LoO Sessio 18: Miten haluihin kannattaa suhtautua?

September 16, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Ei ole mitään väärää eikä oikeaa. Ei ole mitään tapahtumaa, jota kannattaisi välttää tai vastustella. On vain erilaisia kokemuksia, jotka yhdessä opettavat meille uniikkeja näkökulmia kaikkeuteen.

Miten haluihin kannattaa suhtautua?

“Olennon asianmukainen rooli tässä tiheydessä on kokea kaikki halutut asiat, sitten analysoida, ymmärtää ja hyväksyä nämä kokemukset, tislaten niistä niissä oleva rakkaus/valo. Mistään ei päästä eroon. Se mitä ei tarvita putoaa pois.” Ra 18.3

Jokaisen yksilön suuntaus kehittyy halujen analyysistä. Nämä halut tulee enemmän ja enemmän kääntyneiksi kohti tietoista rakkauden käyttöä, kun olento kalustaa itseään tislatuilla kokemuksilla. Ra kertoo oppineensa, että on äärimmäisen epäsoveliasta kannustaa pääsemään yli mistään haluista.

Syy sille, että haluista ei kannata päästä yli on se, että ylipääseminen on epätasapainoinen teko, joka aiheuttaa vaikeuksia aika/avaruusjatkumon tasapainottamisessa. Ylipääseminen siten aiheuttaa lisää tilaisuuksia siitä josta muka on päästy irti.

Kaikki asiat ovat hyväksyttäviä oikealla hetkellä jokaiselle olennolla. Kokemalla, ymmärtämällä, hyväksymällä ja jakamalla muiden kanssa, kokemukset ja halut muuttuvat hiljalleen enemmän ykseyden mukaisiksi. Siten halusta ylipääseminen tai sen huomiotta jättäminen.

Ainoa syy, ettei haluja kannata toteuttaa fyysisessä maailmassa vaan esimerkiksi mielikuvituksssa on puuttuminen vapaaseen tahtoon. Tämä ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteinen asia. Ra toteaa, että vapaata tahtoa kunnioittaessaan on syytä ottaa älykkään energian eli Logoksen eli rakkauden energian virtaus ja fokuspisteet. Tämä ei kuitenkaan ole kovinkaan helppoa, sillä luonnollisen ympäristön lisäksi tähän kuuluu suuri määrä ihmisten omia ajatusrakennelmia.

Jokin vääristymä, mikä on toiselle sopimaton, on toiselle asianmukainen. Siksi on aina syytä olla hienovarainen ja yrittää ymmärtää toinen olento itsenään, eli olla empaattinen.

Miten Jahve on viestinyt Maapallolle?

“Yahweh-ryhmä yritti luoda ymmärryksen Ykseyden laista luomalla mieli/keho-komplekseja, jotka kykenisivät ymmärtämään Ykseyden lain. Kokeilu todettiin epäonnistuneeksi haluttujen vääristymien näkökulmasta johtuen siitä faktasta, että Ykseyden lain omaksumisen sijaan oli suuri houkutus harkita niin sanottua sosiaalista kompleksia tai ala-kompleksia eliittinä tai erilaisena tai parempana kuin muut, ollen yksi itsensä palvelemisen tekniikoista.” Ra 18.21

Yahweh on positiivisen polun sosiaalinen muistikompleksi eli samankaltainen ryhmäsielu kuin Ra. Aiemmissa sessioissa me kuultiin marsilaisten tuhosta ja siitä kuinka Konfederaatio siirsi marsin sielut maahan 75 000v sitten. Nyt selviää että Yahweh oli se vastuullinen taho tämän takana

Ra kertoo että Yahweh on kanssakäynyt kolme kertaa historiamme aikana ihmisten kanssa. Ensimmäinen oli 75 000v sitten, kun he tekivät geneettisiä muutoksia ihmisiin nopeuttaakseen henkikompleksin kehitystä. Ra kuvaa metodia samankaltaiseksi kuin kloonaus. Tuloksena oli fyysisten aistien herkistäminen kokemusten terävöittämiseksi sekä mielikompleksin vahvistaminen, jotta näitä kokemuksia olisi parempi analysoida.

Toinen tapahtui 3600v sitten, kun Yahweh käveli keskuudessamme. Silloin temppuna oli tuottaa lisää geneettisiä muutoksia ja parantaa Ykseyden lain ymmärtämistä luomalla fyysisesti vahvempi ja suurempi organismi. Ra kertoo, että keino tällä kertaa oli seksuaalinen eli saattaa raskaaksi ns. Anak-ihmisiä. Tämä tosiaan epäonnistui suuresti, koska oli liian suuri houkutus ryhtyä eliitiksi kun on jollain tapaa erilainen tai parempi. Niinpä Orion iski tähän väliin ja onnistui ensimmäistä kertaa aiheuttamaan merkittävää vahinkoa planeetan tietoisuudelle. Orion onnistui tämän porukan kautta tuomaan ns. Pyhien sotien konseptit, joita olikin sitten monia tuhoisia.

Kolmanneksi Yahwen kerrotaan olleen dialogissa valittujen kanavoitsijoiden kanssa.


Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia