LoO Sessio 20: Kolmannen tiheyden 1. sykli

September 16, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

“Ehkäpä yleisin tapaus toisen tiheyden valmistumisesta kolmannen tiheyden syklin aikana on niin sanotut lemmikit. Sillä eläin, joka on altistunut eläimen ja kolmannen tiheyden olennon välisen suhteen individualisoivalle vaikutukselle, tämä yksilöinti aiheuttaa jyrkän kasvun toisen tiheyden olennon potentiaalissa siten että fyysisen kehon lopettamisen jälkeen mieli/keho-kompleksi ei palaa tämän lajin erottamattomaan tietoisuuteen, jos haluatte.” Ra 20.3

Millainen kolmannen tiheyden alku oli?

Aiemmin me ollaan jo kuultu, että Maapallolla nykyinen kolmannen tiheyden kehitys on jakautunut kolmeen noin 25 000 vuoden jaksoon. 75 000v sitten maapallolla olevista tietoisuuksista puolet oli Marsista, eli kesken 3. tiheyden kehityksen tulleita, neljäsosa täällä kehittyneitä 2. Tiheydestä ja neljäsosa muista lähteistä. Ja nämä eri porukat pysyivät omissa jengeissään erottamattomina, mikä aiheutti potentiaalia sotaisille toimenpiteille

Tällöin 3 tiheyden alussa keskiverto elämä oli 900 vuotta, joka olisi yleinen ja jatkuva, jos oppeja opittaisiin harmoniassa. Kuitenkin meidän planeetalla kehittyi jo ensimmäisen 25 000v suurjakson aikana värähtelyjä, jotka lyhensivät tätä 200 vuodella. Nämä värähtelyt ovat epärehellisiä ja epäharmonisia suhteita ihmisten välillä eli positiivisen polarisaation vähäisyyden vuoksi. Tämän aiheutti oletettavasti aiemmin kuvattu tilanne, jossa meillä oli jo sotaisissa energioissa eläneitä sieluja eri lähteistä.

“Kolmannen tiheyden mieli/keho/henki-kompleksilla on kenties sata kertaa intensiivisempi ohjelma katalyyttistä toimintaa, josta tislata vääristymiä ja oppi/opetuksia, verrattuna mihinkään muuhun tiheyteen. Siten oppi/opetukset ovat kaikkein hämmentävimpiä mieli/keho/henki-kompleksille, joka on, sanoisimmeko, hukkunut kokemusten valtamereen. Sanoisimmeko ensimmäisen ehkäpä 150-200 teidän vuoden aikana, kuten mittaatte aikaa, mieli/keho/henki-kompleksi käy läpi henkisen lapsuuden prosessia. Mieli ja keho eivät ole tarpeeksi kurinalaisessa kokoonpanossa tarjoamaan selkeyttä henkisille virroille. Siten jäljellä oleva aika annetaan optimoimaan ymmärryksiä, jotka ovat kokemuksen itsensä tulosta.” Ra 20.24

Normaalisti, siis keskiverrosti 3. tiheyden planeetoilla, ensimmäisen syklin jälkeen on pieni sadonkorjuu, toisen syklin jälkeen suurempi sadonkorjuu ja kolmannen syklin jälkeen valtaosa lopuista sadonkorjataan. Maapallollahan näin ei tosiaan tapahtunut, vaan 1. kerran satoa ei ollut ja 2. kerralla sato oli hyvin pieni. Ra toteaa, että yleensä kolmannen tiheyden planetaarinne sykli etenee niin, että ulkopuolista apua informaation muodossa, vaan että olennot itse pystyvät työskentelmään kohti polarisaatiota ja sitä edeltäviä kolmannen tiheyden oppeja. Maapallolla auttaminen on kuitenkin ollut tavallista yleisempää. Jo ensimmäisen syklin aikana oli pienimuotoista apua Jahven sekä sisätasoilla elävien Konfederaation jäsenten toimesta. Ra kuvaa auttamista puutarhurina toimimiseen; kun satoa ei syntynyt, työtä puutarhassa oli syytä tehdä.

Auttamistyötä polarisoitumisessa on tasapuolisuuden nimissä tehnyt tietenkin myös negatiivisen polun Orion-ryhmä jo heti ensimmäisen syklin aikana. Tapoja oli kaksi: telepaattinen yhteys ja patsaiden rakentaminen. Ra väittää, että neljännen tiheyden Orion-ryhmän jäsenet rakensivat ajatuksen voimalla Pääsiäissaarten patsaat 60 000v sitten. Tavoitteena oli oli aiheuttaa niihin törmäävissä reaktio, joka saisi olennot hamuamaan valtaa niihin asioihin, joita ne eivät pysty kontrolloimaan sillä hetkellä eläessään ympäristönsä armoilla.. Mikä voisi johtaa myöhemmin vääristymään hamuta valtaa ylitse toisten olentojen.

Vastaava tavoite oli rakennelmilla Nazcassa. Orion loi rakennelmia, jotka kaukaa mäeltä katsottuna aiheuttaisivat katsojassaan vastaavan ihmetyksen ja vallan hamuamisen vääristymän.


Ran lukusuosituksia

Ennen Ra-sessioita Don Elkins oli tutustunut ja ihastunut Dewey B Larsonin kirjoituksiin ja silloin vielä hyvin vaihtoehtoiselta tuntuviin fysiikan teorioihin. Hän oli kehittänyt kokonaisvaltaisia fysiikan teorioita pohjautuen ajatukseen siitä, että kaikki on liikettä tai värähtelyä.

Ra väittää, että hänen ajattelunsa on oikeanlainen systeemi, vaikkakin on asioita, joita ei ole siihen sisällytetty. Ra jatkaa, että hänen jälkeen tulevat ja värähtelyä tutkivat tulevat ymmärtämään sitä mitä kutsumme painovoimaksi ja niin sanottuja n.:siä-ulottuvuuksia. Nämä ymmärrykset tarvitaan universaalimman fysiikan teorian luomiseksi. Ra toteaakin, että tämä Larsonin teoria tuotiin nimenomaan neljättä tiheyttä varten.

Eli jos olet kiinnostunut tieteellisestä konseptuaalisesta ymmärrryksestä, suosittelen tutustumaan kyseisen kaverin kirjoituksiin, joita näyttäisi löytyvän internetistä avoimesti.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia