LoO Sessio 27: Älykäs äärettömyys, älykäs energia, vapaa tahto ja valo

September 17, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Ran sanoin värähtelevät äänikompleksit rakentavat meidän kielen. Ja meidän meidän kieli on aina parhaimmillaankin vain arvio tietoisen ajatuksen ymmärryksestä. Havainto maailmasta on siis aina eri kuin kielelliset värähtelyt pystyvät tarjoamaan. Siksi pahoittelen, että vääristymiä tälläkin kanavalla syntyy vääjämättä. Siksi täyttä ymmärrystä ei voi sanoilla opettaa, vaan se pitää jokaisen nähdä itse.

Älykäs äärettömyys on energiaa potentiaalissaan

“On ykseys. Tämä ykseys on kaikki mitä on. Tällä ykseydellä on potentiaali ja kinetiikka. Potentiaali on älykäs äärettömyys. Tämän potentiaalin käyttäminen tuottaa työtä. Tätä työtä olemme kutsuneet älykkääksi energiaksi. Tämän työn luonne riippuu tietyn vapaan tahdon vääristymästä, joka vuorostaan on tietyn älykkään energian, tai potentiaalisen ykseyden, tai sen mikä on kaikki, kineettisen fokuksen luonne.” Ra 27.5

On siis älykäs äärettömyys, joka on energiaa potentiaalissaan. Ja älykäs energia, joka on energiaa liikeessä.

Tämä älykäs energia luo, muovaa ja tuhoaa kaiken mitä on. Ei ole olemassa mitään, mikä ei olisi tämän älykkään energian tuotosta.

Jokaisella ykseyden kineettisellä fokuksella on oma luonne. Ja tämä luonne on yhtä kuin kyseisen älykkään energian fokuksen vapaa tahto.

“Älykkäällä energialla on rytmi tai virtaus kuin suuri sydän alkaen keskusauringosta, kuten te ajattelisitte tai ymmärtäisitte tämän, virtauksen läsnäolo ollen väistämätön kuin olemisen vuorovesi ilman polariteettia, ilman äärellisyyttä; suunnaton ja hiljainen kaikki sykkien ulospäin, ulospäin, fokusoiden ulospäin ja sisäänpäin kunnes fokusoinnit ovat valmiit. Fokuspisteiden älykkyydet tai tietoisuudet ovat saavuttaneet tilan, jossa niiden, sanoisimmeko, hengellinen luonne tai massa kutsuu niitä sisäänpäin, sisäänpäin, sisäänpäin kunnes kaikki on sulautunut yhteen. Tämä on todellisuuden rytmi kuten puhuitte.” Ra 27.6

Älykkään energian perusrytmit ovat täysin vääristymättömiä, itse täydellisyys. Nämä rytmit ovat mysteerin varjossa, sillä ne ovat oleminen itse, siis tietoisuus. Nämä rytmit virtaavat keskusauringosta ulospäin ja sisäänpäin, olemisen sydän sykkien luomakunnasta toiseen.

Tässä olemisen ykseydessä ei tosiasiassa ole eroa potentiaalisella tai kineettisellä. Vaan potentiaali on vaikutelma, joka syntyy suhteessa älykkään energian vääristymään.

“Tällä tavalla voitte havaita ilmaisun olevan jokseenkin kaksipuoleinen, yksi sanan käyttö ollen vääristymätön ykseys, oleminen ilman liike- tai potentiaalipuolta. Toinen tämän ilmaisun soveltaminen, jota käytämme erottamattomasti toisen ilmaisun puutteessa, on merkitys valtaisasta potentiaalista, jota käyttää energian fokuspisteet, joita me kutsumme älykkääksi energiaksi.” Ra 27.7

Vapaa tahto on halu tuntea itsensä

Ensisijaisesti on vääristymätön, yhtenäinen ja täydellinen ykseys, siis älykäs äärettömyys. Tämä tietoinen älykäs äärettömyys tahtoo tuntea itsensä. Tämä tahto itsensä tuntemiseksi on synonyymi vapaalle tahdolle. Vapaa tahto on siis Luojan tahto tuntea itsensä.

Silloin Luoja myöntää vapauden konseptin, totaalisen valinnan vapauden tuntemisen tavoissa. Meidän näkökulmasta kaikki mitä tapahtuu lähtee liikkeelle tästä tahdosta, vapaasti valitusta tahdosta, jokaisen yksilön tahdosta valita tapa, jolla hän, tämä yksilö, eli Luoja haluaa kokea kokemuksia, siis ymmärtää millainen hän on.

“Teidän illuusiossa kaikki kokemukset sikiävät vapaan tahdon laista tai hämmennyksen tavoista. Toisessa mielessä, jota me opiskelemme, kokemukset ovat tämä vääristymä.” Ra 27.10

Rakkaus on älykästä kineettistä energiaa

“Tämä täytyy määritellä älykkään äärettömyyden tai ykseyden tai Yhden Luojan sekä primäärisen vääristymän eli vapaan tahdon taustaa vasten. Sana rakkaus voidaan sitten nähdä fokuksena, hyökkäyksen valintana, sanoisimmeko, erittäin korkean järjestyksen energiamuotona, joka aiheuttaa älykkään energian muodostumisen älykkään äärettömyyden potentiaalista juuri sellaisella ja sellaisella tavalla. Tämä sitten voidaan nähdä objektina eikä niinkään aktiviteettina joidenkin teidän kansojen toimesta, ja tätä erittäin voimakkaan energiafokuksen periaatetta palvotaan Luojana sijasta ykseyden tai yhden, josta kaikki rakkaus virtaa.” Ra 27.12

Rakkaus on siis aktiviteetti. Rakkaus on se voima, se fokus joka syntyy, kun Luoja haluaa tuntea itsensä. Tämä toinen päävääristymä energiafokuksena käyttää älykkään äärettömyyden potentiaalia ja luo kaiken mitä on. Rakkaus on siis Luova energiavirta, joka liikkuu ja saa muutosta aikaan.

“Taas kohtaamme semanttisia vaikeuksia. Rakkauden tai ymmärryksen värähtely tai tiheys ei ole sana, jota käytetään samalla tapaa kuin toista vääristymää rakkaus; rakkauden vääristymä ollen suuri aktivaattori ja monien luomakuntien primäärinen kanssa-Luoja käyttäen älykästä äärettömyyttä; rakkauden värähtely ollen se tiheys, jossa ne jotka ovat oppineet tekemään aktiviteettia nimeltä “rakastaminen” ilman merkittävää vääristymää, sitten etsivät valon tai viisauden tapoja. Siten värähtelymielessä rakkaus tulee valoksi ykseyden toimintana vapaassa tahdossaan. Rakkaus käyttää valoa ja sillä on voima ohjata valoa sen vääristymissä. Siten värähtelykompleksit vetävät yhteen luomakunnan sen ykseydessä päinvastaisessa järjestyksessä, siten näyttäen suuren sydämenlyönnin rytmin tai virtauksen, jos haluatte käyttää tätä analogiaa.” Ra 27.13

Kieli on haastavaa ja on syytä olla tarkkana todellisesta merkityksestä sanojen takana. Tästä esimerkkinä myös rakkaus, jota käytämme näissäkin videoissa useissa merkityksissä. Kuten esimerkiksi: Rakkaus aktiivisena luovana energiavirtana. Rakkauden tai ymmärryksen värähtely, eli neljäs tiheys, jossa on opittu rakastamaan, eli elämään tuon luovan voiman energiafokuksena.

Valo

Tähän väliin on hyvä todeta myös, että näiden kanavointien kyselijällä Don Elkinsillä oli keskivertoa parempi ymmärrys fysiikasta laaja-alaisesti, sillä hän oli toiminut fysiikan professorina erään yliopiston insinööritiedekunnassa. Don Elkins oli ennen Ra-materiaaleja opiskellut uteliaana amerikkalaisen fyysikon Dewey Larsonin ajatuksia kaikesta värähtelynä. Ja aiemmassa sessiossa kuulimme, että nämä ajatukset olivat aikaansa edellä, mutta pääosin oikeanlaisia.

Kirjoissan Larson toteaa, että kaikki on liikettä, jonka voimme ajatella värähtelynä. Ja että tämä värähtely, joka on puhdasta värähtelyä, ei ole millään tapaa fysikaalista. Ja että tämän perusvärähtelyn ensimmäinen tuotos on mitä me kutsumme fotoniksi, valohiukkaseksi. Tämä konsepti auttaa ymmärtämään rakkautta, joka luo valon.

“Jokainen rakkaus, kuten määritätte primääriset liikkeellepanevat voimat, tulevat yhdestä taajuudesta, jos haluatte käyttää tätä termiä. Tämä taajuus on ykseys. Vertaamme sitä kenties pikemminkin voimaan kuin taajuuteen, tämä voima ollessa ääretön, äärelliset ominaisuudet ollen valittu tämän nimenomaisen primäärisen liikkeen luonteen toimesta.” Ra 27.15

Kaiken kokemuksemme pohjalla on siis perustaajuus, perusvärähtely, voima, pohja kaikelle. Voit tuntea tämän voiman hiljentymällä, poistamalla fokuksen kaikista vääristymistä. Tämä voima on ykseys, älykäs äärettömyys

Sen päällä on primääristä liikettä, tämän universumin luovaa voimaa, tämän universumin perusvärähtelyä. Voit tuntea tämän voiman liikkuvan sinussa hetki hetkeltä kuljettaen sinua eteenpäin. Tämä voima on rakkaus, älykäs energia.

“Kysyjä: Sitten tämä värähtely, joka on, paremman ymmärryksen puutteessa, jota me kutsuisimme puhtaaksi liikkeeksi; se on puhdasta rakkautta; se on – se ei ole – ei ole mitään joka olisi vielä tiivistynyt, sanoisimmeko, muodostaakseen minkäänlaista illuusion muotoa tai tiheyttä. Tämä rakkaus sitten luo tämän värähtelyn prosessin kautta fotonin, kuten me kutsumme sitä, joka on valon perushiukkanen. Tämä fotoni sitten, lisätyillä värähtelyillä ja kiertymillä, tiivistyy edelleen tiheyksien hiukkasiksi, niiksi eri tiheyksiksi, jotka me koemme. Onko tämä oikein? Ra: Olen Ra. Tämä on oikein.” Ra 27.16

Rakkaus on puhdasta, muuttumatonta liike-energiaa. Eri tiheyksissä rakkaus luo erilaisen fotonin eli materian perushiukkasen. Ja tämä perushiukkanen sitten kehittyy eteenpäin muiksi hiukkasiksi, kun värähtely ja kiertymä muuttuu. Kuten modernissa fysiikassakin tunnemme, alkeishiukkasilla eli esimerkiksi fotoneilla, kvarkeilla, elektroneilla jne. on ns. spin-ominaisuus, eli kiertymä ja värähtelytaajuus eli energiamäärä eli massa.

“Teidän universumin värähtelykuvioiden luonne riippuu muodoista, jotka sijoitetaan alkuperäiseen materiaaliin tai valoon fokuksella tai rakkaudella käyttäen sen älykästä energiaa luodakseen tietyn illuusioiden tai tiheyksien kuvion tyydyttääkseen sen oman älykkään arvion metodista tuntea itsensä. Siten värit, kuten kutsutte niitä, ovat yhtä kaitoja tai kapeita tai tarvittavia kuin on mahdollista ilmaista, kuten rakkauden tahto määrää.” Ra 27.17


Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia