LoO Sessio 29: Painovoima on pyrkimystä kohti Luojaa

September 17, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Kaikki potentiaali on ennen fysikaalista manifestaatiota

“Olemme juuri kuvailleet teille jokaisen logoksen olemisen tilan. Prosessi, jolla avaruus/aika tulee jatkumomuotoon on, sanoisimmeko, funktio kokonaisen tai täydellisen värähtelynopeuksien, tiheyksien ja potentiaalien suunnitelman huolellisesta rakentamisesta. Kun tämä suunnitelma on tullut yhteen rakkauden ajatuskomplekseissa, niin fysikaaliset manifestaatiot alkavat ilmaantua; ensimmäinen manifestaatiotaso ollen tietoisuus tai tajunta. Hetkenä, jolloin tämä yhdistyminen on elävyys- tai olemuspisteessä, alun pisteessä tai suihkulähteessä, avaruus/aika sitten alkaa avata sen elävyyden kääröä.” Ra 29.11

Ennen kuin mitään fysikaalista tapahtuu, Logos järjestäytyy omaksi suunnitelmakseen. Tämä suunnitelma sisältää kaikki värähtelyn tavat, kaikki tiheydet ja kaiken potentiaalin siitä mitä voi tapahtua. Kun tämä suunnitelma on valmis, alkaa avaruus/aikajatkumo, siis fysikaalinen 3-ulotteinen elokuva rullaamaan tämän suunnitelman puitteissa.

Tämä suunnitelma sisältää tähdet ja planeetat. Näiden metafyysisten energiakeskittymien ominaisuudet vaihtelevat; osa niistä on omalta osaltaan autonomisia kanssa-Luojia, osa on osa galaktista Logostamme.

“Teidän suuren galaksin nimenomainen logos on käyttänyt suuren osan sen yhteen sulautuneesta materiaalista peilatakseen Luojan olemusta. Tällä tapaa on paljon teidän galaktisesta järjestelmästä, jolla ei ole edistymistä, josta puhutte, mutta joka oleskelee henkisesti osana logosta. Niistä olennoista, joissa tietoisuus asuu, on, kuten otaksutte, vaihtelua aika/avaruusjaksoissa, joiden aikana korkeammat kokemuksen tiheydet saavutetaan tietoisuuden toimesta.” Ra 29.32 

Tietoisista, autonomisissa osissa vaihtelee suurelti kyseisten olentojen kehityksen nopeus. Kuten opimme viimeksi, osa kiihdyttää heti alussa alusta loppuun ja osa etenee hitaasti.

Kuitenkin, Ra toteaa, että planetaarisilla ja tähtiolennoilla on aina käytössään älykkään äärettömyyden voima vapaan tahdon käyttämisen kautta. Toisin sanoen niillä ei ole polariteettia samalla tavalla kuin meillä. Vaan planeettojen vääristymät, siis muutokset tässä älykkään äärettömyyden käytön voimassa, syntyvät, kun planeetta kanssakäy mieli/keho ja mieli/keho/henki-kompleksien ajatusmuotojen kanssa. Tämä myös vaikuttaa siihen, onko kyseinen planeetta sub-sub-Logos, siis autonominen kanssa-Luoja vai enemmänkin osa sub-Logostaan.

“Planetaarinen olento nimetään siten logokseksi vain, jos se työskentelee harmoniseen tapaan olentojen tai mieli/keho-kompleksien kanssa sen pinnalla tai sen sähkömagneettisen kentän vaikutuksessa.” Ra 29.9

Painovoima on pyrkimystä kohti Luojaa

“Tämä, josta puhut painovoimana, voidaan nähdä painautumisena kohti sisäistä valo/rakkautta, etsimisenä kohti kiertyvää valonjuovaa, joka etenee kohti Luojaa. Tämä on manifestaatio henkisestä tapahtumasta tai elävyyden tilasta.” Ra 29.16

Ra väittää, että kaikki fysikaalisen maailman lainalaisuudet juontuvat metafyysisiltä tasoilta. Eikä yksi fysiikan tunnistamista perusvoimista eli painovoima ole poikkeus. Ra siis väittää, että painovoima on painautumista kohti sisäistä energiaa.

Hän jatkaa, että metafyysinen ja fyysinen ovat erottamattomat toisistaan. Siten painovoima, eli kohti Luojaa painautuva voima, on suurempi Venuksella, koska siellä luojan etsimisen onnistuminen oli parempaa.

“Tämä huomio tulee ainoastaan tärkeäksi, kun harkitsette, että kun kaikki luomakunnasta sen äärettömyydessä on saavuttanut riittävän suuren henkisen painovoiman massan, koko luomakunta äärettömästi kasautuu yhteen; valo etsii ja löytää sen lähteen ja siten lopettaa luomakunnan ja aloittaa uuden luomakunnan niin kuin te ymmärrätte mustan aukon, kuten kutsutte sitä, sen äärettömän suuren massan olosuhteissa nollapisteessä, josta yhtään valoa ei voi nähdä, sillä se on imeytynyt.” Ra 29.18

Musta aukko on siis piste, jossa materiaali on onnistuneesti etsinyt ja löytänyt tiensä ykseyteen tai Luojan luokse. Musta aukko on siis tämän henkisen tai metafyysisen tilan kolmannen tiheyden manifestoituma

Kun maapallo siirtyy neljänteen tiheyteen, meillä tulee olemaan suurempi henkinen painovoima aiheuttaen tiheämmän illuusion. Mutta käytännössä tämä lisäys fyysisessä manifestaatiossa tulee näkymään vain pienesti ja Ran väitteiden mukaan menee meidän nykyisellä mittalaitteustolla tilastollisen virheen piikkiin.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia