LoO Sessio 26: Mitä seksuaalinen energiansiirto on?

September 16, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Mitä seksuaalinen energiansiirto on?

“Neljännessä säteessä on kaksi mahdollisuutta. Ensinnäkin, jos molemmat värähtelevät neljännessä säteessä, tapahtuu molemminpuolisesti voimastava energiansiirto, negatiivinen tai feminiininen, kuten kutsutte sitä, vetää energiaa olemisensa juurista läpi energiakeskusten, siten tullen fyysisesti elvytetyksi; positiivinen tai maskuliininen polariteetti, kuten katsotaan teidän illuusiossa, löytää tässä energiansiirrossa inspiraation, joka tyydyttää ja ruokkii henkiosaa mieli/keho/henki-kompleksista, siten molemmat tullen polarisoiduiksi ja vapauttaen ylijäämän siitä mitä molemmilla on yltäkylläisesti älykkään energian luonnosta, siis negatiiviset/intuitiiviset, positiiviset/fysikaaliset energiat kuten voitte kutsua niitä; tämä energiansiirto ollen tukossa vain jos yhdellä tai molemmilla olennoilla on pelkoa hallinnasta, hallittavana olemisesta, halua hallinnasta tai hallittavana olemisesta.” Ra 26.38

Olemme kasvaneet kulttuurissa, jossa stereotyyppisesti hengellisyys on synonyymi järjestäytyneelle kristinuskolle. Ja seksi jos mikä ei kuulu tähän hengellisyyteen. Ra kuitenkin väittää, että seksuaalinen kanssakäyminen on potentiaalisesti äärimmäisen voimakas tapa antaa ja saada energiaa. Tässä sessiossa siis lyhyt katsaus erilaisiin seksuaalienergiansiirtoihin.

Ensimmäinen energiansiirto on punasäde, joka on täysin satunnainen siirto liittyen ainoastaan meidän lisääntymisjärjestelmään. Oranssi ja keltasäteen yrityksissä on muutama vaihtoehto. Ensinnäkin syntyy tukos, jos vain toinen olento värähtelee näillä alueilla, aiheuttaen seksuaalisesti näissä energioissa värähtelevälle olennolle loputtoman ruokahalun tälle aktiviteetille. Toiseksi oranssi- ja keltasäteen energiansiirto on mahdollinen, kun toinen näkee toisen objektina eikä toisena-minänä, tai kun toinen näkee itsensä valloittajana tai tilanteen hallitsijana. Nämä värähtelyn tasot etsivät vihersäteen aktiviteettiä.

Neljännessä säteessä eli vihersäteessä on kaksi vaihtoehtoa. Ensinnäkin, jos molemmat värähtelevät neljännessä säteessä on vahvistava energiansiirto, kun nainen siirtää miehelle inspiroivaa feminiinistä energiaa ja mies naiselle voimaannuttavaa maskuliinista energiaa. Toiseksi, jos vain toinen olento tarjoaa vihersäteen energiaa ja toinen ei, tästä syntyy energiatukos sille joka ei ole vihersäteen energiassa lisäten turhautumista tai nälkää, ja vihersäteessä värähtelevä polarisoituu hieman positiivisesti

Sinisäteen energiansiirto on jokseenkin harvinainen meidän keskuudessa tähän aikaan, mutta on suureksi avuksi mahdollistamaan oman itsensä ilmaisemista aidosti ilman varauksia tai pelkoa.

Indigosäteen siirto on äärimmäisen harvinainen meidän keskuudessa. Tämä on kehokompleksin sakramentaalinen osa, jossa yhteys violettisäteen kautta älykkääseen äärettömyyteen voi muodostua.

Miten Konfederaatio on valmistellut sadonkorjuuta?

Noin 200 vuotta sitten alkoi inkarnoitumaan olentoja, jotka inkarnoituivat tietoisemmin oppimisproseseja varten verrattuna niihin, jotka eivät olleet tästä prosessista tietoisia. Tämä oli Konfederaatiolle signaali aloittaa kommunikaatio. Tähän aikaan inkarnoitui myös aalto Vaeltajasieluja, jotka tulivat tuomaan ajatuksia vapaasta tahdosta. Ran mukaan tämä oli ennakkovaatimus myöhemmin tuleville Vaeltajille, joilla oli spesifimpää informaatiota tarjolla, sillä ajatuksen tulee olla teon edellä. Konkreettisena esimerkkinä Ra toteaa Thomas Jeffersonin ja Benjamin Franklinin olleen USA:n kontekstissa vaeltajia, ja että Abraham Lincoln tarjosi oman kehonsa 4. tiheyden olennon käyttöön.

Kuten aiemmissa sessioissa kuulimme, myöhemmin tuli lisää vaeltajia. Mutta tämä toiminta ei ollut mitenkään selkeää, kuten Ra kertoo:

“Informaatio, jonka Konfederaatio-lähteet olivat tarjonneet Albert Einsteinille, tuli kieroutuneeksi, ja tuhon instrumentteja alettiin luoda, tästä ollen esimerkkinä Manhattan-projekti ja sen tuote. Vaeltaja Nikola Teslan läpi tarjottua informaatiota käytettiin myös kokeissa mahdolliseen tuhoon: esimerkkinä niin sanottu Philadelphia-koe. Siten me tunsimme voimakkaan tarpeen sisällyttää ajatusmuotomme millä tahansa tavalla me Konfederaatiosta pystyisimme olemaan palveluksessa tasapainottaaksemme nämä informaation vääristymät, joiden tarkoitus oli auttaa teidän planetaarista palloa.” Ra 26.20

Hups, taas Maapallo näyttää kyntensä. Nimittäin ydinaseen käyttäminen on metafyysisestäkin näkökulmasta melko rajua touhua. Nimittäin Ra kertoo, että älykkään energian käyttö transformoimaan materiaa energiaksi on sellainen näissä aseissa, että transitio avaruus/aika fysikaalisesta todellisuudesta metafyysiseen tai taivasmaailmaan aika/avaruustasoille keskeytyy.

Kun ihmisiä kuoli Nagasakissa ja Hirosimassa ydinaseen energia-aallon aiheuttamaan traumaan, heidän koko uniikki värähtelykompleksi eli henkikompleksi oli täysin sekasorrossa ilman mahdollisuutta uudelleen integroitumiseen, siis näiden olentojen yhteys Luojaan katkesi. Siksi Konfederaation jäsenet auttoivat näiden olentojen parantumisessa ja yhteyden luomisessa, jotta yhtään holografista tai mikrokosmista osaa makrokosmisesta Yhdestä Äärettömästä ei kadotettaisi. Lisäksi Ra toteaa, että koko planeetta tulee käymään läpi parantumista tämän trauman takia, ihan sama millä puolella tätä sotkua on itse ollut.

Loppukevennys

Ra toteaa, että kolmannessa tiheydessä ei ole mitenkään mahdollista saada täydellistä lähdettä Ykseyden laille, oletettavasti johtuen ymmärryksemme rajoista. Samassa yhteydessä hän toteaa, että palasia tästä universaalista näkökulmasta on tipoittain siellä täällä pyhissä teksteissämme. Niin myös raamatussa:

“Vetäen molemmista kokoelmista, joista puhut, ykseyden lakia käsittelevät osiot, sisältö on arviolta tasapuolinen. Kuitenkin, niin sanottu Vanha Testamentti sisältää suuremman määrän negatiivisesti vaikuttunutta materiaalia, kuten te kutsuisitte sitä.” Ra 26.7

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia