LoO Sessio 16: Millainen neljäs tiheys on?

September 16, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

Jos haluat, kuvittele olemisen ympyrä, a circle of being. Tässä ympyrässä alpha ja omega, A ja Ö, on yksi ja sama, eli Älykäs Äärettömyys. Ympyrä ei koskaan katoa, se on läsnä aina. Oma olemassaolomme on matka A:sta Ö:hön.

Matka sisältää seitsemän sykliä. Ensiksi tietoisen olemisen sykli. Toiseksi kasvun sykli. Kolmanneksi itsetietoisuuden sykli. Neljänneksi rakkauden tai ymmärryksen sykli. Viidenneksi valon tai viisauden sykli. Kuudenneksi ykseyden tai tasapainon sykli. Seitsemänneksi yhdyskäytävä sykli. Ja kahdeksantena uusi oktaavi, jossa siirrymme takaisin tuntemattomaan mysteeriin

Täällä kolmannessa syklissä meillä on menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Mutta syklin ulkopuolella näemme taas, että on vain nykyisyys, tämä hetki.

Ovatko 10 käskyä positiivisia ohjeita?

3. Tiheyden tavoite tehdä valinta kahden eri polun, eli itsekkyyden ja altruismin välillä. Aiemmissa sessioissa opimme, että Suojelijat eli Guardianit valvovat planeettaa karanteenilla. Nyt kuulemme, että tämä karanteeni toteutettiin, koska 3. Tiheyden olentojen vapaaseen tahtoon kajottiin liikaa. Sillä emme välttämättä tietoisuutemme tasolla ymmärrä tätä manipulaatiota. Vapaata tahtoa kunnioittaen Orionille karanteeni on haaste, ei täysi stoppi, sillä siinä on satunnaisia ikkunoita.

Valinnan näkökulmasta on tärkeää, että tarjolla on tasapainoisesti mahdollisuuksia valita kumpikin polku

“Oikeastaan tasapainottaminen mahdollistaa yhtä suuren määrän positiivista ja negatiivista virtaa, joka tasapainotetaan sosiaalisen kompleksin mieli/keho/henki-vääristymillä. Siten teidän planetaarisella pallolla pienempi määrä negatiivista, kuten te kutsuisitte sitä, informaatiota tai ärsykkeitä on tarpeen verrattuna positiiviseen johtuen sosiaalisen kompleksivääristymänne jokseenkin negatiivisesta suuntautumisesta.” Ra 16.6

Ra antaa mielenkiintoisen esimerkin miten Orion on puuttunut positiivisten olentojen toimintaan maapallolla. Nimittäin Mooseksen vastaanommatat 10 käskyä. Mooseksen kerrotaan olleen äärimmäisen positiivinen olento, mikä näkyy vastaanotetun informaation pseudopositiivisena luonteena. Mooseksen kerrotaan olleen inspiraatio aloittaessaan saarnaamaan Ykseyden filosofiaa, mutta näiden negatiivisten tietojen jakamisen jälkeen menettäneen uskottavuutensa kansansa keskuudessa. Täten hänen kerrotaan poistuneen 3. Tiheydestä surullisessa tilassa menetettyään kunnian ja uskon, joilla se aloitti ykseyden lain konseptualisointia ja vapauttaessaan heimojaan.

Kun Orion manipuloi maapallon asukkeja, tavoitteena on aina valloitus ja orjuutus. Tämä tapahtuu etsimällä ja perustamalla eliitti, aiheuttaen muiden alistumisen palvelemaan eliittiä erinäisten metodien avulla, josta esimerkkinä 10 käskyä. Nimittäin ero negatiivisen ja positiivisen polun välillä on vapaan tahdon kunnioittaminen: Negatiivinen yrittää vähentää/kontrolloida. Positiivinen yrittää kunnioittaa/hyväksyä. Positiivista 10 käskyä ei ole olemassakaan, sillä jo käsky viittaa kontrollointiin. Positiivinen ohje ei koskaan sano “Sinun ei pitäisi.”. Tätä voimme myös jokainen omassa elämässämme harjoitella pienissäkin arkikohtaamisissa.

Millainen neljäs tiheys on?

Sanat ovat häilyviä heijastuksia ajatuksista ja konsepteista. Tämä pätee erityisesti tietoisuuteen ja kokemukseen, joten Ra toteaa seuraavan kuvauksen olevan vain suuntaa-antava.

“Mitä neljäs tiheys ei ole: Se ei ole sanoista, ellei niin valita. Se ei ole raskaita kemiallisia ruumiita kehollisiin aktiviteetteihin. Se ei ole epätasapainoa itsensä kanssa. Se ei ole ristiriitoja ihmisryhmien sisällä. Se ei sisällä mahdollisuuksia aiheuttaa epäharmoniaa millään tavalla. Arvioita positiivisista toteamuksista: Se on taso kaksijalkaistyyppisille ruumiille, jotka on paljon tiheämpiä ja enemmän täynnä elämää. Se on taso, jossa yksilö on tietoinen muiden ajatuksista. Se on taso, jossa yksilö on tietoinen muiden värähtelyistä. Se on kolmannen tiheyden murheiden myötätunnon ja ymmärryksen taso. Se on taso, joka pyrkii kohti viisautta tai valoa. Se on taso, jolla yksilölliset erot ilmaistaan vaikkakin automaattisesti harmonisoidaan ryhmäkonsensuksella.” Ra 16.50


Miten kuvailla jotain, joka on jo täällä, mutta jota emme näe? Jokainen meistä voi jo nyt kokea neljännen tiheyden, sillä se on jo täällä. Neljäs tiheys on toki kirjaimellisesti tiheämmän energian taso, mikä johtaa tietoisuudelle kykyyn ilmaista itseään laajemmin. Mutta ennen kaikkea se on rakkauden ja ymmärryksen, eli käytännössä ykseyden kokemisen taso.

Helpoin tapa ymmärtää neljättä tiheyttä on lähteä liikkeelle tästä hetkestä. SIllä 4. Tiheyden energiataso on jo täällä. Ainoa ero on, että unohduksen verho on vielä paikallaan ja ohenee hiljalleen, ellei sitä itse ohenna.

Unohduksen verho hämärtää linkkiä tietoisen mielen ja alitajuisen sekä kollektiivisen mielen välillä. Tämä verho estää meitä kokemasta ykseyttä kaiken kanssa.

Neljännessä tiheydessä elämme tässä ykseydessä. Näemme itsemme osana kaikkea ja kaiken osana itseämme. Ja kun elämme tästä lähtökohdasta, automaattisesti harmonisoidumme kaiken kanssa.

Jos haluat, kuvittele itsesi maapallolla paikkaan ja aikaan, jossa kaikki on täydellisesti. Kaikki on harmoniassa. Kaikki elävät onnessa ja autuudessa. Kaikki on hyvin. Taivaassa maan päällä. Sitä on neljäs tiheys.

Loppukevennys

Vielä lopuksi pieni nosto tästä sessiosta:

“Kyselijä: Mainitsit sanan “Imperiumi” suhteessa Orion-ryhmään. Olen ajatellut jonkin aikaa, että Tähtien sota -elokuva oli jollain tapaa allegoria sille mitä oikeasti tapahtuu. Onko tämä oikein? Ra: Olen Ra. Tämä on oikein samalla tavalla kuin yksinkertainen lasten tarina on allegoria fyysiselle/filosofiselle/sosiaaliselle vääristymä/ymmärrys-kompleksille.” Ra 


Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia