LoO Sessio 15: Miten energiakeho tasapainotetaan?

September 15, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

“On vain yksi palvelus. Laki on yksi. Itsensä tarjoaminen Luojalle on suurin palvelus, yhtenäisyys, suihkulähde. Olento, joka etsii Yhtä Luojaa on älykkäässä äärettömyydessä. Tästä etsimisestä, tästä tarjoutumisesta, suuri mahdollisuuksien määrä kehittyy riippuen mieli/keho/henki-kompleksin vääristymistä liittyen erilaisiin illusorisiin puoliin tai illuusionne erilaisten energiakeskusten komplekseihin. Siten joistain tulee parantajia, joistain työntekijöitä, joistain opettajia ja niin edelleen.” Ra 15.7

Miten energiakeho tasapainotetaan?

“Jos haluatte, kuvitelkaa Yksi Ääretön. Teillä ei ole kuvaa. Siten prosessi käynnistyy. Rakkaus luoden valon, tullen rakkaus/valoksi, virtaa planetaariseen palloon sähkömagneettisen verkon sisääntulokohtien mukaisesti. Nämä virtaukset ovat sitten saatavilla yksilölle, joka, kuten planeetta, on sähkömagneettisten energiakenttien verkko sisältäen sisääntulokohdat. Tasapainotetussa yksilössä jokainen energiakeskus on tasapainossa sekä toimii kirkkaasti ja täysillä. Planetaarisen pallonne tukokset aiheuttavat jonkinverran älykkään energian häiriöitä. Mieli/keho/henki-kompleksin tukokset edelleen vääristävät tai epätasapainottavat tätä energiaa. On vain yksi energia. Se voidaan ymmärtää rakkaus/valona tai valo/rakkautena tai älykkäänä energiana.” Ra 15.9

Nopea ikääntyminen tapahtuu tällä planeetalla jatkuvan epätasapainon takia maan vastaanottavassa energiaverkossa. Ajatusmuodot ovat aiheuttaneet energian tämän virtauksen muutoksen siten, että ei ole tasapainossa kosmisen tason virtauksen kanssa. Täydellisesti tasapainotettu olento ei ikääntyisi vaan tulisi väsyneeksi, kun opit on opittu. Harvinaista, koska ymmärrys tulee hitaasti ja keho mätänee nopeasti.

Tasapainottamiseksi on vain yksi askel: mieli/keho/henki-kompleksia luovien energiakeskusten ymmärtäminen.

Yksinkertaistus tästä ymmärryksestä:

  1. Malkuth, Maa eli punasäteen kompleksi. Tämän hyväksyminen on perustavanlaatuinen
  2. Tunteellinen, henkilökohtainen eli oranssisäteen kompleksi. Tukokset näkyvät persoonan omituisuutena tai itsetietoisen ymmärryksen tai itsensä hyväksymisen puutteena.
  3. Ego eli keltasäteen keskus. Tukokset näkyvät valtaan liittyvänä manipulaationa tai muuna toisiin ihmisiin liittyvinä sosiaalisina asioina. 
  4. Sydän eli vihersäteen keskus. Ponnahduslauta 3. tiheydessä älykkääseen äärettömyyteen. Tukokset vaikeuksina universaaliin rakkauteen tai myötätuntoon.
  5. Sinisäteen keskus. Ekaa kertaa sekä ulos että sisäänpäin virtaus. Tukokset näkyvät vaikeuksina ymmärtää omaa henki/mieli-komplekseja ja ilmaista tätä ymmärrystä. Voi olla haasteita vastaanottaa kommunikaatiota muilta.
  6. Käpy eli indigosäteen keskus. Tukokset liittyy esim. Riittämättömyyteen. Tasapainottaminen on henkikeskuksen työtä eli potentiaalissa portti älykkääseen äärettömyyteen. Käytetään transformoimaan kolmas tiheys neljänteen tiheyteen.
  7. Kruunu eli violettisäteen keskus. Edellisten keskusten summa, eli ei ole tasapainossa tai epätasapainossa. Se vain on mitä se on.

“On tärkeää antaa jokaisen etsijän valaista itsensä mieluummin kuin antaa minkään viestintuojan yrittää kielellä opettaa/oppia yksilön puolesta, siten ollen opettava/oppiva ja oppiva/opettava.” Ra 15.13


“Tämä informaatio [parantamisesta] voidaan nähdä yleisemmässä kontekstissa tapoina ymmärtää itseään. Ymmärtäminen, kokeminen, hyväksyminen ja sulautuminen itsensä kanssa, toisen kanssa ja lopulta Luojan kanssa, on polku itsensä sydämeen. Jokaisessa äärettömän pienessä osassa sinua asuu Yksi kaikessa sen voimassa. Siten, me voimme vain kannustaa kontemplaatioon tai rukoukseen tapoina subjektiivisesti/objektiivisesti käyttää tai yhdistää erilaisia ymmärryksiä parantaakseen etsimisen prosessia. Ilman sellaista metodia analyyttisen prosessin kääntämiseksi ympäri, ei yksilö voisi integroida ykseyteen niitä sellaisessa etsimisessä saatuja monia ymmärryksiä.” Ra 15.14

Mikä Vanha rotu on?

Aiemmassa sessiossa me kuulimme, että Maapallon toisen 25 000 vuoden 3. tiheyden syklin jälkeen täältä saatiin sadonkorjattua pieni määrä olentoja. Nämä olennot kuitenkaan eivät halunneet hylätä ystäviään eivätkä siirtyneet eteenpäin, vaan jäivät auttamaan ja jatkoivat 3. tiheyden inkarnaationa. Ra:n mukaan heitä on kutsuttu Elder race/vanhaksi roduksi tai paimeniksi. George Huntin Road in the sky kirja kertoo näistä. Siinä on pieniä häiriöitä, jotka liittyvät lähinnä siihen, että ne eivät ole sosiaalinen muistikompleksi, vaan ryhmä mieli/keho/henki-komplekseja. He työskentelevät yhdessä, mutta eivät ole täysin yhtenäistyneet. Halu palvella on 4. tiheyden mukainen sulauttaen heidät eräänlaiseksi veljeskunnaksi.

Mitä Ykseyden lain vääristymät ovat?

On vain ykseys, ja jotta tämä ykseys voi tuntea itseään, on vääristymiä, josta johtuu kaikki vääristymät, joita nyt koemme. Ensimmäinen vääristymä, vapaa tahto, etsii fokuksen. Tämä fokus on toinen vääristymä, joka tunnetaan Logoksena, Luovana periaatteena tai rakkautena. Tämä älykäs energia sitten luo vääristymän nimeltä Valo. Näistä kolmesta vääristymästä tulee monia, monia vääristymien hierarkioita, jokainen sisältäen syntetisoitavat paradoksinsa, yksikään ei ole tärkeämpi kuin toinen

Rakkaus/valo ja valo/rakkaus on sama ero kuin opettamis/oppimisella ja oppimis/opettamisella. Rakkaus/valo on mahdollistaja, voima ja energiantuoja. Valo/rakkaus on manifestaatio, joka tapahtuu, kun valo on vaikuttunut rakkaudesta.


Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia