LoO Sessio 31: Mitä homoseksuaalisuus on?‍

September 17, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Kun jotain tapahtuu ja koet epämielyttävän tunnereaktion, kenen syy se oli? Kun omia triggereitään ryhtyy käsittelemään, huomaa nopeasti, että suurin osa epämieluisista tunteista johtuu jostain itsessään olevasta asiasta, jota ei ole kohdattu ja jonka kanssa ei ole sinut. Tätä polkua etenemällä pääsee lopulta pisteeseen, jossa mikään tai kukaan ei järkytä enää omaa mielenrauhaa.

Yleisiä näkökulmia seksuaaliseen energiansiirtoon

“Energiansiirto viittaa potentiaalisten energioiden vapautumiseen, sanoisimmeko, voimistetun välin yli. Seksuaalinen energiansiirto tapahtuu johtuen kahden mieli/keho/henki-kompleksin polarisaatiosta, joista jokaisella on jokin potentiaalin ero toiseen. Energiansiirron tai tämän energian tukoksen luonne on siten funktio näiden kahden potentiaalin vuorovaikutuksesta. Tapauksissa, joissa energiansiirto tapahtuu, voitte verrata tätä virtapiirin sulkemiseen. Voitte myös nähdä tämän aktiviteetin, kuten kaikki kokemukselliset aktiviteetit, Luojana kokemassa Itseään.” Ra 31.2

Seksuaalisen kanssakäymisen ensisijainen funktio on punasäteen energiansiirto, joka on satunnainen ja funktio toisen tiheyden pyrkimyksestä kasvaa ja selviytyä. Kuten tiedämme, tämä satunnainen tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden toiselle olennolle inkarnoitua tähän tiheyteen. Tämä tarjoaa tähän aktiin ryhtyneille potentiaalin suurelle palvelukselle, kun kokematonta olentoa hoivataan sen hankkiessa kokemusta.

Ran mukaan tunnemme kirjaimellisesti magenettista vetoa vastakkaisen sukupuolen yksilöihin seksuaalisessa mielessä. Jokaisella meistä on yksilöllinen polarisoituminen maskuliini ja feminiini energioissa.

“Siten voitte nähdä magnetismin, kun kaksi olentoa sopivalla tasapainolla maskuliini/feminiini- vasten feminiini/maskuliinipolariteettia tapaavat ja siten tuntevat vetovoimaa, jonka polarisoidut voimat luovat ristikkäin. Tämä on kaksineuvoisen seksuaalisen kanssakäymisen mekanismin voima. Ei tarvita tahdonvoimaa päättää tuntea vetovoimaa sellaiseen, joka on vastakkaisesti polarisoitunut seksuaalisesti. Se tapahtuu väistämättömänä tunteena antaen energian vapaalle virtaukselle, sanoisimmeko, asianmukaisen väylän. Tämä väylä voi olla tukossa jollain vääristymällä kohti uskomusta/ehtoa, joka toteaa olennolle, että tämä vetovoima ei ole haluttu. Kuitenkin perusmekanismi toimii yhtä yksinkertaisesti kuin, sanoisimmeko, magneetti ja rauta.” Ra 31.7

Vihersäteen energiansiirto tapahtuu johtuen jokaisen olennon värähtelyn tason vääristymättömyydestä keltaisissa ja oransseissa energioissa. Siten lahja anetaan vapaasti ilman odotusta vastapalvelusta. Vihersäde on täydellisen universaalin rakkauden säde. Antamista ilman oletusta saamisesta.

Seksuaalinen kanssakäyminen onkin tapa harjoitella universaalin rakkauden kokemusta. Tätä kokemusta Ra kutsuu analogisena ilon tunteelle, jonka metafyysinen luonne on älykäs energia. Siten seksi on suuri apu ymmärtää olemisen todellisemmasta luonteesta.

Lisäksi seksuaaliseen kanssakäymiseen liittyy mahdollisuus työskennellä älykkään äärettömyyden kanssa

“Toinen potentiaalinen hyöty kaksineuvoiselle seksuaaliselle kanssakäymiselle on mahdollisuus sakramentaaliselle ymmärrykselle tai yhteydelle, sanoisimmeko, älykkään äärettömyyden portin kanssa, sillä tarkoituksenmukaisella valmistelulla työtä siinä mitä voitte kutsua magiaksi voidaan tehdä ja kokemuksia älykkäästä äärettömyydestä voidaan kokea. Positiivisesti suuntautuneet yksilöt keskittyen tähän menetelmään älykkään äärettömyyden saavuttamiseksi, sitten etsimisen tai tahdonvoiman käyttämisellä pystyvät suuntaamaan tätä ääretöntä älykkyyttä työhön, jota nämä olennot haluavat tehdä, oli se sitten tieto palveluksesta tai kyky parantaa tai mitä tahansa palvelusta muille halutaan.” Ra 31.3

Ra toteaa, että on aina olemassa mahdollisuus käyttää seksuaalisen kanssakäymisen tilanteita polarisoituakseen negatiiviselle polulle ja tähän on auttanut vähitellen tuhansien vuosien aikana rakentuneet yhteiskunnalliset vääristymät, jotka luovat taipumusta hämmennystä tämän energiansiirron positiivisia näkökulmia kohtaan.

Mitä homoseksuaalisuus on?

Disclaimer: Tämä on siis väite kirjasta, ei minun mielipiteeni. Tässä ei väitetä, että mikään asia olisi hyvä tai paha, huono tai hyvä. Kyse on vain objektiivisesta ominaisuuksiemme ymmärtämisestä.

“Tämän tilan olennot kokevat suuren määrän vääristymää johtuen siitä tosiasiasta, että he ovat kokeneet monia inkarnaatioita biologisena koiraana ja biologisena naaraana. Tämä ei itsessään aiheuta mitä te kutsutte homoseksuaalisuudeksi aktiivisena vaiheena ilman tämän planetaarisen pallon haastavaa värähtelytilaa. On mitä te voitte kutsua suureksi auran rikkomukseksi teidän ruuhkaisilla urbaaneilla alueilla teidän väkirikkaammissa maissa, kuten kutsutte osia teidän planetaarista pintaa. Näissä olosuhteissa hämmennykset tapahtuvat.” Ra 31.8

Ra toteaa, että halulla kahden ihmisen väliseen seksuaaliseen kanssakäymiseen on tavoitteena ei pelkästään lisääntyminen, vaan erityisesti halu palvella muita. Ihmistungoksessa jokainen mieli/keho/henki-kompleksi on jatkuvassa muiden olentojen energioiden tulituksessa. On ymmärrettävää, että ne, jotka ovat erityisen herkkiä näille muiden energioille, eivät tuntisi halua palvella muita. Tämä lisää todennäköisyyttä tukokselle punasäteen lisääntymiseen pyrkivälle energiansiirrolle.

Jos tälläisessä tilanteessa olennolla on ollut arviolta 65 % sen inkarnaatioista biologisesti sukupuoleltaan vastakkaisessa kehossa. Niin tämä olento on haavoittuvainen urbaanien alueiden auraan tunkeutumiselle ja voivat siten tulla niin sanotusti homoseksuaaleiksi.

Ra vielä toteaa, että

“On todettava tässä vaiheessa, että vaikkakin huomattavasti vaikeampaa, on mahdollista tämäntyyppisessä yhteydessä olennolle olla suureksi avuksi toiselle uskollisuudessa ja vilpittömässä vihersäteen rakkaudessa epäseksuaalisella tavalla siten säätäen tai vähentäen seksuaalisen heikentymisen vääristymää.” Ra 31.10

Seksuaalisuus kertoo mielestä

“Kysyjä: Ajattelin enemmän mahdollisuutta Orion-ryhmälle vaikuttaa esimerkiksi tiettyihin Kolmannen valtakunnan jäseniin, joista olen lukenut raportteja, että he saivat seksuaalista tyydytystä havainnoidessaan, joissain tapauksissa, kaasutusta ja olentojen tappamista kaasukammioissa. Ra: Olen Ra. Toistamme näillä olennoilla olleen potentiaali seksuaalisen energian kasautumiselle. Ärsykkeen valinta on varmasti olennon oma valinta. Tapauksessa, josta puhut, nämä olennot olivat voimakkaasti polarisoituneet oranssisäteessä, siten kokien energiatukoksen vallassa muihin, hengiltä ottaminen ollen äärimmäinen valta toisen yli; tämä sitten ilmaistuna seksuaalisella tavalla, vaikkakin yksittäistapauksina. Tässä tapauksessa halu jatkuisi lakkaamatta ja olisi käytännössä sammuttamaton. Löydätte, jos tarkkailette koko seksuaalisten käytäntöjän spektriä kansojenne keskuudessa, että on niitä, jotka kokevat tämänkaltaista tyydytystä vallasta muihin, joko raiskauksessa tai muilla ylivallan keinoilla. Jokaisessa tapauksessa tämä on esimerkki energiatukoksesta, joka on seksuaalista luonteessaan.” Ra 31.14 


Seksuaalinen energiansiirto ja siihen liittyvät tukokset ovat enemmän manifestaatio tai esimerkki siitä, mikä on syvemmällä olennossa. Siten, kun olemme tulleet avoimemmiksi sotaisuuden, ahneuden ja omistamisen konsepteille nämä eri vääristymät ovat sitten alkaneet suodattua alas mielen puun läpi kehokompleksin käytökseksi, seksuaalinen käytös ollen kehon perus toimintaa.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia