LoO Sessio 30: Mitä kuolemassa tapahtuu?

September 17, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

ILuomakunta on yksi olento, eli ykseys. Jos vain yksi olento on olemassa, niin ainoa palvelemisen muoto on itsensä palveleminen. Jos tämä yksi olento jakautuu, silloin yhden osan palvelus toiselle osalle tulee mahdolliseksi. Tästä konseptista sikiää itsensä ja muiden palvelemisen suuntauksien tasa-arvoisuus.

Olemme mieli/keho/henki-komplekseja

Teksteissä Ra ei puhu ihmisistä, vaan mieli/keho/henki-komplekseista, joita me olemme. Tässä sessiossa saamme lyhyen tiivistelmän tästä konseptista.

Ra toteaa jokaisen näistä kolmesta olevan yksinkertaistettu kuvaileva termi, joka kuvaa energiafokusoitumien komplekseja, siis yhteenliittymiä. Kehokompleksi on sen tiheyden materiaalia, jota kullakin aika/avaruus tai avaruus/aika hetkenä koetaan. Siis tämä materiaalien kompleksi ollen käytettävissä vääristymille fyysisessä manifestaatiossa.

Mieli on kompleksi, joka heijastaa hengen valuvat ja kehon nousevat energiat. Mieli sisältää tunteet, tuntemukset ja älylliset ajatukset.

Liikkuessamme alaspäin mielen puuta kohtaamme intuition, joka mielessä enemmän yhteydessä tai vireessä suhteessa totaaliseen olemuskompleksiin, total beingness complexin. Liikkuessamme alas mielen juuriin löydämme tietoisuuden edistymisen, joka hiljalleen muuntuu yksilöllisestä rodulliseen muistiin, kosmisiin vaikutuksiin ja siten tulee suoraan yhteyteen siihen mitä kutsumme henkikompleksiksi

Henkikompleksi on kanava tai sukkula, jota pitkin energia liikkuu yksilöön ja yksilöstä, mutta jotta suurempia vääristymiä ei synny, annetaan Ran kuvata.

“Henkikompleksi on kanava, jonka avulla virtaukset kaikista eri universaaleista, planetaarisista ja henkilökohtaisista virtauksista voidaan kanavoida tietoisuuden juuriin, ja jonka avulla tietoisuutta voidaan kanavoida älykkään äärettömyyden porttiin mielen ja kehon tasapainotetun älykkään energian kautta.” Ra 30.2

Mieli, keho ja henki ovat erottamattomasti kietoutuneet yhteen eivätkä pysty toimimaan yksin ilman toista. Siksi niistä puhutaan pääasiassa yhdessä eikä erikseen. Sillä työ, jota me kokemuksessamme teemme, tehdään näiden kolmen kompleksin vuorovaikutuksessa, eikä yhdessä osassa erikseen

Miten mieli/keho/henki-kompleksi sitten syntyy? Antaa Ran valaista

“Tämä evoluutio on, kuten olemme aiemmin kuvanneet, tietoisuus ollen ensin, ensimmäisessä tiheydessä, ilman liikettä, satunnainen asia. Kutsuuko tätä mieli- vai kehokompleksiksi on semanttinen ongelma. Me kutsumme sitä mieli/keho-kompleksiksi huomioiden aina, että yksinkertaisimmassa hitusessa tätä kompleksia asuu Yksi Ääretön Luoja kokonaisuudessaan; tämä mieli/keho-kompleksi sitten toisessa tiheydessä löytäen kasvamisen ja kääntymisen kohti valoa, siten herättäen sen mitä voitte kutsua henkikompleksiksi, sen, joka vahvistaa ylöspäin kiertymistä kohti Äärettömän Luojan rakkautta ja valoa. Tämän henkikompleksin lisäys, vaikkakin näennäinen eikä niinkään todellinen, ollen olemassa potentiaalissa avaruus/ajan alusta asti, täydentää itseään valmistumalla kolmanteen tiheyteen. Kun mieli/keho/henki-kompleksi tulee tietoiseksi mahdollisuudesta itsensä tai muiden palvelulle, silloin mieli/keho/henki-kompleksi on aktivoitunut.” Ra 30.5

Mitä kuolemassa tapahtuu?

Ra väittää siis, että olemme mieli/keho/henki-komplekseja, emmekä pelkästään kehoja. Ja että fyysinen kehomme on riippuvainen siitä tiheydestä, maailmasta ja hetkestä, jota kulloinkin koemme. Ja että mieli/keho/henki-kompleksissa kaikki osaset ovat kietoutuneet toisiinsa niin, ettei yksi voi toimia ilman toista.

Siten fyysinen kuolema tässä tiheydessä ja tässä inkarnaatiokokemuksessa tarkoittaa nykyisen kemiallisen ruumiimme tuhoutumista. Ra väittää, että heti fyysisen kuoleman jälkeen mieli/keho/henki-kompleksi on täysin ehjä. Ja että se, jonka nyt ymmärrämme termillä keho, on vain manifestaatio tiheämmästä, älykkäämmästä ja voimakkaammasta kehokompleksista, joka meillä on siis käytössä heti kuoleman jälkeen.

Se, mitä menetämme kuollessamme, riipppuu pitkälti henkisen kehityksemme tasosta, siis siitä, kuinka voimakkaasti assosioimme itsemme tähän fyysiseen kehoon ja ennen kaikkea pinnalliseen mentaaliseen aktiviteettiin.

“Teidän ehdoilla on suuri menetys mielikompleksissa johtuen siitä faktasta, että merkittävä osa mentaalisesta aktiviteetista, josta olette tietoisia tämän avaruus/aikajatkumon aikana, on yhtä paljon pinnan illuusiota kuin on kemiallinen kehokompleksikin. Toisin sanoen mitään tärkeää ei kadoteta; luonne, tai sanoisimmeko, puhdas tunteiden ja taipumusten tai vääristymien ja viisauksien tisle, jos sallitte, tullen ilmeiseksi ensimmäistä kertaa, sanoisimmeko; nämä puhtaat tunteet ja viisaudet ja taipumukset/vääristymät ollen, suurimmaksi osaksi, joko sivuutettu tai aliarvioitu fyysisen elämänkokemuksen aikana.” Ra 30.4


Planeettojen metafysinen kehitys

Olemme aiemmin oppineet, että Logos, siis Luojan mieli tai tietoisuus tässä galaksissa, on yksilöllistänyt omaa tietoisuuttaan, minkä kautta lopulta esimerkiksi meillä on vapaa tahto, ja olemme itsenäisiä yksikköjä. Osa galaksista on kuitenkin jäänyt osaksi logosta, eikä siten kehity metafyysisesti.

Planeettojen metafyysisestä evoluutiosta kysyttäessä Ra luetteleekin meidän aurinkokunnasta ne planeetat, joiden pinnalla yksilölliset mieli/keho/henki-kompleksit ovat olleet, ovat tai tulevat olemaan. Muut planeetat voimme ymmärtää olevan osa logosta.

Venus oli Ra-tietoisuuskompleksin kotiplaneetta. Siellä planeetan evoluutio oli nopea johtuen siellä eläneiden mieli/keho/henki-kompleksien harmonisesta kanssakäymisestä.

Mars-olennon kehitys loppui kolmannen tiheyden puoliväliin. Eikä se pysty jatkamaan kehitystään, koska olosuhteet sen pinnalla eivät ole vieraanvaraisia. Planeetta käy läpi jotain tuhansia vuosia parantumista.

Meidän planeetan kehityksen vaiheet on melko hyvin käyty jo aiemmin läpi. Mutta käytännössä olemme siis 3. Tiheyden viimeisen syklin lopun ja 4. Tiheyden alun käänteessä.

Saturnuksena tunnetulla plaaneetalla on suuri taipumus älykkääseen äärettömyyteen ja siten sen aika/avaruuden magneettikentissä on asustellut niitä, jotka haluavat varjella meidän järjestelmää.

Uranus on hitaasti liikkumassa läpi ensimmäisen tiheyden ja sillä on potentiaali käydä läpi kaikki tiheydet.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia