LoO Sessio 13: Miten maailmankaikkeus syntyi?

September 15, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

“Neljäs tiheys on, kuten olemme sanoneet, yhtä säännöllinen sen lähestymisessä kuin on tunnin kohdalla kellon lyöminen. Teidän aurinkokunnan avaruus/aika on mahdollistanut tämän planetaarisen pallon kiertymisen erilaisen värähtelyrakenteen avaruus/aikaan. Tämä aiheuttaa planetaariselle pallolle mukautumisen näihin uusiin vääristymiin. Kuitenkin tämän transitioajan aikana teidän ihmisten ajatusmuodot ovat sellaiset, että sekä yksilölliset että yhteiskunnalliset mieli/keho/henki-kompleksit ovat hajallaan läpi spektrin sen sijaan, että ne pystyisivät tarttumaan neulaan, sanoisimmeko, ja osoittamaan kompassin yhteen suuntaan. Täten siirtymä rakkauden värähtelyyn, jota joskus ihmisenne kutsuvat ymmärryksen värähtelyksi, ei ole tehokas teidän nykyisellä sosiaalisella kompleksilla. Siten sadonkorjuu tulee olemaan sellainen, että monet tulevat toistamaan kolmannen tiheyden syklin. Vaeltajienne energiat, opettajanne ja adeptinne tänä aikana ovat kaikki taipuneet lisätäkseen sadonkorjuuta. Kuitenkin, on vain vähän sadonkorjattavana.” Ra 13.23


Miten maailmankaikkeus syntyi?

“Ensimmäinen tunnettu asia luomakunnassa on äärettömyys. Äärettömyys on luomakunta. Äärettömyys tuli tietoiseksi. Tämä oli seuraava askel. Tietoisuus johti äärettömyyden keskittämiseen äärettömäksi energiaksi. Olette kutsuneet tätä monilla värähtelevillä äänikomplekseilla, joista yleisin teidän korville on “Logos” tai “Rakkaus”. Luoja on äärettömyyden keskittymä tajuissaan tai tietoisena periaatteena, meidän sanojen mukaan niin tarkasti kuin voimme luoda ymmärrystä/oppimista teidän kielellä, älykäs äärettömyys.” Ra 13.5-7
“Seuraava askel on tässä avaruus/aika yhteydessä teidän illuusiossa etenemässä sen kehittymisessä kuten voitte nähdä teidän illuusiossa. Seuraava askel on ääretön reaktio luovaan periaatteeseen seuraten Ykseyden lain yhtä primäärisistä vääristymistä vapaata tahtoa. Siten monet, monet ulottuvuudet, äärettömät määrissään, ovat mahdollisia. Energia liikkuu älykkäästä äärettömyydestä ensiksi satunnaisen luovan voiman virtana, tämä sitten luo kuvioita, jotka holografisella tyylillä näyttäytyy koko luomakuntana riippumatta mitä suuntaa tai energiaa tutkitaan. Nämä energiamallit alkavat vaikinaistaa niiden paikallisia, sanoisimmeko, energian rytmejä ja kenttiä, siten luoden ulottuvuudet ja universumit.” Ra 13.8
“Energiat liikkuivat kasvavasti älykkäämmissä kuvioissa, kunnes älykkään äärettömyyden  luovan periaatteen eri energioiden yksilöllistyminen aiheutti niiden tulemisen kanssa-Luojiksi. Siten niin sanottu fysikaalinen materia alkoi. Valon konsepti on keskeinen ymmärtääkseen tämän suuren hyppäyksen ajattelussa, sillä tämä äärettömyyden värähtelevä vääristymä on rakennuspalikka sille, joka tunnetaan materiana, valon ollessa älykästä ja täynnä energiaa, siten ollen älykkään äärettömyyden ensimmäinen vääristymä, joka kutsuttiin luovan periatteen puolesta. Tämä rakkauden valo luotiin sisältämään olemisen poikkeamissaan tietyt ominaisuudet, niiden mukana koko äärettömyys paradoksisesti kuvattuna suorana viivana, kuten te kutsuisitte sitä. Tämä paradoksi on vastuussa muodoista monien fyysisten illuusioiden olentojen, joita kutsutte aurinkokunniksi, galakseiksi ja planeetoiksi pyörien ja taipuen kohti linssimäistä.” Ra 13.9

Kaikki askeleet ovat äärettömiä ja samanaikaisia. Keskeisin paradoksi kaikkeudessa on, että älykäs äärettömyys loi tietoisuuden tahdonvapauden, ja siten äärellisyyden. Yksi älykäs äärettömyys siis halusi tutkia moninaisuutta, ja koska äärettömyys, tälle moninaisuudelle ei ole loppua ja jatkuu aina ikuisessa nykyisyydessä.

Kaikki materiaalinen, kuten galaksit, ovat yksilöllistettyjen älykkään äärettömyyden osioiden tuotoksia. Jokainen kanssa-Luoja loi omat rytminsä, omat luonnonlakinsa ja antoi taas vapaan tahdon kukkia.

Jokaisessa osassa, ei väliä kuinka pieni, mitä tiheyttä tai illuusiomuotoa, sisältää holografisen kuvan yhdestä luojasta joka on äärettömyys. Siten kaikki alkaa ja loppuu mysteeriin.

Mitä ensimmäiset tiheydet ovat?

“Jokainen askel kokoaa yhteen älykkään äärettömyyden tietoisuutensa löytämisessä. Planetaarisessa ympäristössä kaikki alkaa mitä te kutsuisitte kaaoksessa, energia ilman suuntaa ja satunnaisena äärettömyydessään. Hitaasti, teidän ymmärryksessä, muodostuu itsetietoisuuden keskittymä. Täten Logos liikkuu. Valo tulee muodostamaan pimeyden, kanssa-Luojan mallien ja värähtelyrytmien mukaisesti, siten rakentaen tietynlaisen kokemuksen. Tämä alkaa ensimmäisellä tiheydellä, joka on tietoisuuden tiheys, mineraalinen ja vedellinen elämä planeetalla oppimassa tulelta ja tuulelta tietoisuutta olemisesta.” Ra 13.16

Näin alkoi elämä maapallolla. Muovaava energia eli tietoisuus harjoitteli ensimmäistä oppituntiaan eli olemista neljässä eri muodossa nesteenä, kiinteänä, plasmana ja kaasuna, vain satunnaisena olemisena ilman liikettä. Tämä energia liikkuu suoran viivan suuntaisesti spiraalina kiertyen, siten synnyttäen vääjäämättömän vektorin eli suunnan ylös kokonaisvaltaisempaa olemista kohti. Tällä tavalla 1. Tiheys pyrkii kohti 2. Tiheyden kasvua

2. tiheyden ominaisuutena on pyrkimys kohti valoa ja kasvua, kuten kasvien lehdet jotka kurottavat aurinkoon. 2. tiheys pyrkii kohti 3. eli itsetietoisuuden tasoa. Tämä pyrkimys tapahtuu ylempien 2. tiheyden olentojen toimesta, joihin 3. tiheyden olennot sijoittavat identiteetin, siten että niistä tulee itsetietoisia mieli/keho-komplekseja, siten tullen mieli/keho/henki-komplekseiksi ja siirtyen 3. tiheyteen, ensimmäiseen hengen tietoisuuden tiheyteen.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia