LoO Sessio 22: Miten Atlantis kanssakävi Konfederaation kanssa?

September 16, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Jos jossain pohjoisella pallonpuoliskolla on elänyt teknologisesti kehittynyt kulttuuri yli 10 000 vuotta sitten, miksemme näe sen raunioita täällä? Toisaalta, pohjoisemmassa on aika karut säävaihtelut. Ja hyvä jos nuo etelän muutama tuhat vuotta vanhat kivikasat ovat missään kunnossa enää. Ehkä ne jäljet ovat jossain, mutta emme kapeakatseisuudessamme vain näe niitä.

Millainen oli kolmannen tiheyden toinen sykli?

“Toisen syklin loppuun mennessä Vastuun Laki oli alkanut tulla voimaan olentojen kasvavan tämän tiheyden oppien ymmärtämisen kyvyn myötä. Siten olennot olivat löytäneet monia tapoja ilmaista sotaisaa olemusta, ei pelkästään heimoina tai mitä te kutsutte valtioiksi, mutta myös henkilökohtaisissa suhteissa, kukin toisen kanssa, vaihtokaupan konsepti antaen tietä monissa tapauksissa rahan konseptille, myös omistuksen konsepti oli voittanut nousun yli omistamattomuuden yksilöllisellä tai ryhmätasolla. Jokaiselle olennolle siten annettiin lisää monia hienovaraisia tapoja osoittaa joko palvelua muita kohtaan tai palvelua itseään kohtaan vääristymällä manipuloida muita. Kun jokainen oppitunti opittiin, nämä opit jakamisesta, antamisesta, vastaanottamisesta vapaassa kiitollisuudessa – jokainen oppi voitiin hylätä käytännössä. Ilman sellaisten oppi/opetusten hedelmien osoittamista elinaika tuli suuresti lyhyemmäksi, sillä kunnia/velvollisuuden tapoja ei hyväksytty.” Ra 22.5

Aiemmin olemme oppineet, että 3. Tiheys on jakautunut kolmeen noin 25 000 vuoden sykliin. Opimme myös, että optimaalinen, vääristymätön elinikä olisi 900 vuotta ja että 1. syklin aikana tämän tippui n. 700 vuoteen

Nyt kuulemme, että 2. syklin aikana tämä tippui vielä nykyiseen 50-100 vuoteen. Tämä eliniän lyhentyminen on vääristymä, joka signaloi, että olenot ei voi vastaanottaa enempää kokemusta suuremmalla intensiteetillä kuin mitä se kestää. Siten elinikä lyhenee kun on tarpeen poistaa olento kokemuksen intensiteetistä, joka aiheutuu kun rakkaus ja viisaus hylätään, jolloin olennolla on tarve parantamiselle ja inkarnaation tapahtumien arvioimiselle.

Poikkeuksiakin toki on, sillä vielä toisen syklin aikaan eri ihmisryhmät kykenivät olemaan eristyksissä. Ja näin kävi Etelä-Amerikassa, jossa elinikä säilyi n. 900 vuotisena toisessa syklissä. Ja josta porukasta valmistui toisen syklin sadonkorjuussa 150 olentoa. Tästä porukasta kuulimme jo aiemmin, kun Ra viittaisi heihin Vanhana rotuna, Elder racena. Kun nämä olennot sadonkorjattiin, Konfederaatio vieraili heidän luonaan ja kysyi, kiinnostaisiko heitä jäädä auttamaan planetaarista tietoisuutta

“Valo-olento ilmestyi kantaen sitä mitä voisi kutsua valon kilveksi. Se puhui kaiken luomakunnan ykseydestä ja äärettömyydestä ja niistä asioista, jotka odottavat sadonkorjuukelpoisia. Se kuvaili kultaisilla sanoilla kauneuksia rakkaudessa elämisestä. Se sitten salli telepaattisen yhteyden progressiivisesti näyttää kiinnostuneille kolmannen tiheyden ahdingon planetaarisen kompleksin näkökulmasta. Sitten se lähti.” Ra 22.12

Ra toteaa, että ryhmänä he jäivät auttamaan. Monet näistä ovat olleet historiassamme rakkaudellisia auttajia, jotka muistuttavat vaeltajia, mutta tosiasiassa eivät sitä ole. Ra kertoo esimerkeiksi Pyhä Augustine, Äiti Teresa ja Franciscus Assisilainen. Nämä olennot, joilla oli luostaritaustaa, inkarnoituivat samankaltaiseen elämään oppien jatkamiseksi.

Miten Atlantis kanssakävi Konfederaation kanssa?

“Noin samaan aikaan, kun me ensimmäistä kertaa ilmestyimme Egyptin taivaalle ja jatkoimme siitä, toiset Konfederaation olennot ilmestyivät Atlantislaisille, jotka olivat saavuttaneet filosofisen ymmärryksen tason, voisimmeko väärinkäyttää tätä sanaa, joka oli harmoniassa viestinnän kanssa kannustaa ja inspiroida ykseyden mysteerin opiskelua. Kuitenkin, pyyntöjä tehtiin parantamiselle ja muille ymmärryksille, informaatiota annettiin kristalleista ja pyramidien rakentamisesta sekä myös temppeleistä, kuten te kutsuisitte niitä, jotka liittyivät kouluttamiseen.” Ra 22.21

Ennen teknologista kehitystään Atlantiksen kerrotaan olleen ykseyden filosofian suhteen kehittynyt sivilisaatio. Tämä sivilisaatio kutsui apua, ja tähän kutsuun Konfederaatio reagoi. Pyyntö oli saada ymmärrystä muiden auttamiseksi ja keino oli pääasiassa sama kuin Ra-materiaaleissa, eli kanavointi.

Mutta myös suora kontakti, eli Konfederaation jäsenet suhteellisessa naiviudessaan vierailivat paikan päällä. Tämä vaati tarpeeksi voimakkaan kutsumisen, jonka logiikka oli että kutsuvan ihmisryhmän koko potenssiin 2 piti olla suurempi verrattuna oppimaan tai etsimään haluttomien määrä.

Verratessaan egyptiläisiin Ra kuvailee Atlantiksen kulttuurin olleen hienostuneempi ja vähemmän ristiriitainen ja barbaarinen ajattelun tavoissaan. Siten esimerkiksi Atlantiksen temppelit olivat oppimisen temppeleitä, eikä elämästä erillisiä parantajia jalustalle nostavia egonjatkeita, kuten Egyptissä.

Atlantiksen ongelmat alkoivat, kun papit, jotka opiskelivat temppeleissä esimerkiksi parantamista, alkoivat käyttää kristallivoimia muuhun kuin parantamiseen. Tämä tapahtui siinä vaiheessa kun kyseiset henkilöt, jotka aiemmin keskittyivät opiskelemaan mysteeriä ajautuivat osaksi hallinnollista rakennelmaa eli yhteiskunnan hallintoa. Atlantiksen kohtalosta kuulimmekin jo aiemmin: kaksi isoa sotaa ja totaalinen tuho.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia