LoO Sessio 17: Kuka Jeesus oli?

September 16, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Jeesus oli kehittynyt avaruusolento, joka halusi auttaa meitä ymmärtämään rakkauden. Hän ei itse tule enää toistamiseen, mutta hänenkaltaisiaan pitäisi  näkyä nyt sadonkorjuun aikaan. Aika villejä väitteitä.

Kuka Jeesus oli?

“Sillä jonka tunnette nimellä Nazaretin Jeesus ei ollut nimeä. Tämä olento oli neljännen tiheyden korkeimman alaoktaavin tasolta. Tämä olento oli innokas tulemaan tälle planetaariselle pallolle jakaakseen rakkauden värähtelyä mahdollisimman puhtaassa muodossa. Siten tämä olento sai luvan suorittaa tämä tehtävän. Tämä olento oli vaeltaja ilman nimeä, Konfederaatio-alkuperää, neljännestä tiheydestä, edustaen neljännen tiheyden ymmärrystä rakkauden tai ymmärryksen värähtelystä.” Ra 17.5

Orion-ryhmä yritti kumota Jeesuksen tehtävää. Keskeisin tapa oli rakentaa muun negatiivisesti orientoituneen informaation päälle. Tämän informaation oli tuonut Maapallolle olennolta jota kutsumme Jahveksi. Tämä informaatio sisälsi monia käyttäytymisen rakennelmia ja lupasi valtaa kolmannen tiheyden itsekkyyden polun yksilöille.

Tämä johti lopulta moniin Jeesuksen haasteisiin. Kuten Judaksen toimiin, joka uskoi toimivansa oikein, kun hän yritti myydä Jeesukselle ajatusta välttämättömyydestä käyttää valtaa muihin ihmisiin. Judas ajatteli, että jos Jeesus ns. ajettaisiin nurkkaan, niin se näkisi viisauden käyttää älykkään äärettömyyden voimaa hallitakseen muita. Judas oli väärässä arviossaan Jeesuksen reaktiosta, mikä johti Jeesuksen kuolemaan.

Kun Don Elkins kysyy Jeesuksen parantamisesta, Ra toteaa, että parantaakseen on avattava portti älykkääseen äärettömyyteen. Ja että se voidaan avata kun ymmärrys älykkään energian sisäänvirtauksista avautuu parantajalle.

“Opi siis tuntemaan ensiksi mieli ja keho. Sitten samalla kun henki integroidaan ja syntetisoidaan, nämä harmonisoidaan mieli/keho/henki-kompleksiksi, joka pystyy liikkumaan ulottuvuuksissa ja pystyy avaamaan portin älykkääseen äärettömyyteen, siten parantaen itsensä valolla ja jakaen sitä valoa muiden kanssa. Aito parantaminen on yksinkertaisesti itsensä säteilyä aiheuttaen ympäristön, jossa katalyytti voi tapahtua, joka aloittaa itsensä tuntemisen, itsensä toimesta, itsensä parantamisen ominaisuuksista.” Ra 17.18

Jeesus tuli tietoiseksi, että hän ei ollut olento itsessään, vaan toimi sanansaattajana Yhdelle äärettömälle, jonkä hän näki rakkautena. Hän oli tietoinen, että 3. tiheyden sykli oli tulossa päätökseensä ja puhui, että samalla tietoisuuden tasolla toimivia olentoja palaisi sadonkorjuun aikaan. Ran mukaan Jeesus ei siis itse palaisi, vaan toisella tulemisellaan tarkoitti, että vastaavan tietoisuuden tason olentoja olisi toivottamassa ihmisiä tervetulleeksi neljänteen tiheyteen.

Millainen siirtymä 4. tiheyteen on?

“Neljäs tiheys on värähtelyn spektri. Teidän aika/avaruusjatkumo on kiertänyt planeettanne ja teidän, mitä me kutsuisimme galaksiksi, mitä te kutsutte tähdeksi, tähän värähtelyyn. Tämä tulee aiheuttamaan planeetan itsensä sähkömagneettisesti uudelleensuuntaamaan  sen sisäänvirtaavien kosmisten voimien vastaanoton pyörteet, jotka ilmaisevat itsensä värähtelevinä verkkoina, jotta Maapallo tulee siten neljännen tiheyden magnetisoiduksi, kuten te kutsuisitte sitä.” Ra 17.2

Tämä prosessi aiheuttaa jonkin verran vaivoja kansojemme ajatusmuotojen energioiden takia. Nämä ajatusmuodot häiritsevät energiarakenteiden järjestäytynyttä rakentumista, mikä aiheuttaa entropiaa ja käyttökelvotonta lämpöä. Tämä ajatusmuotojen purkautuminen aiheuttaa myös jonkin verran repeytymisiä Maapallon pinnassa.

Olemme nähneet myös jyrkän kasvun sekä ihmisissä, jotka inkarnoituvat suoraan neljänteen tiheyteen että negatiivisesti orientoituneissa ihmisissä ja sosiaalisissa ryhmissä, jotka hyödyntävät neljännen tiheyden ja 3. Tiheyden itsekkyyden orientaation välistä voimakkaasti polarisoivaa terävää  rajausta. Ne jotka jäävät tänne neljänteen tiheyteen tulevat olemaan positiivista suuntausta, ja monia tulee myös muualta, sillä sadonkorjuu on oleva pienempi kuin mitä tämä planetta kykenee tarjoamaan mahdollisuuksia.

Ketään toista ei voi suoraan auttaa saavuttamaan neljänenn tiheyden, muta voi aina tarjota katalyyttejä. Katalyyteistä tärkeimmäksi Ra kutsuu ykseyden oivalluksen sädehtimistä, vähemmän tärkeäksi tämänkaltaisen informaation levittämistä.

Ra toteaa, että ei ole oikotietä valaistumiseen. Valaistuminen on senhetkinen avautuminen älykkääseen äärettömyyteen, ja sen voi saavuttaa vain itse itselle, eikä toinen voi sitä opettaa. Voi vain opettaa informaatiota ja inspiraatiota sekä jakaa rakkautta, mysteeriä ja tuntematonta, mikä aiheuttaa toisen aloittavan etsimisen prosessin.

Kehittyäkseen neljänteen tiheyteen positiivisella polulla olennon on polarisoiduttava vähintään 50 % altruistisessa toiminnassa, siis  muiden palvelemisessa, service-to-others.

“Paras tapa jokaiselle kolmannen tiheyden etsijälle palvella muita on uniikki sille mieli/keho/henki-kompleksille. Tämä tarkoittaa, että mieli/keho/henki-kompleksin täytyy sitten etsiä itsessään oman arvostelukykynsä älykkyyttä siihen miten se pystyisi parhaiten palvelemaan muita. Tämä on erilainen kullekin. Ei ole parasta tapaa. Ei ole yleistyksiä. Mitään ei tiedetä.” Ra 17.30

Mitä tasoja kolmannessa tiheydessä on?

Jokaisessa tiheydessä on ääretön määrä alatiheyksiä. Ja näin on myös kolmannessa tiheydessä, eli tämänhetkisessä kehitystasossamme. Tämän konseptin ymmärtämiseksi Ra puhuu tasoista, planeista.

Hämmentävintä on, että myös fyysisillä tasoilla on eri tasoja, joho Ra toteaa

“Tämä on vaikea ymmärtää. On ääretön määrä tasoja. Teidän nimenomaisessa avaruus/aikajatkumovääristymässä on seitsemän alatasoa mieli/keho/henki-komplekseja. Tulet huomaamaan näiden seitsemän tason värähtelyluonteen liikkuessasi kokemuksellisten vääristymien läpi, tavaten eri tasojen muita-sinuja, jotka vastaavat fyysisen kulkuneuvon energian sisäänvirtausten keskuksia.” Ra 17.38

Olennot asuttavat eri tasoja värähtelyluonteensa mukaisesti.

Fyysisten tasojen lisäksi on niin sanotut sisätasot, inner planes. Sisätasoilla on esimerkiksi 7 astraalitasoa ja 7 devachanic tasoa. Astraalitasot vaihtelevat esimerkiksi alemman ääripään ajatusmuodoista opettamiseen omistautuneisiin valaistuneisiin olentoihin ylemmillä astraalitasoilla.. Devachanic-tasoilla on niitä, joiden värähtelytaso on vieläkin lähempänä vääristymätöntä älykästä energiaa. Näiden tasojen toisella puolella on vielä lisää tasoja.

Loppukevennys

Ra puuhu, että niiden jotka tarvii kriittisesti kokemusta ollakseen sadonkorjuukelpoisia on ollut prioriteetti inkarnoitumisessa tänne. Ja tämä konsepti tunnetaan nimellä seniority by vibration, värähtelyn mukainen senioriteetti. Joten onneksi olkoon, että olet täällä!

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia