LoO Sessio 25: Miten enkelit ja demonit taistelevat Maapallolla?

September 16, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Miten enkelit ja demonit taistelevat Maapallolla?

“Jos haluatte, kuvittele mielesi. Kuvittele se sitten täydellisessä ykseydessä kaikkien muiden teidän yhteiskunnan mielien kanssa. Olet sitten yksimielinen ja se joka on heikko sähkövaraus teidän fysikaalisessa illuusiossa on nyt valtavan voimakas kone, jolla ajatukset voidaan projektoida asioiksi. Tässä ponnistelussa Orion-ryhmä lataa tai hyökkää Konfederaation joukkoja valolla. Lopputulos, pattitilanne, kuten kutsuisitte sitä, molemmat energiat ollen jokseenkin ehtyneet tästä ja tarpeen uudelleen ryhmittymiselle; negatiivinen ehtynyt manipuloinnin epäonnistumisen kautta, positiivinen ehtynyt annetun hyväksymisen epäonnistumisen kautta.” Ra 22.5

Jo useita vuosisatoja sekä Konfederaatio että Orion ovat pitäneet toisensa kiireisinä meitä ylemmillä aika/avaruus eli time/space metafyysisillä tasoilla. Nimittäin näillä tasoilla käydään sotaa negatiivisten ja positiivisten voimien välillä, enkelit vastaan demonit.

Ra kertoo, että Maan tasolla on laitettu liikkeelle energioita, jotka eivät ole aiheuttaneet paljoa avunpyyntöä. Sellaisia on tapahtunut vain silloin tällöin siellä täällä, kuten 2600 vuotta sitten Kreikassa, mikä johti joidenkin Ykseyden lain näkökulmien kirjoituksiin ja ymmärryksiin. Näistä esimerkkeinä Ra kertoo filosofit nimeltä Thales, Heraclitus ja Pericles.

Tuohon aikaan oli vain pieni määrä visionääristä informaatiota, johon Konfederaatio pystyi telepaattisesti tekemään vaikutuksen. Pääosaksi imperiumit kuolivat ja nousivat perustuen asenteisiin ja energioihin, jotka laitettiin liikkeelle kauan sitten, mikä ei johtanut voimakkaaseen polarisaatioon, vaan enemmänkin sekoitukseen positiivista ja negatiivista sotaisaa energiaa, joka on ollut keskeisin luonteenpiirre tälle viimeiselle kolmannen tiheyden syklille.

Aika/avaruuden eli time/spacen eli metafyysisellä puolella olemassaolostamme tätä samaa sotaa käydään ajatussotana. Tässä sodassa kaikkein hyväksyvin ja rakastavin energia olisi rakastaa niitäkin jotka toivovat manipuloivansa. Rakastaa niitä niin paljon, että hyväksyisi niiden alistavat energiat. Tämä ei tietenkään kuitenkaan ole mahdollista, sillä ei voi alistua manipuloinnille ja pysyä täysin positiivisena, sillä silloin vaikutukset olisivat negatiiviset.

Siten niiden Konfederaation jäsenten, jotka osallistuvat tähän ajatussotaan, täytyy olla puolustavia eikä niinkään hyväksyviä säilyttääkseen hyödyllisen altruistisen luonteensa. Siten he eivät voi täysin hyväksyä täysin mitä Orion tarjoaa, eli orjuutusta. Siten jonkin verran polariteettia katoaa molemmilta puolilta, ja siten on aina tarve ryhmittyä uudelleen.

Tämä ajatussota ei siis ole ollut hedelmällinen kenellekään. Ainoa auttava seuraus tästä sodasta on ollut planeetalle tarjolla olevien energioiden tasapainottaminen siten että näitä energioita tarvitsee vähemmän tasapainottaa fyysisellä avaruus/ajan eli space/timen puolella, siten vähentäen mahdollisuutta koko planeetan tuhoutumiselle.

Ra kertoo, että tämä ajatussota on Konfederaation kaikkein vaikeinta työtä. Ja että samaan aikaan taisteluun osallistuu vain neljä planetaarista olentoa. Nämä olennot ovat neljännestä, rakkauden ja ymmärryksen tiheydestä. Sillä siinä tiheydessä ei ole vielä kehittynyt viisautta pidättäytyä taistelusta.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia