LoO Sessio 1: Miksi Ra otti yhteyttä?

September 11, 2021

Tämä kirjoitussarja sisältää muistiinpanoja Law of One / Ykseyden laki -kanavointikokonaisuudesta. Löydät saman sisällön videomuodossa Neljäs tiheys -Youtubekanavalta.

“Olemme seuranneet ryhmäänne. Ryhmänne on vetänyt meitä puoleensa, sillä teillä on tarve kanavointikokemusten monimuotoisuudelle, joka tulee intensiivisemmän, tai kuten te sanoisitte, edistyneemmän lähestymistavan mukana teidän kehon, teidän mielen ja teidän hengen illusioiden kaavojen tutkimusmenetelmään, mitä te kutsutte totuuden etsimiseksi. Toivomme tarjoavamme teille hieman erilaisen näkökulman informaatioon, joka on aina ja ikuisesti sama.” Ra 1.1

Ryhmä sisältää Don Elkinsin kyselijänä, Carla Rueckertin kanavana ja Jim McCartyn kirjurina.

“Olemme vanhoja planeetallanne ja olemme palvelleet vaihtelevalla menestyksellä siirtää viesti Ykseyden laista, Ykseydestä, Yhdestä teidän kansoille. Olemme kävelleet planeetallanne. Olemme nähneet kansojenne kasvot. Kuitenkin, me nyt koemme suurta velvollisuutta pysyä kapasiteetissä poistaa häiriöt ja voimat, joita on annettu Ykseyden lakiin. Me aiomme jatkaa tässä kunnes, sanokaamme, teidän syklinne on asianmukaisesti loppunut. Jos ei tämä, niin sitten seuraava. Me emme ole osana aikaa, joten pystymme olemaan kanssanne missä tahansa ajoistanne.” Ra 1.2

Ra kertoo olevansa "Social memory complex" eli sosiaalinen muistikompleksi, eräänlainen kehittynyt tietoisuuksien yhteenliittymä. He kertovat olleensa Maapallon historiassa kontaktissa egyptiläisiin, mistä juontaa yhteys Ra-nimen osalta kyseisen kulttuurin jumaluuteen. Egyptissä he kertovat puhuneensa yhdelle, joka ymmärsi ykseyttä. Viesti kuitenkin ryöstettiin ja häiriinnytettiin pois myötätunnosta ja rakkaudeseta, jotka ovat selviöitä ykseydessä. Tämän jälkeen he poistuivat historiallisesta Egyptistä ja muut myytit ottivat taas vallan.

Muut heidän tiheydestään eli heidän kehityksen tasostaan ottivat yhteyttä Etelä-Amerikassa kulttuureissa, jotka tunnemme nykyisin “Lost cities" -termillä.

Ykseyden laki = On vain äärettömyys eli ykseys

Universumi on ääretön. Tätä ei ole ei todistettu todeksi tai vääräksi Maapallolla. Täten etsimiselle ja kokemuksille ei ole loppua; millekään ei ole koskaan mitään loppua, vaan kaikki jatkuu aina äärettömyyksiin.

Äärettömyys tarkoittaa ykseyttä, sillä moninaisuus on äärellinen konsepti. Yksinkertainen esimerkki ykseydestä on prisma, jossa valkoinen valo sisältää kaikki värit.

Tästä seuraa:

“Todellisuudessa ei ole oikeaa eikä väärää. Ei ole polariteettia, sillä kaikki tullaan, kuten te sanoisitte, sovittelemaan jossain kohtaa teidän tanssissanne läpi mieli/keho/henki kompleksin, jota sinä huvitat itseäsi vääristämällä eri tavoin tällä hetkellä. Tämä vääristymä ei ole missään tapauksessa tarpeen. Jokainen teistä valitsee sen vaihtoehtona ymmärtää täydellinen ajatuksen ykseys, joka sitoo kaikki asiat. Ette puhu samankaltaisista tai jonkin verran samanlaisista olennoista tai asioista. Te olette jokainen asia, jokainen olento, jokainen tunne, jokainen tapahtuma, jokainen tilanne. Te olette ykseys. Te olette äärettömyys. Te olette rakkaus/valo, valo/rakkaus. Te olette. Tämä on Ykseyden laki.” Ra 1.6

Oppiminen on aina opettamista & Opettaminen oppimista

“Teidän tulee ymmärtää, että ero sinun ja muiden välillä ei ole näkyvä meille. Me emme ajattele, että on olemassa erottelu tietoisuuden nostamisen ponnistelujen osalta siinä vääristymässä, jonka te heijastatte persoonallisuutena, ja siinä vääristymässä, jonka te heijastatte toisena persoonallisuutena. Siten, oppia on sama kuin opettaa, paitsi jos te ette opeta mitä te opitte, missä tapauksessa olette tehneet teille/heille vain vähän hyvää. Tätä ymmärrystä olisi syytä teidän mieli/keho/henki kompleksien pohdiskella, sillä se on vääristymä, joka on osa teidän kokemusta tässä yhteydessä.” Ra 1.9

Ryhmäkohtainen tietoisuus tarkoittaa, että jaamme ymmärrystä muiden "ykseyden häiriöiden" eli eri olentojen kanssa, jotka ovat lähettyvillämme. Näin ollen kontaktissaan Ra hyväksyy omat häiriönsä ja meidän häiriömme, jotta voisivat ilmaista luomisen lait. Ra toteaa, ettei ole tarjolla monille kansoillemme, sillä tämä on vaikeasti ymmärrettävä filosofia. Muutama, jota tämä tieto valaisee, on suurin mahdollinen palvelus; palvelus yhdelle on palvelus kaikille.

Ra toteaa, että keskeisin aktiviteetti kaikessa on oppia/opettaa ja opettaa/oppia. Ei ole muuta avuksi demonstroimaan alkuperäistä ajatusta eli logosta paitsi meidän olemuksemme ja vääristymät, jotka tulevat selittämättömistä, artikuloimattomista ja mysteerin takana olevista asioista.

Satunnaisia kirjoituksia metafysiikasta

Selaa kirjoituksia