LoO Sessio 19: Mitä polarisoituminen on?

September 16, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

“Siinä ymmärryksessä mikä meillä on universumista tai luomakunnasta yhtenä olentona, sen sydän sykkien elossa sen omassa älykkäässä energiassa, on ainoastaan yksi tämän älykkyyden sydämenlyönti luomakunnasta luomakuntaan. Tässä kontekstissa jok’ikinen tietoisuuden olento on kokenut/kokee/tulee kokemaan jok’ikisen tiheyden.” Ra 19.1

Miksi ihminen on tämänkaltainen?

Elämme nyt ihmisinä kolmannen tiheyden kehitysvaiheen loppua. Kehityksen seuraavan tason ymmärtämiseksi auttaa tuntea myös tämän nyt loppuvan kehitystason pohjaa.

Toinen tiheys on se, minkä tunnemme kasveina ja eläiminä - siis olentoina, joissa älykäs energia virratessaan kurottaa kohti valoa ja kasvua, intuitiivisesti ja itse sitä tiedostamatta. Siirtymä kolmanteen tiheyteen tapahtuu, kun tälläinen olento tulee tietoiseksi itsestään, siis omasta erillisyydestään. Se tulee siis tietoiseksi älykkäästä energiasta jokaisessa atomissa, solussa ja osassa omaa olemassaoloaan. Tämä tapahtuu näiden tiettyjen oppien kautta, energian pyrkiessä vääjäämättä ylöspäin jokaisessa olemisen yksikössä.

Ra kertoo, että on kolme erilaista taustaa olennoista, jotka “sieluuntuvat”. Eläin, joka on yleisin. Kasvi, erityisesti puut, pystyvät antamaan ja vastaanottamaan tarpeeksi rakkautta tullakseen individualisoiduiksi. Mineraali, harvinainen, mutta joskus voi tulla energisoiduksi individualisoivalle rakkaudelle, jonka se vastaanottaa suhteessa kolmannen tiheyden olentoon.

Kolmas tiheys vaatii siis yhden asian lisää: itsetietoisuuden. Jotta tämä on mahdollista, vaaditaan kemialliselta keholta kyky abstraktiin ajatteluun. Siten tarvittiin eläinmaailmassa tutun intuitiivisen ajattelun lisäksi rationaalista ajattelua. Abstrakti ajattelu on vaadittu pohja selviytymisen kannalta turhalle ajattelulle, joka johtaa universaalimpiin näkökulmiin, mikä on pohja kolmannen tiheyden tavoitteiden oppimiselle.

Tämän ajattelun tukemiseksi kulkuneuvoiksi eli kehoiksi löytyi jo pohja maapallolla eläneistä toisen tiheyden olennoista, jotka kun altistuivat 3. tiheyden värähtelyille, muuttuivat hieman n. 1.5 sukupolven aikana, muutokset olivat:

Nämä ovat meidän aurinkokuntamme Logoksen suunnittelemia vaatimuksia, ja ovat olleet ainakin siis omassa aurinkokunnassamme käytössä muutenkin. Miksi tämä Logos ajatteli, että heikkois voisi olla avuksi metafyysiselle kehitykselle? Annetaan Ran selittää:

“Jos haluat, ajattele esimerkiksi puuta. Se on omavarainen. Jos haluat, ajattele kolmannen tiheyden olentoa. Se on omavarainen vain vaikeuksien ja puutteen kautta. On vaikea oppia yksin sisäänrakennetun vajavuuden takia, ollen samaan aikaan kolmannen tiheyden suuri hyve ja suuri vamma. Se on rationaalinen/intuitiivinen mieli. Siten, fyysisen kulkuneuvon heikentyminen, kuten kutsuisitte sitä, suunniteltiin vääristämään olentoja kohti taipumusta olla tekemisissä toisten kanssa. Siten rakkauden ymmärrystä lähestyvät oppitunnit voivat alkaa. Tämä katalyytti sitten jaetaan ihmisten kesken tärkeänä osana yksilön kehitystä yhtä hyvin kuin yksilön kokemukset eristäytyneisyydessä ja kaikkien kokemusten syntetisointi meditaation avulla. Nopein tapa oppia on olla tekemisissä muiden kanssa. Tämä on paljon suurempi katalyytti kuin itsensä kanssa toimiminen. Itsensä kanssa toimiminen ilman muita on sama kuin eläisi ilman mitä te kutsuisitte peileiksi. Siten, itse ei voi nähdä olemisensa hedelmiä. Siten jokainen voi auttaa jokaista heijastuksella. Tämä on myös ensisijainen syy fyysisen kulkuneuvon heikentämiselle, kuten te kutsutte fyysistä kompleksia.” Ra 19.13


Mitä polarisoituminen on?

Jos voimme löytää materialistisen tieteen avulla fyysisestä maailmasta lainalaisuuksia, emmekö voisi tehdä samoin metafysiikasta? Ran tarinoiden perusteella näin onkin, ja jopa niinkin päin, että käytössä on samat taustalla olevat lainalaisuudet.

Metafyysisen polarisaation ymmärtämiseksi voimme siis käyttää pohjana tieteellisiä konsepteja. Suomenkielisessä Wikipedia onkin kolme kuvaavaa määritelmää polarisoitumiselle eri konteksteissa. Polarisoituminen voi tarkoittaa seuraavia: 

Mitä tämä polarisoituminen sitten metafyysisesä mielessä on? Mitkä ovat ne ääripäät, joiden välille syntyy polaarinen jännite? Annetaan Ran metaforan valaista:

“Jotkut rakastavat valoa. Jotkut rakastavat pimeyttä. Se on uniikin ja äärettömästi erilaisen Luojan valinta ja leikki kokemuksien keskellä kuin lapsi piknikillä. Jotkut nauttivat piknikistä ja pitävät aurinkoa kauniina, ruokaa herkullisena, pelejä virkistävinä ja hehkuvat luomakunnan ilosta. Jotkut pitävät yötä herkullisena, niiden piknikkinä kipu, vaikeus, muiden kärsimys ja luonnon perversioiden tutkimus. Nämä nauttivat erilaisesta piknikistä. Kaikki kokemukset ovat saatavilla. Se on jokaisen olennon vapaa tahto, joka valitsee leikin muodon, nautinnon muodon.” Ra 19.17

Kolmannen tiheyden eli tämän nykyisen kehitystason keskeisin tavoite on tehdä tämä valinta eli polarisoitua. Tämä määrittää koko loppukehityksemme seuraavissa tiheyksissä ja on merkittävä käännekohta.

Suurin osa kolmannen tiheyden olennoista on hyvin pitkällä valitulla polulla, ennen kuin oivallus polusta on tietoinen. Ennen sadonkorjuuta valinta ei kuitenkaan ole lopullinen. Mitä pidemmälle olento on polarisoitunut valitulla polulla, sitä helpommin tämä olento voi vaihtaa polariteettia, sillä sitä enemmän voimaa ja tietoisuutta tällä olennolla on. Avuttomimpia ovat ne, jotka eivät ole tietoisesti tehneet valintaa, vaan toistavat erilaisia toimintamalleja ilman ymmärrystä tästä toistamisesta tai toimintamallien merkityksestä.

Palataan vielä teknisempään näkökulmaan. Olemuksemme jakautuu mieleen, kehoon ja henkeen. Jokainen näistä rakentuu monista, monista sähkömagneettisista kentistä, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään systeemiin jatkuvasti sisäänvirtaavan älykkään energian vaikutuksesta. Olemme siis kokoelma suuria määriä sähkömagneettisia kenttiä.

Kuten sähköllä, jos ei ole polariteettia ei ole sähköä, eli ei ole liikettä. Sama pätee tietoisuuteen. Ja tästä Ra käyttää fysiikastakin tuttua termiä työ, work. Polarisaatio siis luo työtä eli muutosta tietoisuudessa.

“Siten, sanoisimmeko, yhden polariteetin yksittäisen magneetin sijasta teillä on mieli/keho/henki-kompleksissa yksi peruspolariteetti ilmaistuna siinä mitä te kutsuisitte violetin säteen energiaksi, joka on energiakenttien summa, mutta johon vaikuttaa kaikenlaiset mielikompleksin ajatukset, kehokompleksin vääristymät sekä lukuisat suhteet mikrokosmoksen, joka on olento itse, ja monien muotojen makrokosmoksen välillä, jonka voit ilmaista katsomalla tähtiä, kuten te kutsutte niitä, joista jokainen myötävaikuttaa energiasäteellä, joka tulee sisään olennon sähkömagneettiseen verkkoon yksilöllisten vääristymien perusteella.” Ra 19.20

Tämän pohjalta Ra vielä toteaa, että astrologia on yksi tapa nähdä primääriset vääristymät, jotka voidaan ennustaa kosmisten orientaatioiden perusteella siitä hetkestä, kun olennon henkikompleksi tulee illuusioon sisään. Tämä sitten aiheuttaa mahdollisuuden antaa ymmärtää jotain vääristymien perusalueita, eikä siinä ole sen enempää. Ja täten Ra toteaa, että astrologia tässä muodossa on vain yksi juurisyy monista.


Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia