Kirjoituksia

November 27, 2021

Q'uo: Miten suhtautua vastakkainasetteluun ajassamme?

“Mitä on rakkaus? Mitä on vapaa antaminen? Mitä tarkoittaa rakkaudelle olla ilman ehtoja? Rakastanko aidosti niitä, joiden kanssa olen eri mieltä? Rakastanko niitä, joiden ajattelen seuraavan pimeyttä tai toimivan vahingollisesti yhteiskunnallisen ja planetaarisen hyvinvoinnin näkökulmasta?”
Koko teksti täältä
November 22, 2021

LoO Sessio 43: Elämä ylemmissä tiheyksissä

Vielä viidennessäkin tiheydessä syömme ruokaa, mutta tällä tasolla ruoka valmistetaan ajatuksen voimalla.
Koko teksti täältä
November 22, 2021

LoO Sessio 42: Tasapainotettu reaktio on rakkaus

Tasapaino on tarkkailija, joka ei ole sokaistunut mistään erillisyyden tunteista, vaan täysin imeytynyt rakkauteen.
Koko teksti täältä
November 22, 2021

LoO Sessio 41: Miten elämä sai alkunsa?

Ympäristön värähtelytason siirtymä vähintään oranssisäteen tasolle aiheuttaa siis elottomien kemiallisten yhdisteiden pyrkimyksen kohti yhdistymistä ja siten kasvua.
Koko teksti täältä
October 28, 2021

LoO Sessio 40: Syövän parantuminen ajatuksen voimalla

Ra väittää, että jo 1980-luvulla tämän kvanttihypyn takia ajatuksista on alkanut tulemaan nopeammin asioita. Esimerkkinä tästä he käyttävät vihan ajatuksien muodostavan syöpää.
Koko teksti täältä
October 28, 2021

LoO Sessio 39: Metafyysisen sähkön luonne

Sähkö on potentioitua energiaa, siis se syntyy sähkövarauksesta, potentiaalista.
Koko teksti täältä
October 19, 2021

LoO Sessio 38: Energiakehon täydellinen tasapaino

Jokainen voidaan nähdä sekä epätasapainoisena että täydellisesti tasapainossa. Jälkimmäinen tapa nähdä jokainen täydellisesti tasapainoisena juuri sellaisena kuin he ovat on avuksi kohdatessa muita ihmisiä.
Koko teksti täältä
October 13, 2021

LoO Sessio 37: Don Elkins, Carla Rueckert ja Jim McCarty ovat kanavoinnin maestroja

“I am Ra. I greet you in the love and in the light of the One Infinite Creator. I communicate now.”
Koko teksti täältä
October 13, 2021

LoO Sessio 36: Yliminä on sinä tulevaisuudesta

Mieli/keho/henki-kompleksi totaliteetti toimii resurssina yliminälle, eli Higher Selfille. Yliminä taas on resurssi, jolla tarkastellaan kolmannen tiheyden kokemusten tisleitä eli tiivistymiä ja ohjelmoidaan jatkokokemuksia.
Koko teksti täältä
October 19, 2021

LoO Sessio 35: Suurmiesten metafysiikkaa

“On syytä huomioida, että keskustellessa niistä, jotka ovat hyvin tunnettuja teidän kansojen keskuudessa, on mahdollisuus nähdä informaation liittyvän spesifisti yhteen olentoon, kun tosiasiassa kokemuksen suuri suunnittelu on melko samanlainen jokaiselle olennolle. "
Koko teksti täältä
September 17, 2021

LoO Sessio 34: Mitä karma on?

Karmasta eroon päästäkseen on syytä vain antaa itselle ja muille anteeksi.
Koko teksti täältä
September 17, 2021

LoO Sessio 33: Kaikki elämänkokemus on oppimateriaalia

Ohjelmoimme itsellemme erilaisia oppitunteja sielumme tarpeiden mukaisesti.
Koko teksti täältä
September 17, 2021

LoO Sessio 32: Vaeltajien seksuaalinen energiansiirto

Kuudennen tiheyden valetajilla on tapana pidättäytynä suuresti kehokompleksin lisääntymisohjelmoinneista ja sen sijaan etsiä niitä joiden kanssa seksuaalinen energiansiirto on täydellistä fuusioluonnetta niin paljon kuin kolmannen tiheyden manifestaatiossa on mahdollista.
Koko teksti täältä
September 17, 2021

LoO Sessio 31: Mitä homoseksuaalisuus on?‍

Seksuaalisen kanssakäymisen ensisijainen funktio on punasäteen energiansiirto, joka on satunnainen ja funktio toisen tiheyden pyrkimyksestä kasvaa ja selviytyä.
Koko teksti täältä
September 17, 2021

LoO Sessio 30: Mitä kuolemassa tapahtuu?

Se, mitä menetämme kuollessamme, riipppuu pitkälti henkisen kehityksemme tasosta, siis siitä, kuinka voimakkaasti assosioimme itsemme tähän fyysiseen kehoon ja ennen kaikkea pinnalliseen mentaaliseen aktiviteettiin.
Koko teksti täältä
September 17, 2021

LoO Sessio 29: Painovoima on pyrkimystä kohti Luojaa

Painovoima on painautumista kohti sisäistä energiaa.
Koko teksti täältä
September 17, 2021

LoO Sessio 28: Kaikki mahdollisuudet on jo olemassa

Ajan kulku eli fyysinen avaruus/aikailluusio siis syntyy, kun esimerkiksi planeetat ovat oppineet ensimmäisen tiheyden keskeisimmän opin.
Koko teksti täältä
September 17, 2021

LoO Sessio 27: Älykäs äärettömyys, älykäs energia, vapaa tahto ja valo

Kieli on aina parhaimmillaankin vain arvio tietoisen ajatuksen ymmärryksestä. Havainto maailmasta on siis aina eri kuin kielelliset värähtelyt pystyvät tarjoamaan.
Koko teksti täältä
September 16, 2021

LoO Sessio 26: Mitä seksuaalinen energiansiirto on?

Tässä sessiossa siis lyhyt katsaus erilaisiin seksuaalienergiansiirtoihin.
Koko teksti täältä
September 16, 2021

LoO Sessio 25: Miten enkelit ja demonit taistelevat Maapallolla?

Jo useita vuosisatoja sekä Konfederaatio että Orion ovat pitäneet toisensa kiireisinä meitä ylemmillä aika/avaruus eli time/space metafyysisillä tasoilla.
Koko teksti täältä
September 16, 2021

LoO Sessio 24: Miten Orionin imperiumi on auttanut Maapallolla?‍

Orionin operaatio alkoi n. 1600 ennen ajanlaskun alkua ja jatkui noin 600 vuotta.
Koko teksti täältä
September 16, 2021

LoO Sessio 23: Mitä Konfederaatio teki Etelä-Amerikassa?

Myös Etelä-Amerikan kansojen keskuudessa työskennelleellä Konfederaation jäsenellä on Rata vastaava vastuu eli kunnia auttaa korjaamaan vääristymät.
Koko teksti täältä
September 16, 2021

LoO Sessio 22: Miten Atlantis kanssakävi Konfederaation kanssa?

Ennen teknologista kehitystään Atlantiksen kerrotaan olleen ykseyden filosofian suhteen kehittynyt sivilisaatio.
Koko teksti täältä
September 16, 2021

LoO Sessio 21: Miten uudelleensyntyminen toimii?

Jos pystyy irtautumaan siitä assosiaatiosta, että on vain oma kehonsa, voi tuntea olevansa iäinen, viaton ja täydellinen kaikkeus. Jos tietoisuus on muutakin kuin kemiallinen keho, niin silloinhan tietoisuus jatkaa oloaan kuolemankin jälkeen. Ja jos näin on, niin olisi outoa, että eläisi vain kerran.
Koko teksti täältä
September 16, 2021

LoO Sessio 20: Kolmannen tiheyden 1. sykli

Aiemmin me ollaan jo kuultu, että Maapallolla nykyinen kolmannen tiheyden kehitys on jakautunut kolmeen noin 25 000 vuoden jaksoon.
Koko teksti täältä
September 16, 2021

LoO Sessio 19: Mitä polarisoituminen on?

Kuten sähköllä, jos ei ole polariteettia ei ole sähköä, eli ei ole liikettä. Sama pätee tietoisuuteen. Ja tästä Ra käyttää fysiikastakin tuttua termiä työ, work. Polarisaatio siis luo työtä eli muutosta tietoisuudessa.
Koko teksti täältä
September 16, 2021

LoO Sessio 18: Miten haluihin kannattaa suhtautua?

Ei ole mitään väärää eikä oikeaa. Ei ole mitään tapahtumaa, jota kannattaisi välttää tai vastustella. On vain erilaisia kokemuksia, jotka yhdessä opettavat meille uniikkeja näkökulmia kaikkeuteen.
Koko teksti täältä
September 16, 2021

LoO Sessio 17: Kuka Jeesus oli?

Jeesus oli kehittynyt avaruusolento, joka halusi auttaa meitä ymmärtämään rakkauden. Hän ei itse tule enää toistamiseen, mutta hänenkaltaisiaan pitäisi näkyä nyt sadonkorjuun aikaan.
Koko teksti täältä
September 16, 2021

LoO Sessio 16: Millainen neljäs tiheys on?

Jos haluat, kuvittele itsesi maapallolla paikkaan ja aikaan, jossa kaikki on täydellisesti. Kaikki on harmoniassa. Kaikki elävät onnessa ja autuudessa. Kaikki on hyvin. Taivaassa maan päällä. Sitä on neljäs tiheys.
Koko teksti täältä
September 15, 2021

LoO Sessio 15: Miten energiakeho tasapainotetaan?

Koko teksti täältä
September 15, 2021

LoO Sessio 14: Miksi Ra auttaa?

Ra kertoo pyrkimyksensä olevan auttaa. Erityisesti korjata aiempien palveluksiensa kieroutunut käyttö, kun oppeja ja informaatiota väärinluettiin.
Koko teksti täältä
September 15, 2021

LoO Sessio 13: Miten maailmankaikkeus syntyi?

Siten kaikki alkaa ja loppuu mysteeriin.
Koko teksti täältä
September 15, 2021

LoO Sessio 12: Mitä vaeltajasielut ovat?

Kun sosiaalinen muistikompleksi on saavuttanut täydellisen ymmärryksen halustaan, se voi todeta, että sen halu on palvella muita vääristymällä kurottaa auttava käsi, kuvainnollisesti, mille tahansa olennoille, jotka pyytävät apua.
Koko teksti täältä
September 15, 2021

LoO Sessio 11: Keille avaruusolennot kommunikoivat?

Teollinen vallankumous aiheutettiin vaeltajilla useassa aallossa tavoitteena myös vapauttaa ihmiset työn orjuudesta.
Koko teksti täältä
September 15, 2021

LoO Sessio 10: Harjoitukset ykseyden tutkimukseen

Pohjana medittaatio, kontemplaatio tai rukoilu. Ilman tätä data ei uppoa alas mielen puun juuriin, mikä avaa yhteyden henkeen.
Koko teksti täältä
September 11, 2021

LoO Sessio 9: Miksi sadonkorjuut tapahtuvat?

Syklit liikkuvat yhtä tarkasti kuin kello lyö vaihtuvan tunnin. Siten portti älykkäästä energiasta älykkääseen äärettömyyteen avautuu riippumatta olosuhteista tunnin vaihtumisen aikaan.
Koko teksti täältä
September 11, 2021

LoO Sessio 8: Mitä UFO-kontaktit ovat?

Miettikää rotua, joka katsoo elokuvaa. Se kokee tarinan ja samaistuu päähenkilön tunteiden, näkökulmien ja kokemusten kanssa.
Koko teksti täältä
September 11, 2021

LoO Sessio 7: Mitä Valtuusto ja Orion-ryhmä ovat?

Ykseyden laki ei vilku valolle eikä pimeydelle, vaan on tarjolla muiden palvelemiseen ja itsensä palvelemiseen.
Koko teksti täältä
September 11, 2021

LoO Sessio 6: Miten henki tunnetaan?

Hengen tunteminen on TUULEN ja TULEN työtä. Henkikehon energiakenttä on tie tai kanava.
Koko teksti täältä
September 11, 2021

LoO Sessio 5: Miten keho ja mieli tunnetaan?

Yksilön on kyettävä pitämään oma mielensä vakaasti hiljaisena kun sitä itseltään vaatii. Mieli tulee avata kuin ovi ja hiljaisuus on avain.
Koko teksti täältä
September 11, 2021

LoO Sessio 4: Miten parannetaan/parannutaan?

Parantuminen on sitä, kun yksilö tajuaa illuusion luonteen. Parantaja on aina vain energisoija tai katalyytti. Parantumisen prosessi on aina itsenäinen.
Koko teksti täältä
September 11, 2021

LoO Sesssio 3: Miten usko siirtää vuoria?

Pyramideja rakentaessa siis Ra pyytää kiven metafyysistä älykästä ääretöntä energiaa järjestäytymään tietyllä tapaa.
Koko teksti täältä
September 17, 2021

LoO Sessio 2: Miksi pyramidit rakennettiin?

Pyramidien rakentamiseksi oli kaksi syytä. Ensinnäkin: Oikein suunnattu paikka initiaatiolle, jos halusi tulla puhtaaksi tai initioiduksi kanavaksi yhden laille. Toiseksi: Ohjata initioidut käyttämään parantamiseen.
Koko teksti täältä
September 11, 2021

LoO Sessio 1: Miksi Ra otti yhteyttä?

Universumi on ääretön. Tätä ei ole ei todistettu todeksi tai vääräksi Maapallolla. Täten etsimiselle ja kokemuksille ei ole loppua; millekään ei ole koskaan mitään loppua, vaan kaikki jatkuu aina äärettömyyksiin.
Koko teksti täältä
August 27, 2021

Tavoittelemme tässä kehitystasossa ymmärrystä rakkauden energiavirrasta

Kokemamme erillisyys muista ihmisistä ja ympäröivästä luonnosta on tapa älykkäälle äärettömyydelle ymmärtää millaisen valinnan se tekee kyseisessä tilanteessa.
Koko teksti täältä
August 27, 2021

Elämän tarkoitus on kokea ja oppia

Jokainen meistä on pieni sivuvirta suuressa älykkään energian luovassa voimassa. Tämän energiavirran ensisijainen tavoite on kerätä kaikki mahdolliset näkökulmat maailmankaikkeuteen kultakin kehitystasolta seikkaillen yhdestä elämästä toiseen.
Koko teksti täältä
August 27, 2021

On vain yksi tietoinen äärettömyys

Olemme kaikki yhtä ja samaa tietoisuutta. Me kutsumme tätä tietoisuutta älykkääksi äärettömyydeksi. Jotkut kutsuvat sitä universumiksi, luojaksi tai jumalaksi.
Koko teksti täältä
August 20, 2021

Miksi uskomme tähän huuhaahan?

“Ajatukset on energiaa… Luot oman todellisuutesi...Kaikki on yhtä.”‍Kun kohtasin tämänkaltaisia ajatuksia, ajattelin niin kuin monet yhteiskunnassamme ajattelevat: Hippejä, huuhaata tai muuten mielenvikaista. On se kummallista, että aikuiset ihmiset uskovat satuihin. Se on varmaan ne kovat huumeet.Mikä sitten saa tieteellisen maailmankuvan kanssa kasvaneen kääntämään kelkkaansa ja omistautumaan täysin tähän huuhaahan?
Koko teksti täältä
August 20, 2021

Miten suhtaudumme totuudenetsintään?

Uteliaina ihmisinä etsimme Totuutta. Olemme siis totuudenetsijöitä. Se on muuttumattomin osa meitä. Se on syvin olemuksemme tällä matkalla. Pysymme nöyränä ja jatkamme, kunnes olemme perillä.
Koko teksti täältä