. Seksuaalisen kanssakäymisen tavallinen luonne, jos yksilö on keltainen tai oranssi ensisijaisessa värähtelyn tavassaan, on tukoksellinen ja siten kyltymättömän nälkäinen johtuen tukoksesta. Kun on kaksi yksilöä värähtelemässä tässä alueella, potentiaali polarisoitumiselle seksuaalisen kanssakäymisen kautta alkaa, yksi olento kokien nöyryytyksen, orjuutuksen tai alistumisen nautintoa, toinen kokien toisen olennon hallinnan ja kontrolloinnin nautintoa. Tällä tapaa negatiivisen polariteetin seksuaalinen energiansiirto koetaan.” Ra 32.2

Aiemmissa sessioissa puhuessamme seksuaalisesta energiansiirrosta olemme keskittyneet positiiviseen, altruistiseen ehdottoman rakkauden polkuun. Kuten nyt kuulemme, seksuaalista kanssakäymistä on mahdollista käyttää negatiivisen, itsekkyyden ja erillisyyden polun polarisoitumiseen. Tällöin kyse on samasta kuin kyseisessä polussa muutenkin eli alistumisesta tai alistamisesta valtahierarkiaan.

Siinä missä positiivinen polku avaa portin älykkääseen äärettömyyteen nostamalla energiatasonsa läpi vihreän ja sinisen energiakeskuksen. Negatiivinen polku tekee saman maksimoimalla keltaisen ja oranssin ja ohittamalla vihreän ja sinisen.

Oranssisäde on vaikutus tai värähtelyn tapa, jolla mieli/keho/henki-kompleksi ilmaisee voimaansa yksilöllisellä tasolla. Siten voimankäyttö toisiin yksilöihin voidaan nähdä oranssisäteen toimintana. Ran mukaan tämä säde on ollut erittäin intensiivinen maapallolla tietyillä yksilöillä. Negatiivisella polulla tämän säteen voi nähdäkin siis muiden kohtelemisena ei-ihmisinä, orjina tai henkilökohtaisena omistuksena, siten antaen toiselle olemattoman statuksen, siis ei mitään statusta.

Keltainen säde on keskeinen ja voimakas säde ja liittyy yksilön suhteeseen ryhmiin, yhteiskuntiin tai muutoin suureen määrään muita mieli/keho/henki-komplekseja. Tämä keltasäde on keskiössä sotaissa toiminnassa, jossa yksi ryhmä kokee tarpeen ja oikeuden dominoida muita ryhmiä ja taivuttaa niiden tahdot hallitsijoiden tahtojen mukaisiksi.

Ylempien energiakeskusten seksuaalinen energiansiirto

“Vihersäteen energiansiirrolla tulette suureen käännekohtaan seksuaalisesti niin kuin myös jokaisessa toisessakin kokemuksen muodossa. Vihersäde voidaan kääntää ulospäin, olento sitten antaen eikä niinkään vastaanottaen. Ensimmäinen antaminen vihersäteen yli on hyväksynnän tai vapauden antaminen, siten sallien sinisäteen energiansiirron vastaanottajalle mahdollisuuden hyväksynnän tunteeseen, siten vapauttaen toisen ilmaisemaan itseään säteen antajalle.” Ra 32.5

Vihersäteen keskuksen avaaminen on hetki, joka määrittää kyseisen olennon kehitystä koko loppuajan. Sillä hän on silloin valinnut universaalin rakkauden polun. Vihersäde seksuaalisesti ja muutenkin tarkoittaa oman energian antamista ilman odotusta vastavuoroisesta saamisesta.

Kun pariskunta, joka on saavuttanut vihersäteen energiansiirron, ylempien energiakeskusten siirrot ovat saatavilla ilman että molempien tarvitsee olla yhtä kehittyneitä. Siten sini tai indigosäteessä värähtelevä olento voi jakaa niitä energioita vihersäteessä värähtelevälle, siten toimien katalyyttinä oppimiselle ja kehittymiselle.

Indigosäde on säde tietoisuudesta itsestä Luojana. Siten se, jonka indigosäteen värähtelyt ovat aktivoituneet, voi tarjota energiansiirron Luojalta Luojalle. Tämä on alku seksuaalisen kanssakäymisen sakramentaaliselle, pyhälle luonteelle.

Violettisäde, kuten punasädekin, on jatkuva ja vakio seksuaalisessa kokemuksessa. Violettisäde on mieli/keho/henki-kompleksin summa, ja se ympäröi ja informoi kaikkea mieli/keho/henki-kompleksin toimintaa.

Vaeltajien seksuaalinen energiansiirto

“Koko Luomakunta on Yhdestä Luojasta. Siten seksuaalisen aktiviteetin jako yksinkertaisesti kehokompleksisiin on keinotekoinen jako, kaikki asiat siten tullen nähdyksi seksuaaliseksi tasapauolisesti, mieli, keho ja henki, joista kaikki ovat osa olennon polariteettia. Siten seksuaalinen fuusio voidaan nähdä kanssa tai ilman mitä te voitte kutsua yhdynnäksi ollen täydellinen mielen, kehon ja hengen sulautuminen siinä mikä tuntuu jatkuvalta orgasmilta, sanoisimmeko, iloa ja ihastusta kumpikin toisensa olemuksessa.” Ra 32.10

Ra väittää, että seksuaalista energiansiirtoa tapahtuu niin kauan kuin on polariteettia, eli myös neljännessä, viidennessä ja kuudennessa tiheydessä. Viidennessä ja kuudennessa tiheydesssä prosessi on kuitenkin hyvin erilainen verrattuna meidän tämän tiheyden ymmärrykseen.

Ra kommentoi seksuaalista energiansiirtoa myös vaeltajien näkökulmasta, siis maapallolle inkarnoituneiden kehittyneempien olentojen osalta. Neljännen tiheyden vaeltajilla, joita ei ole paljon, on taipumus valita niitä olentoja, jotka vaikuttavat olevan täynnä rakkautta tai rakkauden tarpeessa. Heillä on suuri todennäköisyys tehdä arviointivirheitä johtuen intensiivisestä myötätunnosta muita kohtaan.

Viidennen tiheyden vaeltajilla, joihin ei suuresti toisten olentojen eri energiakeskusten säteet vaikuta, on tapana tarjota itseään kun he näkevät tarpeen. Ran mukaan he eivät todennäköisesti osallistu meidän tapoihin kuten naimisiinmenoon ja todennäköisesti tuntevat vastenmielisyyttä lastenhankintaan ja kasvatukseen johtuen tietoisuudesta planetaaristen värähtelyjen sopimattomuudesta suhteessa puhtaaseen valoon.

Kuudennen tiheyden valetajilla on tapana pidättäytynä suuresti kehokompleksin lisääntymisohjelmoinneista ja sen sijaan etsiä niitä joiden kanssa seksuaalinen energiansiirto on täydellistä fuusioluonnetta niin paljon kuin kolmannen tiheyden manifestaatiossa on mahdollista.

Energiakeskusten aktivoiminen

“Värähtelyn luonne on sellainen, että sillä voidaan nähdä olevan matemaattisesti kapeita tai kaitoja askelia. Näillä askelilla voidaan nähdä olevan rajat. Jokaisessa rajassa on ääretön määrä värähtelyn tai värin asteittaisuutta. Kuitenkin, kun rajaa lähestytään, tulee nähdä vaivaa päästäkseen rajan yli. Nämä värit ovat yksinkertaistettu tapa ilmaista teidän tiheyden rajajaot. On myös aika/avaruusanalogia, joka voidaan nähdä värinä itsenään mukautetussa suhteessa.” Ra 32.12

Olennot kehittyvät aktivoimalla, kirkastamalla ja tasapainottamalla energiakeskuksiaan. Vihersäteen aktivoituminen on aina haavoittuvainen kelta tai oranssisäteen vääristymille, esimerkiksi muiden kontrolloinnille tai halulle olla kontrolloituna. Kun vihersäde on saavutettu, yksilöllä on heti mahdollisuus jatkaa sinisäteeseen, ja asia odottaa vain vaivannäköä siihen suuntaan. Kuitenkin indigosäde avautuu vain huomattavan kurnalaisuuden ja harjoittelun kautta, liittyen pääasiassa itsensä hyväksymiseen, ei vain polarisoituna ja tasapainotettuna itsenä, mutta myös Luojana, eli äärettömän arvon olentona.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia