LoO Sessio 23: Mitä Konfederaatio teki Etelä-Amerikassa?

September 16, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Ra opettaa, että on vain yksi Ääretön Luoja, yksi todellinen Jumala. Monet ihmishistorian jumaluudet ovat joko olleet sosiaalisia konstruktioita, ajatusrakennelmia tai vaikkapa avaruusolentoja.

Miten itsekkyys toi Ran Egyptiin?

“Aikana, josta puhut, oli niitä, jotka valitsivat palvoa haukkapäistä aurinkojumalaa, jonka tunnette värähtelevänä äänikompleksina “Horus”. Tämä värähtelevä äänikompleksi on ottanut muita värähteleviä äänikomplekseja, palvonnan kohteena ollen aurinkokiekko jollain vääristymällä kuvattuna. Meitä houkutteli viettää aikaa, kuten te kutsuisitte sitä, skannaten ihmisistä vakavaa kiinnostusta etsimiselle, jonka kanssa me pystyisimme auttamaan ilman [vapaan tahdon] rikkomista. Ymmärsimme, että siihen aikaan sosiaalinen kompleksi oli melko sisäisesti ristiriitainen sen niin sanotuissa uskonnollisissa uskomuksissa, ja siksi ei ollut sopivaa kutsua meidän värähtelylle. Siten, siihen aikaan, jonka tunnette 18 000 vuotta teidän menneisyydessä, poistuimme ryhtymättä toimiin.” Ra 23.1

Näin alkoi Ran kontakti maapallolla auttaen Egyptin sivilisaatiota, ilman, että apua lopulta tarjottiin. Tämän ensimmäisen vierailun aikana egyptiläiset näkivät Ran kristalleista voimansa saavat “kellonmuotoiset” aluksensa. Tällä näkymisellä ei ollut itsessään mitään vaikutusta, sillä egyptiläisillä oli syvä uskomus, että erikoiset ihmeelliset asiat olivat normaali osa maailmaa, ja että monilla jumalilla oli yliluonnollisia voimia.

Seuraavan yrityksen keskus oli päätös, kun todettiin kutsumuksen olevan tarpeeksi suuri kävellä maan päällä tasa-arvoisina veljinä siinä vaiheessa, kun uskomusten fokus siirtyi voimakkaammin yhteen jumalaan eli egyptiläisien tapauksessa aurinkoon. Kun Saturnuksen valtuusto antoi tälle missiolle luvan he materialisoituivat fyysiskemiallisiin kehoihin, jotka mahdollisimman tarkasti kuvastaisivat heidän luonnettaan, tavoitteena viettää lyhyt aika Ykseyden lain opettajina.

Tämä fyysinen vierailu meni puihin: Ran porukka ymmärsi, että jokaista heidän sanaa vastaan oli 30 eri vaikutelmaa, lähinnä johtuen heidän erikoisesta olemuksestaan. Lyhyen ajan jälkeen he lähtivät fyysisesti paikalta pohtimaan uutta strategiaa.

Ra toteaa, että ne Konfederaation ryhmät, jotka työskentelivät Atlantislaisten kanssa, olivat ymmärtäneet pyramidirakennelmien potentiaalin parantamiseen. Siten pienien maantieteeseen ja kulttuuriin liittyvien muutosten pohjalta Ra esitti Saturnuksen valtuustolle uutta suunnitelmaa rakentaa pyramidit myös Egyptiin. Siten 8500 vuotta sitten Ra jatkoi toimintaansa, selvitellen ja pohtien, ja 6000 vuotta sitten Gizan pyramidi rakennettiin Ran toimesta. Pyramidin ilmestyminen oli suuri yllätys Egyptiläisille, ja se suunniteltiin Suuren arkkitehdin eli Imhotepin inkarnaation yhteyteen.

Samaan aikaan tietoa initiaatiosta ja kristalleilla parantamisesta annettiin ajatuksissa useille tahoille. Erityisesti faarao Akhanaten eli Ikhanaton kykeni ymmärtämään tätä informaatiota ilman suurta vääristymää ja Ran sanojen mukaan hetken aikaa “siirsi taivaita ja maita” Ykseyden lain omaksumiseksi ja papiston saamiseksi tähän touhuun mukaan. Tämän vaikutus ei ollut pitkäaikainen ja Ikhanatonin kuoltua Ran opetukset nopeasti vääristettiin ja rakennelmat siirtyivät valtaeliitin käyttöön.

Syynä auttamiselle Egyptissä oli lyhyt eliniänodote, n. 35-55 vuotta, mikä tietenkin tarkoitti, että mitään merkittävää henkistä kehitystä ei ehtisi juurikaan tapahtumaan keskiverrosti. Egyptin yhteiskunta oli nimittäin täynnä tauteja, saastainen ja barbaarinen. Niilin tulviminen tarkoitti hyviä pesintäpaikkoja tauteja levittäville hyönteisille. Lisäksi ruokien valmistamisen kulttuuri mahdollisti tautien leviämisen ja lisäksi puhdasta juomavettä oli huonosti saatavilla. Juurisyy näille terveysongelmille oli Ran mukaan rahajärjestelmän muodostuminen ja aktiivinen vaihdanta ja näiden asioiden kehittyminen kohti ahneutta ja valtaa, ja siten toisten olentojen alistaminen ja orjuuttaminen.

Mitä Etelä-Amerikassa tapahtui Konfederaation toimesta?

Etelä-Amerikassa kävelleet Konfederaation jäsenet tulivat paikalle samaan tyyliin kuin Egyptissä, kun ihmiset palvoivat erityylisiä aurinkojumalia. Nämä olennot vierailivat valoruumiissa, siis eritavalla kuin Ra. He antoivat ihmisille ohjeita, jotka otettiin vastaan pienemmällä vääristymällä kuin Egyptissä. Olennot alkoivat siten rakentaa sarjaa maanalaisia ja salattuja kaupunkeja sisältäen pyramideja.

Nämä pyramidit olivat muodoltaan erilaisia kuin Egyptissä. Mutta idea oli sama lisättynä intentiolla luoda paikka lepäämiseen ja meditaatioon, siis Yhden luojan läsnäolon aistimiseen. Siten näiden pyramidien tavoitteena oli tarjota paikka kaikille, eikä vain parantajille tai parannettaville, kuten Egyptissä.

Nämä Etelä-Amerikassa vierailleet Konfederaation jäsenet poistuivat, kun huomasivat heidän suunnitelmansa olevan vakaasti toiminnassa ja myös dokumentuina. Näin jatkui seuraavat 3500 vuotta vain pienillä vääristymillä alkuperäisestä opetuksesta.

He kuitenkin halusivat palata ja tekivätkin näin, tullen paikan päälle fyysisesti. Taas, kaikki kirjoitettiin ylös ja olento poistui paikalta.

Mutta kuitenkin, kuten Ran omassa kokemuksessa, nämä opetukset lopulta, myöhempinä aikoina pervertoituivat hyvin pahasti. Ja jopa niin pahaksi, että kyseisessä kulttuurissa uhrattiin ihmisiä ihmisten parantamisen sijaan.

“Kuten meidänkin tapauksessa, opetukset oli, suurimmaksi osaksi, suuresti ja törkeästi vääristelty siinä määrin myöhempinä aikoina, että ihmisten parantamisen sijaan siirryttiin kirjaimellisesti ihmisten uhraamiseen.” Ra 23.16

Siten myös Etelä-Amerikan kansojen keskuudessa työskennelleellä Konfederaation jäsenellä on Rata vastaava vastuu eli kunnia auttaa korjaamaan vääristymät.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia